Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

W r. 1928 De Jong

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W r. 1928 De Jong ogłosił wyniki swoich badań nad bulbokapniną, środ- kiem hipokinetyzującym, który mógł mieć zastosowanie w leczeniu drżenia. Jest to alkaloid stojący chemicznie blisko apomorfiny, wydobyty przez Gadamera w r. 1902 z rośliny bulwiastej Corydalis cava. Bulwy tej rośliny używane były już .w średnio- wieczu jako środek przeciwko drżeniu oraz chorobom głowy. Mode i Peters (1904) badali właściwości fizjologiczne bulbo kapniny i zauważyli, ze zatrucie objawia. się- u zwierząt szczególnym znieruchomieniem, tak że Peters wprost mówi o podobień- stwie do katalepsji. De Jong od r. 1922 w swoich badaniach nad organicznym po- chodzeniem katatonii posługiwał się bulbokapniną, ale dopiero w r. 1928 wspólnie- z Barukiem ogłosił wyniki. Otóż kot po wstrzyknięciu domięśniowo dawki 0,075 g Bulbocapninum hydrochlor. rozpuszczonej w 25 ml wody, zapada w 6-8 min. póź- niej w stan osłupienia kataleptycznego i nie reaguje na żadne bodźce, nawet gdy mu się przybliży płomień do pyska. Popchnięcie naprzód wywołuje opór o typie- negatywizmu czynnego. Często zwierzę nieruchomieje do tego stopnia, że można nim poruszać jak głazem. Zachowany jest odruch spadania, gdy się ustawt kota między dwoma krzesłami i nagle krzesła usunie, kot spada na cztery lapy prawidłowo, ale natychmiast na podłodze popada znowu w bezruch. Zauważono też ślinienie i zabu- rzenia neurowegetatywne takie same jak w osłupieniu kataleptycznym u człowieka; W pół godziny później wszystko mija i kot powraca do prawidłowego stanu. W dal- szych badaniach stwierdzono, że małe dawki bulbokapniny działają nasennie: ze snu można zwierzę łatwo obudzić. Średnie dawki prowadzą do katalepsji wosko- . watej, większe – do katalepsji sztywnej z negatywizmem, a następnie do hiperki- nez: stereotypii ruchowych, napadów “patetycyzmu” aż do postawy rozkrzyżowania. Dawki bardzo duże wywołują napady drgawkowe i wyłączenie kory. [patrz też: , odżywka do rzęs, oczyszczalnie przydomowe, olejek arganowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

W r. 1928 De Jong

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Aby się przekonać, czy katalepsja polega na ośrodkowym zaniku napędu psycho- ruchowego, czy też, jak twierdzili niektórzy, jest zjawiskiem czysto mięśniowego pochodzenia, przeprowadzono badania elektromiograficzne, odprowadzając prądy czynnoserowe za pomocą elektrod igiełkowych wbitych w mięsień. Okazało się, że mięśnie w osłupieniu kataleptycznym wykazują prądy czynnościowe niczym istot- nym nie różniące się od tych, które towarzyszą skurczom dowolnym. Co więcej, stwierdzono, że prądy te ulegają zatrzymaniu, gdy odwrócimy uwagę chorego np. nagłym hałasem. Jeżeli zginając przedramię chorego w stosunku do ramienia, czyn- ność tę przerwiemy, to chory wykonuje ten ruch do końca. Prądy czynnościowe elektromiograficzne pojawiają się nawet na sam widok ręki badającego, zanim ten dotknie ramienia chorego. Zjawisko jest więc pochodzenia psychicznego. Tak sarno wyglądają badania elektroiniraficzne w katalepsji histerycznej i hipnotycznej -, Są sposoby odróżnienia katalepsji prawdziwej od udawanej. Mianowicie w stanie kataleptycznym. następuje zmniejszenie lub nawet zniesienie odczynów błędniko- wych, a więc galwanicznego zawrotu głowy, próby kalorycznej i próby obrotowej. Zahamowanie oczopląsu nie może być oczywiście udawane. Bourguignon stwierdził, że zmiany. chronaksji mięśniowej zaznaczają się wybitniej w katalepsji sztywnej niż w woskowatej. Chronaksja przedsionkowa wzrasta w katalepsji nawet do 160, powracając do normy, gdy objawy przeminą. Czasem jednak w ciężkiej katalepsji, zastarzałej lub wyrosłej na podłożu schizofrenii przewlekłej, chronaksja przedsion- kowa właśnie spada aż do naj niższych wartości. Czysty zespćl kataleptyczny jest całkowicie uleczalny. Chodzi tu więc o sprawę niewątpliwie czynnościową. Są znane katalepsje kilkugodzinne wywołane wstrząsem psychicznym. Chorzy ci opowiadają potem, że znajdowali się w stanie jakby bezgranicznego zmęczenia, niezdolni do działania lub powzięcia jakiejkolwiek decyzji. Nawet gdy katalepsja trwa bardzo długo, całe lata, może się cofnąć nie pozosta- wiając najmniejszych ubytków psychicznych lub nerwowych. W takiej długotrwałej katalepsji widzi się między innymi osłabienie ruchów oddechowych aż do ich niemal zupełnej niewidoczności. Mimo to ze zdumieniem i niewiarą czyta się u starych autorów o przypadkach letargu, w których człowieka nawet złożono do trumny. Nawet powierzchowne badanie wykrywa w naj cięższej katalepsji pochodzenia histe- rycznego czy jakiegokolwiek innego, że tętno i krążenie są bez zarzutu oraz że ukrwienie jest utrzymane nawet przy silnej bladości powłok i błon śluzowych. [patrz też: , odżywka do rzęs, implanty zębów, kurs sep ]

Comments Off

« Previous Entries