Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘magnez i witamina b6’

Czeste sa zludzenia wzrokowe. Omamy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Częste są złudzenia wzrokowe. Omamy wzrokowe pojawiają się tylko przy sprzężeniu z majaczeniem. Omamy czuciowo-ustrojowe, węchowe i smakowe nigdy nie górują w obrazie klinicznym. Gdy chory po obezwładnieniu dopro- wadzony zostanie do lekarza, uderza jego skoordynowane zachowanie, tak że przy powierzchownym badaniu łatwo uznać psychozę za przebrzmiałą. Chorzy potrafią do pewnych granic dysymulować, ich orientacja bywa dość dobra. Czasem samorzutnie, a czasem dopiero gdy lekarz pozyska zaufanie chorego, wychodzą na jaw urojenia prześladowcze i ksobne, rzadziej wielkościowe. Czasem w obecności lekarza chory doznaje omamów słuchowych, co może spo- wodować nieporozumienia, gdyż chory słyszy głos tegoż lekarza. Nieporozu- mienia na sali chorych bywają nierzadkim zjawiskiem. Urojenia nie mają wypracowanej systematyzacji, chorzy czują się po prostu prześladowani przez jakąś bandę wrogów. Czasem spotkać można wyjaśnienia ze strony chorych w rodzaju parafrenicznych: wrogowie mają aparaty podsłuchowe, aparaty do nadawania grosów itd. Struktura osobowości jest utrzymana. Górujący nad całą psychiką chorego lęk jest tylko w pierwszym okresie dostosowany do sytuacji. Po kilku dniach, po tygodniu i później można czasem stwierdzić nie- dostosowanie natężenia afektu do treści urojeń. Czasem stwierdza się nawet humor wisielczy, podobnie jak w delirium tre- mens. Niektórzy chorzy są jakby zrezygnowani albo uderzająco obojętni. Zda- rzają się też przypadki,. że chorzy zamiast walczyć. z wrogami robią na nich dońiesienia do władz. W późniejszym okresie bywają wprawdzie drażliwi, ale nie dochodzi już do wybuchów wściekłości. [więcej w: , olejki do włosów, magnez i witamina b6, olej kokosowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘magnez i witamina b6’

Czeste sa zludzenia wzrokowe. Omamy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Postępowanie przeciwobjawowe w gruźlicy płuc Podstawowe leczenie gruźlicy płuc poprawia stan chorobowy, zmniej- sza zatrucie ustroju jadami gruźliczymi i w ten sposób łagodzi, a nawet usuwa poszczególne dolegliwości niepokojące chorego. Nieraz jednak nie- które przypadłości i objawy są tak znaczne, że wymagają dodatkowego postępowania z zastosowaniem środków farmaceutycznych. Najczęściej są to objawy ogólne oraz objawy w zakresie klatki piersiowej. Chorzy uskarżają się nieraz na gorączkę, obfite nocne poty, bezsen- ność, ogólne osłabienie i wyczerpanie, w zakresie zaś narządu oddecho- wego – na bóle, suchy kaszel, częściej jednak z wykrztuszaniem, i na krwioplucie. Do częstych skarg należy brak łaknienia. Gorączka. Najskuteczniejszym zabiegiem leczniczym, usuwają- cym lub łagodzącym gorączkę, jest s p o kój w postaci leżenia w łóżku przy dostępie świeżego powietrza albo wprost na świeżym powietrzu. Leczenie to w początkowych okresach gruźlicy płuc często wystarcza do usunięcia gorączki, zwłaszcza w miejscowości górskiej. W okresach późniejszych należy je stosować qopóty, dopóki prawidłowa ogólna cie- płota ciała nie utrwali się. W przypadkach bardzo uporczywych z go- rączką umiarkowaną można ostatecznie zezwolić choremu na mierny ruch w godzinach, w których ogólna .ciepłota ciała jest prawidłowa, zwłasz- cza jeżeli gorączka po nim nie podnosi się. Jeżeli pomimo leżenia gorączka nie ustępuje i wywołuje bezsenność, bóle głowy i inne dolegliwości, to podaje się choremu łagodne leki prze- ciwgorączkowe, zwracając uwagę, by one nie wywoływały obfitych po- tów. Do takich środków należą maretyna (maretinum), piramidon (pyramidon), kwas acetylosalicynowy (acidum acetylo- salicylicum), motopiryna (motopirin), antypiryna (antypy- rinum) i inne. Podaje się je w dawce 0,3 w godzinach wyższej gorączki. Jeżeli gorączka trwa kilka godzin, to lepiej podawać lek rozpuszczony w 1/2-1 szklance wody łykami przez cały czas gorączki, by uzyskać ró- wnomierne działanie. [hasła pokrewne: , ortodonta, klimatyzacja precyzyjna, magnez i witamina b6 ]

Comments Off

« Previous Entries