Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘kurs sep’

Reagowanie zwierząt na bulbokapninę.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Takie same doświadczenia podjęto z rybami, gadami, płazami, ptakami i ssakami. Zwłaszcza u małp uzyskiwano zjawiska bardzo podobne do patologii ludzkiej. Można w stan osłupienia wprawić w jednym miejscu kota, mysz, małpę i gołębia, które wzajemnie obojętnieją na swoją obecność. Gdy miną objawy zatrucia, kot rzuca się na mysz, gołąb ulatuje, a małpa ucieka i wspina się. Zachodzi zasadnicza różnica w reagowaniu na bulbokapninę zwierząt bezkorowych, w szczególności pozbawionych mózgowia, u których wywołać można tylko odrętwienie lub porażenie bez katalepsji albo drgawki prowadzące często do śmierci. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kurs sep’

Reagowanie zwierząt na bulbokapninę.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Aby się przekonać, czy katalepsja polega na ośrodkowym zaniku napędu psycho- ruchowego, czy też, jak twierdzili niektórzy, jest zjawiskiem czysto mięśniowego pochodzenia, przeprowadzono badania elektromiograficzne, odprowadzając prądy czynnoserowe za pomocą elektrod igiełkowych wbitych w mięsień. Okazało się, że mięśnie w osłupieniu kataleptycznym wykazują prądy czynnościowe niczym istotnym nie różniące się od tych, które towarzyszą skurczom dowolnym. Co więcej, stwierdzono, że prądy te ulegają zatrzymaniu, gdy odwrócimy uwagę chorego np. nagłym hałasem. Jeżeli zginając przedramię chorego w stosunku do ramienia, czynność tę przerwiemy, to chory wykonuje ten ruch do końca. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kurs sep’

Reagowanie zwierząt na bulbokapninę.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Leczenie przetworami miedzi. Jako metodę chemoterapeutyczną polecono w gruźlicy płuc także leczenie przetworami miedzi. W Polsce usilnie ją propaguje Zdzisław Michalski. Ostatnio poleca on w tym celu dwa przetwory miedzi: glikokolan miedzi i CUx (cup rum 10). Glikokolan miedzi stosuje Michalski w przypadkach “na prawdę” przewlekłych, przebiegających bez gorączki. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kurs sep’

Reagowanie zwierząt na bulbokapninę.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Objawy. Początkowe objawy ostrego zapalenia serowatego odoskrzelowego przypominają ostre zapalenie płuc odoskrzelowe niegruźlicze. Choroba rozpoczyna się, zwłaszcza u dzieci, wśród zupełnego zdrowia ostro dreszczami i gorączką, do której wkrótce dołącza się suchy kaszel; w innych przypadkach – codziennymi dreszczykami, kaszlem wzmagającym się stopniowo i wzniesieniem ogólnej ciepłoty ciała do- 38° C i wyżej. Czasami pierwszym objawem bywa krwioplucie lub obfity krwotok płucny. Gorączka staje się wkrótce stała i przybiera tor ciągły lub zwalniający albo jest nieregularna a pod koniec życia nieraz trawiąca ze spadkami ogólnej ciepłoty ciała w godzinach rannych do poziomu prawidłowego a nawet niżej i z wzniesieniami do 39-4o o C w południe lub ku wieczorowi. Gorączce prawie zawsze towarzyszą bardzo obfite, tzw. rozpływy nocne, zależnie od zatrucia ustroju. Już wcześnie rozwija się silne ogólne osłabienie i wyczerpanie, zwłaszcza z rana po obfitych nocnych potach. W początkowym okresie kaszel może być nieznaczny. Dzieci czasami w ogóle nie kaszlą. W dalszych okresach kaszel bywa już stały, początkowo suchy, później najczęściej połączony z wykrztuszaniem plwociny, nieraz obfitej. Dość często chorzy uskarżają się także na tępe bóle w klatce piersiowej i na duszność. Z postępem choroby duszność zwiększa się wskutek postępującego zmniejszenia powierzchni oddechowej płuc oraz dołączającej się niewydolności krążenia: częstość oddechów może dochodzić do 50-60 na minutę. Czasami, zwłaszcza u dzieci, duszność bywa znaczna już we wczesnym okresie choroby, zależnie najprawdopodobniej od ucisku nerwów błędnych przez powiększone węzły śródpiersiowe. Badanie przedmiotowe w zakresie klatki piersiowej na początku choroby stwierdza w przeważnej większości przypadków tylko objawy ostrego rozlanego nieżytu oskrzeli i oskrzelków w obu płucach w postaci bębenkowego odgłosu opukowego świstów, furczeń. W miarę mnożenia się ognisk ostrego nieżytowego zapalenia płuc dołączają się rzężenia drobnobańkowe i trzeszczenia, które przybierają powoli odcień dźwięczny. Szmer oddechowy zaostrza się, później może przybrać lekki odcień oskrzelowy. Zmiany opukowe i osłuchowe dotyczą początkowo najczęściej górnych części płuc, skąd szerzą się ku dołowi nieraz szybko, prawie z dnia na dzień. W dalszym przebiegu choroby pojawiają się liczne rzężenia średniobańkowe, grubobańkowe o charakterze dźwięcznym, wreszcie obfite przelewania się (gargouillement) jako objaw rozpadu. Innych klasycznych objawów jam (szmer dzbanowy, objaw Wintricha i in.) zazwyczaj nie bywa, gdyż jamy są stale wypełnione zawartością. Objawy jam stwierdza się tylko w tych przypadkach, w których choroba przeciąga się. [patrz też: , infekcje intymne, kurs sep, deratyzacja warszawa ]

Comments Off