Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Parafrenia rózni sie od paranoi”

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Parafrenia różni się od paranoi” obecnością omamów, a ponadto, jak niektórzy podnoszą, lekko postępującym przebiegiem, pa- ranoja bowiem po wielu latach traci na napięciu afektywnym. Różne zagadnienia sporne trudno jest statystycznie rozstrzygnąć, gdyż jest to choroba równie rzadka jak paranoja, ponadto nie wszyscy uznają tę jednostkę. W psychiatrii radzieckiej zdobyła ona sobie stanowisko odrębne (Gurewicz, 1949; Gilarowski, 1954). Zapobieganie. Nie znamy przyczyn parafrenii, tym samym nie możemy sku- tecznie zapobiegać psychozie. Natomiast zapobiegawcze zwalczanie zespołów para- frenicznych Jest zadaniem wdzięczniejszym, pokrywa się bowiem z zapobieganiem i leczeniem czynników uszkadzających organicznie mózg i stwarzających tym samym podłoże dla parafrerncznych powikłań psychotycznych. Dla przykładu przytoczyć można ostrą omarnicę alkoholową. Nie będzie psychoz alkoholowych, gdy usuniemy z życia napoje wyskokowe. Leczenie parafrenii jest obecnie zadaniem bardzo wdzięcznym. Nie wystarczy tu jednak zastosować u chorego duże leczenie larg akty lem. Po ustąpieniu omamów i urojeń potrzebna jest intensywna psychoterapia, polegająca na rozumowej per- swazji, której zresztą chorzy .chętnie się poddają. Potem w ciągu. roku i dłużej chory musi bez przerwy zażywać male dawki largaktylu. W razie nawrotu wystarczy dawkę dzienną podwyższyć. Zazwyczaj wystarczy dawka dzienna ok. •100 mg. Na- wroty zdarzają się z zasady w przypadkach, w których chory samowolnie przerwał zażywanie leku. [przypisy: , zagęszczanie rzęs, oczyszczanie organizmu, poradnia psychologiczna kielce ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Parafrenia rózni sie od paranoi”

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W Związku• Radzieckim w latach 1935-41 katalepsją bulbokapninową zajmował się Derjabin. Najwcześniejszym .przejawem okazało się zahamowanie ślinowych odruchów warunkowych przy braku zaburzeń ruchowych. Po zwiększeniu dawki zjawiska hamowania korowego występują w określonej kolejności, przy czym od- ruchy warunkowe okazały się tym trwalsze, im silniejszy był bodziec bezwarunkowy leżący u ich podstawy. Zjawiska kataleptyczne stwierdzano już w okresie, gdy kora nie była jeszcze całkowicie zahamowana. Występowały one w postaciach hipo- kinezji, osłupienia, zastygania w pozycjach niefizjologicznych, giętkości woskowatej, negatywizmu. Wszystko to jest wyrazem narastającego, rozlanego hamowania kory mózgowej (Iwanow-Smolenski). Przy mniejszych dawkach zwierzęta stawiały opór przeciw próbom zmiany ich postawy, następnte wzmagały ete ich reakcje czynno- obronne na dotykanie, pojawiało się- hamowanie poprzednio istniejących dodatnich reakcji w stosunku do pewnych osób. Przy dużych dawkach wszelkie reakcje obronne znikały, lecz pojawiały się przy cofaniu się objawów zatrucia. Z badań Kotlarewskiego wynika, że po katalepsji buibokapninowej u szczurów jeszcze przez 3-5 dni sztuczne połączenia warunkowe są w stanie zahamowania, początkowo pełnego, a następnie w postaci stanów fazowych, przy czym najpóźniej powracają procesy hamowania wewnętrznego (różnicowanie). Chozak wywoływał katalepsję u świnek morskich za pomocą meskaliny, przy czym stwierdzano zani- kanie odruchów pokarmowych warunkowych zarówno sztucznych jak i naturalnych. Chociaż zaburzenia te ustępowały po 1112-2 dobach, to jednak zaburzenia wyższych czynności nerwowych ujawniały się w badaniach doświadczalnych jeszcze przez wiele miesięcy. Jak widać z powyższego, w szkole Pawłowa dokonano pogłębienia patofizjoio- gicznego badań doświadczalnych nad neurotoksykozami w rodzaju katalepsji. Warto tu wspomnieć, że Dolinowi udało się w latach 1937-1938 przez skojarzenie bodźca warunkowego ze wstrzyknięciem bulbokapruny uzyskać objawy katalepsji warun- kowej. Jest to więc zespół czynnościowy. [patrz też: , ortodonta, poradnia psychologiczna kielce, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off