Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘klinika rehabilitacji’

Terapie wspomagane lekami – walka z epidemią przedawkowania opioidów

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Wskaźnik zgonów z powodu przedawkowania opioidów na receptę w Stanach Zjednoczonych wzrósł ponad czterokrotnie w latach 1999-2010 (patrz wykres), znacznie przekraczając łączną liczbę zgonów spowodowanych przedawkowaniem kokainy i heroiny.1 W samym 2010 r. Opioidy na receptę uczestniczyły w 16651 zgonach z przedawkowania , podczas gdy heroina była zamieszana w 3036 r. Około 82% zgonów z powodu opioidów na receptę i 92% z powodu heroiny zostały sklasyfikowane jako niezamierzone, a pozostała część przypisywano głównie samobójstwu lub nieokreślonemu zamiarowi . Zwiększyły się również znacznie liczby wizyt w oddziałach ratunkowych i przyjęciach na temat uzależnień od leków związanych z opioidami na receptę. W 2007 r. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘klinika rehabilitacji’

Terapie wspomagane lekami – walka z epidemią przedawkowania opioidów

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Zgodnie z ustawą Affordable Care Act (ACA), mandat pracodawcy – wymóg, że większość pracodawców oferuje ubezpieczenie zdrowotne swoim pracownikom lub zapłacić karę podatkową – miał wejść w życie stycznia 2014 roku. Jednak latem ubiegłego roku administracja Obamy oświadczył, że odkłada mandat na rok. Administracja przedłużyła opóźnienie dla średniej wielkości firm do roku 2016. Opóźnienia w realizacji postanowień ACA. Ostatnie opóźnienie wywołało kolejną rundę oskarżeń ze strony krytyków reformy służby zdrowia, że administracja Obamy działała bezprawnie przy wdrażaniu ACA. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘klinika rehabilitacji’

Terapie wspomagane lekami – walka z epidemią przedawkowania opioidów

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Gruźlica związana z zakażeniem HIV stała się mniej powszechna; obecnie głównymi czynnikami ryzyka są: cukrzyca, immunosupresja i używanie tytoniu. Co ważniejsze, ponad 80% osób z aktywną chorobą w mieście urodziło się poza Stanami Zjednoczonymi (patrz wykres). Stanowią one mieszankę nowo przybyłych i długoterminowych mieszkańców, ale szacujemy, że ponad 60% z nich zostało zarażonych przed ich emigracją. Nasze zasoby programów gruźlicy są obecnie poświęcone przede wszystkim wczesnej identyfikacji i szybkiemu leczeniu osób z aktywną chorobą. Musimy zacząć przenosić te zasoby w kierunku leczenia dużego rezerwuaru zainfekowanych ludzi, z którego obecnie wyłania się wiele naszych spraw. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘klinika rehabilitacji’

Terapie wspomagane lekami – walka z epidemią przedawkowania opioidów

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Obszary kwadratów są proporcjonalne do liczby kobiet na 1000, które żyją (niebieskie), umierają z powodu raka piersi (pomarańczowy) lub umierają z innych przyczyn (żółte). Liczby zostały obliczone na podstawie szacunkowych względnych i bezwzględnych obniżek ryzyka kobiet w przypadku zgonów z powodu raka piersi (Domenighetti i wsp.4) oraz statystyk umieralności w USA w 2008 r. Z Centrów ds. Kontroli i Zapobiegania Chorobom. Panel B pokazuje rzeczywisty wpływ przesiewowego badania mammograficznego na liczbę zgonów z powodu raka piersi, z liczbami obliczonymi na podstawie danych o śmiertelności z powodu raka piersi w 2008 r. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries