Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Przed przystapieniem do skreslenia obrazów

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przed przystąpieniem do skreślenia obrazów klinicznych poszczególnych ze- społów reaktywnych wyjaśnić trzeba, że nerwice należą do psychiatrii, a nie do neurologii, chociaż i neurolog, i internista, i każdy inny lekarz wciąż się z tymi zagadnieniami styka i musi znać dobrze klinikę psychonerwic. Pojęcie “choroby psychicznej” jest więc naj ogólniejsze. Dzielimy je ze względów praktycznych na “choroby umysłowe” (psychoses), tj. takie, które upośledzają czynności umysłu w ścisłym znaczeniu oraz na psychonerwice (neuroses), które pozo- stawiają umysł, intelekt nienaruszony. O ścisłości naukowej w tym podziale nie może być mowy. Histeria np. jest zespołem psychonerwicowym, ale czasem doprowadza i do psychozy. Nerwica natręctw rozgrywa się bez względu na jej przyczyny w sferze czynności myślo- wych. Trzeba tu zresztą wtrącić zastrzeżenie, że w ciężkiej nerwicy natręctw pneumoencefalografia ujawnia nierzadko zaniki kory mózgowej. Zespoły reak- tywne czasem bywają psychozami, czasem nerwicami. Łączy je z ostrymi ze- społami psychotycznymi: ostrość i-czynnościowość. Jeżeli w praktyce wyodręb- niamy często nerwice spośród chorób psychicznych, tak jak gdyby chodziło tu tylko o “nerwy” to czynimy to przez ludzki wzgląd na chorego i jego ro- dzinę, którym sprawia przykrość, a nawet w naszych rvarunkach wyrządza życiową szkodę przyznanie się do choroby psychicznej. W oczach nieuświado- mionego ogółu choroba psychiczna wciąż jeszcze dyskwalifikuje, podczas gdy choroba nerwowa nie. [przypisy: , olej do włosów, krem neutrogena, odżywki do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Przed przystapieniem do skreslenia obrazów

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Podćzas leczenia złotem zdarzają się powikłania, zależnie od powolnego jego wydzielania z ustroju i jego odkładania się zwłaszcza w nerkach, a po części także w płucach, wątrobie i śledzionie. Wsku- tek powolnego wydzielania się z ustroju już stosunkowo niewielkie dawki złota, zwłaszcza wkrótce po sobie zastosowane, mogą wywołać zatrucie i śmierć (Mieczysław Gantz, Zdzisław Michalski). Spostrzegano także niewielkiej już dawce ciężki wstrząs (Anastazy Landau, Paweł Martyszewski, Stanisłau Meysne) objawiający się gwałtownym wzro- stem ogólnej ciepłoty ciała i ostrą niewydolnością krążenia. Spostrzegano także bóle głowy i inne ogólne objawy, przygodne, bez większego zna- czenia. Znacznie częściej zdarzają się inne. powikłania ze strony różnych narządów, zależnie bądź od zatrucia złotem, bądź to od działania wyzwa- lających się jadów gruźliczych. Wśród nich pierwsze miejsce zajmuje białkomocz pojawiający się najczęściej dopiero po kilku wstrzy- kiwaniach (w materiale Z. Michalskiego w 53ro przypadków). Przeważnie są to przemijające ślady białka, rzadziej białkomocz dochodzący do, 1-2%0. Białkomocz można niekiedy stwierdzić już w kilka godzin po wstrzyknięciu złota. Czasami utrzymuje on długo – od 2-4 dni do paru tygodni i dłużej. Wykrywane także wałeczki ziarniste w osadzie moczu, a nawet i czerwone krwinki, czasami (Roman Rencki) zwiększe- nie ilości azotu nie białkowego w surowicy krwi. Częstym objawem bywa wzrost wstrzyknięcia złota ogólnej ciepłoty ciała 1/2-11 st C. Dochodzi ona nieraz do 38-39°, rzadziej wyżej, a wtenczas poprzedzają go dreszcze. Wzrost gorączki trwa zwykle kilka godzin, wyjątkcwo kilka dni, a nawet dłużej niż ty- dzień. W gruźlicy płuc włóknistej ogólna ciepłota ciała podnosi się nie- raz dopiero na drugi dzień po wstrzyknięciu złota. Dość częste są przemijające zaburzenia w zakresie narządu trawienia w postaci utraty łaknienia, nudności, wymiotów, bólów w brzuchu, rzadziej biegunki i obfitego ślinotoku. Gruźlica jelit za- ostrza się. W dniu wstrzyknięcia złota i w najbliższych dniach stwier- dza się prawie stale urobilinogenurię. Spostrzegano prócz tego zapalenie dziąseł, powiększenie wątroby i żółtaczkę najczęściej o przebiegu łago- dnym, niekiedy jednak śmiertelną. [przypisy: , rwa kulszowa, odżywki do rzęs, olej do włosów ]

Comments Off

« Previous Entries