Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘medycyna estetyczna’

Niektórzy, np. Joyeux (1958) usiluja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Niektórzy, np. Joyeux (1958) usiłują wyosobnić jako odrębną jednostkę nozolo- giczną zespół neuropsychiatryczny na podłożu spazmofilii. Oprócz klasycznych objawów potęgujących się przy hiperwentylacji (objaw Chwostka, ręka położnika, pyszczek lina, wygórowanie odruchów itd.) do zespołu tego zalicza się mnóstwo objawów powszechnie uchodzących za nerwicowe, jak: lęk, przygnębienie, niewiara we własne siły, nadpobudliwość, drażliwość, uczucie znużenia, dolegliwości “cenestopatyczne” wszelkich odmian, bezsenność lub rzadziej właśnie – senność za dnia, brak apetytu z chudnięciem, nudności i wymioty, aerofagia, zaparcie stolca lub skłonność do biegunek, zaburzenia miesiączkowania i oziębłość płciowa u kobiet (z których w 90%mają się rekrutować spazrnofile), kruchość paznokci, tachykar- dia itd. O częstości tego zespołu może świadczyć fakt, że Joyeux oparł swe wnioski na 500 przypadkach, wśród których zresztą było 50 psychotyków. Z badań tych wy- pływa zalecenie, aby przypadki nerwic poddawać dokładnym badaniom klinicznym, nie poprzestającym tylko na opisie zewnętrznych objawów. Zresztą nie tylko spaz- mofilia ale i mnóstwo innych chorób może doznawać wzbogacenia objawów ze strony zespołów nerwicowych. Miano “nerwica” jest od dawna dla praktyków l dla wielu klinicystów klasą, do której w zakłopotaniu rozpoznawczym zwykło się wkładać wszelkie niejasne przy- padki. Chodzi tu o sprawy polietiologiczne, bynajmniej nie czysto czynnościowe, dla których wymyśla się coraz to nowsze terminy. Utożsamienie tych nazw lub ich roz- różnienie bywa bardzo trudne. Dla przykładu warto przytoczyć zespół, który w r. 1871 opisał Da Costa pod nazwą on irritable he art. Polega on na napadowo występującej hiperwentylacji bez mechanicznych zabu- rzeń oddechowych, przy prawidłowym chemizmie krwi i prawidłowej gospodarce mineralnej. Wysiłki fizyczne powodują również u tych chorych przyspieszenie czę- stości oddechów znacznie wybitniejsze niż u zdrowych. Chorzy ci skarżą się ponadto na prekordialne uczucie opresji i duszności wśród bólów okolicy serca. W piśmien- nictwie zespół ten zdobył sobie różne nazwy: effort-syndrome, chest pain, soldiers heaTt, neurocirculatory asthenia, Atmungstetanie, Ka1diorespi1atorisch-tetanijormer Symptomenkomplex, Nerviises Atmungssyndrom, Central Neuroqenic Hyperventila- tion in Man, Da Costas syndrom e itd. [hasła pokrewne: , medycyna estetyczna, wózki dziecięce, rehabilitacja ]

Comments Off

Posts Tagged ‘medycyna estetyczna’

Niektórzy, np. Joyeux (1958) usiluja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Iperyt azotowy w leczeniu gruźlicy płuc Leczenie gruźlicy płuc iperytem azotowym opiera się na jego właści- wości pobudzania układu śródbłonkowo-siateczkowego, przyśpieszania bliznowacenia i cofania się stanów zapalnych (Aleksandrowicz) i na ha- mowaniu wzrostu prątków gruźlicy (Legeżyński). Lek wstrzykuje się dożylnie w postaci nitrogranulogenu 5-10 dni z rzędu w dawce 0,02 mg na kg wagi ciała w 10 mI fizjologicz- nego roztworu soli kuchennej zaraz po jego sporządzeniu. Pomiędzy poszczególnymi, seriami wstrzykiwań .5-10 wstrzykiwań każda prze- strzega się odstępu 3-tygodniowego. Leczenie trwa szereg miesięcy aż do uzyskania pożądanego wyniku. Właściwości iperytu przeciwzapalne, resorbujące i przyśpieszające bli- znowacenie zwiększają skuteczność leczenia gruźlicy płuc streptomycyną. Toteż Aleksandrowicz poleca skojarzone leczenie gruźlicy płuc ipery- tem i streptomycyną. Polega ono na stosowaniu nitrogranulogenu w wy- żej podany sposób i na dołączeniu leczenia streptomycyną, zaczynając od 7 dnia leczenia nitrogranulogenem; na który przypada szczyt przeciw- zapalnego działania iperytu. Streptomycynę stosuje się w dawce 0,25 na dobę kontynuując leczenie nią aż do ogólnej dawki 10-15,0. Ocena wartości metody iperytowo-streptomycynowej leczenia gruźlicy płuc wymaga dalszych spostrzeżeń. [patrz też: , Bielizna nocna damska, medycyna estetyczna, salon fryzjerski mokotów ]

Comments Off

« Previous Entries