Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Twierdzenie niektórych autorów, jakoby miesnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Twierdzenie niektórych autorów, jakoby mięśnie w katalepsji woskowatej po- siadały tego rodzaju właściwość, że zanikają prawidłowe oscylacje, tak iż nie ma . zmęczenia, nie jest ścisłe. Oscylacje są zachowane, a uniesiona kończyna, prędzej czy później powoli opada. Czasem widać, że chory po pewnym czasie na nowo ją podnosi. Badania elektromiograficzne wykazały obecność w katalepsji sztywnej z negatywizmem czynnym takich samych prądów czynnościowych jak przy skur- czach dowolnych, lecz odmiennych niż w przykurczach pochodzenia pozapiramido- wego, Można też elektromiograficznie odróżnić przykurcz histeryczny od negaty- wizmu kataleptycznego. W tym ostatnim, jeżeli np. zginamy przedramię wobec ramienia, a potem nagle ruch odwrócimy, to prądy czynnościowe idą dalej zgodnie z dalszym skurczem mięśnia dwugłowego, który ujawnia czynny negatywizm. Nato- miast w przykurczu histerycznym jest pewna celowość, mianowicie mięsień kurczy się tylko o tyle, o ile to potrzebne dla utrzymania wybranego ułożenia kończyny. Stwierdzono, że katalepsja bulbokapninowa przebiega ze skurczem naczyń krwio- nośnych mózgowych. Usiłowano przez zastosowanie folikuliny, która rozszerza na- czynia krwionośne mózgu, znieść objawy kataleptyczne, jednakże bezskutecznie. Działanie kataleptogenne zdaje się być więc natury toksycznej. Poza bulbokapniną pewne działanie tego rodzaju, jak z wszystkich doświadczeń wynika, przypisać można właściwie tylko wątrobowo-jelitowym jadom przewodu pokarmowego. Mimo przeciwstawności katalepsji woskowatej i katalepsji sztywnej trak- tować trzeba obydwa te zespoły jak jeden. W praktyce widzimy nierzadko, jak nagle jeden przechodzi w drugi. Obydwa też wyrastają ze wspólnego podłoża etiologicznego. [przypisy: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, odżywki do rzęs, wózki dziecięce ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Twierdzenie niektórych autorów, jakoby miesnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Kwas para-amino-salicylowy Kwas para-ami.no-salicylowy w leczeniu gruźlicy płuc Kwas para-amino-salicylowy poleca się w gruźlicy płuc ze względu na jego działanie bakteriostatyczne na zjadliwe prątki gruźlicy, nawet oporne na streptomycynę. Działanie to in vitro prawie nie zmniejsza się przy dodaniu surowicy. Człowiek znosi duże dawki tego kwasu prze- ważnie dobrze. Po leczeniu nim w gruźlicy płuc u ludzi spostrzegano spadek gorączki, poprawę stanu podmiotowego, przyrost wagi ciała, zwol- nienie przyśpieszonego opadania krwinek,. zwiększenie pojemności ży- ciowej płuc i ilości hemoglobiny w krwi, ilości plwociny i liczby w niej prątków gruźlicy, a w pozostałych prątkach ziarnistości i wreszcie nie- kiedy zupełne znikanie prątków w plwocinie i czasami zmniejszenie roz- miarów jam gruźliczych. Najlepsze wyniki po leczeniu kwasem para- amino-salicylowym spostrzegano w postaciach wysiękowych gruźlicy płuc, w zaostrzeniach przewlekłej gruźlicy płuc, w gruźlicy jamistej, w przypadkach jam balonowato rozdętych oraz resztkowych po torako- plastyce, w gruźlicy oskrzeli, w gruźliczym wysiękowym zapaleniu opłucnej, nawet ropnym, w gruźlicy jelit, nerek, pęcherza moczowego i węzłów chłonnych. Natomiast w gruźlicy prosćwkowej kwas para- amino-salicylowy okazał się mało skuteczny, w przeciwieństwie do streptomycyny. Niestety, wyniki leczenia kwasem para-amino-salicylo- wym są w gruźlicy płuc często niepewne i nietrwałe, pomimo poprawy ogólnego stanu. Wielu autorów dopatruje się głównej roli kwasu para- amino-salicylowego w tym, że zastosowany łącznie ze streptomycyną hamuje on występowanie oporności gruźlicy na streptomycynę. Toteż poleca się kojarzyć leczenie obu tymi lekami. Inni polecają w gruźlicy płuc o przebiegu łagodnym oraz średnio cięż- kim leczenie raczej kwasem para-amino-salicylowym, rezerwując strepto- mycynę dla okresów zaostrzenia choroby, a w ostrej gruźlicy prosów- kowej, w ostrym serowatym zapaleniu płuc i w zapaleniu opon mózgo- wych kojarzą leczenie kwasem para-amino-salicylowym z leczeniem streptomycyną (Tadeusz Zebrowski). Kwas para-amina-salicylowy podaje się doustnie na 1/2 godziny przed jedzeniem w dawce dobowej 12,0-15,0, nawet do 20,0. Dawkę dobową dzieli się na 7 dawek, które chory zażywa co 3 godziny z wyjątkiem nocy. Najlepszą postacią leku są granulki. Jednocześnie z tym stosuje się witaminę B, gdyż kwas para-amino-salicylowy powoduje jego niedobór. Leczenie trwa co najmniej 4 miesiące z 1-3 dniowymi przer- wami po każdym 4-6 dniowym okresie zażywania leku. Ponieważ kwas para-amin o-salicylowy wywołuje czasami dolegliwości żołądkowo-jelitowe (zgagę, odbijanie, rzadziej nudności, wymioty i biegunkę), przeto poleca się zamiast niego jego sól, która znacznie rzadziej wywiera działanie uboczne. Podaje się ją podczas jedzenia lub po nim. [podobne: , olejek arganowy do włosów, deratyzacja warszawa, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Comments Off