Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

Przy stosowaniu surowic nalezy pamietac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy stosowaniu surowic należy pamiętać o możliwości wstrząsu anafilaktycznego. Toteż na godzinę przed wstrzyknięciem surowicy należy wstrzyknąć ją pod- skórnie w dawce 0,5-1 ml. U chorych na gruźlicę płuc surowicy lepiej nie stosować, by nie zaostrzyć sprawy gruźliczej. Od octanu oło- wianego (plumbum aceticum) nie widziałem pożytku. Jako metodę skracającą czas krwawienia i zwiększającą krzepliwość krwi, a zarazem poziom wapnia w krwi, polecono w przypadkach krwio- plucia wyciąg przytarczyczek zawierający ich hormon, – w postaci parathormonu Co11 i Pa. Wstrzykuje się go 3-4 razy dziennie po 20 jednostek domięśniowo, a w cięższych przypadkach – dożylnie w dniach krwioplucia i jeszcze dzień po jego ustaniu. Całkowite zata- mowanie krwioplucia uzyskuje się zwykle po 3-12 dawkach. Dłużej sto- sować leku nie należy, by nie odwapnić kości. Do grupy leków tamujących krwotoki przez zadziałanie na krążenie należy korzeń wymiotnicy (radix ipecacuanhae), naparstnica (digitalis), azotynamylowy (amylium nitrosum), adre- nalina (adrenalinum muriaticum), sporysz (secale cornutum), gorzknik kanadyjski (hydrastis canadensis), oczar wirgiński (hamamelis virginica). Korzeń wymiotnicy został polecony przez znakomitego klinicystę Trousseau jako lek, który zmniejsza skur- czową siłę serca i w ten sposób wywołuje spadek ciśnienia tętniczego i zwolnienie prądu krwi w małym krążeniu. Stosuje się go kilka razy dziennie w dawce pulvis, ipecacnanhae 0,05 z pulvis Doweri 0,1, częściej w postaci domięśniowego wstrzykiwania alkaloidu emytyny (eme- tinum muriaticum) w dawce 1 ml 410 wodnego roztworu 1-2 razy dzien- nie. Kamforę (oleum camphora.tum of.ficinale) wstrzykuje się pod- skórnie w dawce do 30 mi na dobę. Naparstnica, polecona przez Trousseau, bywa skuteczna, zwłaszcza w krwiopluciu na tle biernego przekrwienia płuc. Poleca się także skojarzone stosowanie naparstnicy z korzeniem wymiotnicy. Azotynamylowy rozszerzający naczy- nia obwodowe i trzewi i zwężający naczynia płucne stosuje się w postaci wdychiwań w dawce do 10 kropli. Działanie tego leku jest jednak niepewne. [hasła pokrewne: , logopeda warszawa, bielizna nocna, odżywka do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

Przy stosowaniu surowic nalezy pamietac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie. Obraz kliniczny do złudzenia przypomina ostrą halucynozę alkoholową, jednakże sprawa wystąpiła na tle ciężkich zaburzeń krążenia i cofnęła się, mimo że stan ogólny chorego uległ tylko nieznacznej poprawie. Zwrócić trzeba uwagę na fakt, że psychoza przebiegała bez jakichkolwiek jakościowych zaburzeń życia afektywnego i bez śladów naruszenia struktury osobowości. Także uczucio- wość wyższa nie doznała obniżenia. Brak też było dowodów jakościowej zmiany świadomości, za, czym przemawia też brak niepamięci. Obraz kliniczny wypełniony był licznymi omamami słuchowymi i zsynchronizowanymi z nimi omamami węcho- wymi. Omamy słuchowe rozgrywały się w postaci rozmów o chorym. Liczne uroje- nia ksobne i prześladowcze są zwarte logicznie i całkowicie usystematyzowane. Prze- biegają te zjawiska z dostosowanym stanem afektywnym i przy dobrej modulacji afektu, przy czym górują silny lęk i pobudzenie psychoruchowe. Są to wszystko cechy parafrenii, jednakże przebieg psychozy jest wybitnie ostry, a powstał na tle ciężkiej niewydolności krążenia. Mamy tu więc niewątpliwie do czynienia z ostrym zespołem parafrenicznym, który przeminął równie nagle jak się zaczął, nie pozosta- wiając ubytków. Ostre przypadki trwają od paru dni do paru tygodni, podostre mogą prze- rwać od 2 do 3 mies. Czasem wychodzi z upływem czasu na jaw po prostu trzewlekła parafrenia, mimo że początkowy obraz kliniczny był typowy. Ostro zębiegająca psychoza, zwłaszcza tam, gdzie była domieszka majaczeniowa, lńczy się czasem snem terminalnym. Objawu tego często jednak brak. Jeden Ten sam chory może przechodzić halucynozę kilkakrotnie, nie znane jest na- przemienne występowanie majaczenia drżennego. Niepamięć czasem dlatego trudno wykryć, że chory pamięta ze szczegółami niektóre fragmenty swoich rsychotyczńych przeżyć. Przy dokładnym badaniu stwierdzić można, że inne ragmenty uległy zapomnieniu. Jeżeli podłoże jest czysto toksyczne, to wyle- czenie bywa całkowite. [przypisy: , rwa kulszowa, logopeda warszawa, poradnia psychologiczna kielce ]

Comments Off

« Previous Entries