Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Przypadek nr 11. Syndroma pamphrenicum

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przypadek nr 11. Syndroma pamphrenicum (haHucinosis acuta) na tle za- burzeń krążenia. G. W., ur. 9. L 1892 r., obciążenia dziedzicznego nie stwierdzono. Rozwój w latach dziecięcych i dojrzałych prawidłowy. Ukończył wydział prawniczy i ekonomiczny, jest spensjonowanym dyrektorem banku. Nigdy nie pił. W roku ubie- głym przeszedł zawał mięśnia sercowego. Od 1954 r. przebywał w Szpitalu Miejskim w Gdyni z powodu przewlekłej niewydolności krążenia: powiększenie serca, płyn przesiękowy w prawej jamie opłucnej, obrzęk wątroby, znacznego stopnia obrzęki kończyn dolnych i okolicy krzyżowej. W przebiegu leczenia wystąpiła ostra psychoza: zauważył, że wśród współ- chorych jest wielu, którzy doskonale znają jego przeszłość, co mu dawano do pozna- nia przytykami i szykanami. Do tych urojeń ksobnych i prześladowczych dołączyły się wkrótce omamy słuchowe, zsynchronizowane z węchowymi. Omamy te miały charąkter rozmów, prowadzonych na jego temat przez chorych szpitala, później pojawiły się również głosy obcych ludzi. Był jakby świadkiem rozprawy sądowej, w której on był oskarżonym. Rozprawę prowadził jakby prokurator, szereg osób oskarżało go o najohydniejsze zbrodnie, inne osoby broniły go. Żona i córka były przesłuchiwane i męczone. W pewnej chwili słyszał jak mówiono na korytarzu: “słuchajcie, pani G. umarła, nie wytrzymała, serce jej pękło”. Wierzył święcie w rze- czywistość tych przeżyć, przechodził okropny lęk. Obrzucano go wyzwiskami obelży- wymi i grubiańskimi, ale zawsze w trzeciej osobie. Przesłuchiwanych męczor:io w aimnej wodzie i gaz;owano, czul zapach gazu. Kiedy żona go odwiedziła 1 stwier- dził, że żyje, zdumiał się i na chwilę zrozumiał, że padł ofiarą jakichś chorobliwych złudzeń, aie wkrótce potem, gdy znowu doznawał tych samych masowych omamów i ur.ojeń zatracał z powrotem wszelki krytycyzm. Stan ten trwał ok. 6 rvs., po czym w ciągu jednego dnia, w czasie przewożenia go do Kliniki Chorób Psychicznych AMG, wszystko przeminęło. Przyjęty dnia 13. V. W Klinice stwierdzono tylko pewną ,lękliwość przy całkowicie zachowanym krytycyzmie co do minionych przeżyć psy- chotycznych. Łączność afektywna i intelektualna z chorym bardzo dobra. Życie afektywne nie wykazuje naj mniej szych śladów uszkodzenia. Nienaruszona struktura osobowości. Chory jeszcze w ciągu kilku dni, gdy był gwar na sali, odczuwał pewien stan ,lękowy i jakby dopatrywał się w gwarze głosów, czyniących aluzje do niego. Potrafił sobie jednak wszystko to sam wyperswadować. Od początku pobytu w Kli- nice sensorium czyste. Minione przeżycia odtwarza z naj drobniejszymi szczegóła-mi, nie wykazuje ani śladu niepamięci. Badanie wykazało bardzo dobrą sprawność inte- lektualną i nienaruszoną uczuciowość wyższą. [patrz też: , protetyka, odżywki do rzęs, klimatyzacja precyzyjna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Przypadek nr 11. Syndroma pamphrenicum

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Postępowanie przeciwobjawowe w gruźlicy płuc Podstawowe leczenie gruźlicy płuc poprawia stan chorobowy, zmniej- sza zatrucie ustroju jadami gruźliczymi i w ten sposób łagodzi, a nawet usuwa poszczególne dolegliwości niepokojące chorego. Nieraz jednak nie- które przypadłości i objawy są tak znaczne, że wymagają dodatkowego postępowania z zastosowaniem środków farmaceutycznych. Najczęściej są to objawy ogólne oraz objawy w zakresie klatki piersiowej. Chorzy uskarżają się nieraz na gorączkę, obfite nocne poty, bezsen- ność, ogólne osłabienie i wyczerpanie, w zakresie zaś narządu oddecho- wego – na bóle, suchy kaszel, częściej jednak z wykrztuszaniem, i na krwioplucie. Do częstych skarg należy brak łaknienia. Gorączka. Najskuteczniejszym zabiegiem leczniczym, usuwają- cym lub łagodzącym gorączkę, jest s p o kój w postaci leżenia w łóżku przy dostępie świeżego powietrza albo wprost na świeżym powietrzu. Leczenie to w początkowych okresach gruźlicy płuc często wystarcza do usunięcia gorączki, zwłaszcza w miejscowości górskiej. W okresach późniejszych należy je stosować qopóty, dopóki prawidłowa ogólna cie- płota ciała nie utrwali się. W przypadkach bardzo uporczywych z go- rączką umiarkowaną można ostatecznie zezwolić choremu na mierny ruch w godzinach, w których ogólna .ciepłota ciała jest prawidłowa, zwłasz- cza jeżeli gorączka po nim nie podnosi się. Jeżeli pomimo leżenia gorączka nie ustępuje i wywołuje bezsenność, bóle głowy i inne dolegliwości, to podaje się choremu łagodne leki prze- ciwgorączkowe, zwracając uwagę, by one nie wywoływały obfitych po- tów. Do takich środków należą maretyna (maretinum), piramidon (pyramidon), kwas acetylosalicynowy (acidum acetylo- salicylicum), motopiryna (motopirin), antypiryna (antypy- rinum) i inne. Podaje się je w dawce 0,3 w godzinach wyższej gorączki. Jeżeli gorączka trwa kilka godzin, to lepiej podawać lek rozpuszczony w 1/2-1 szklance wody łykami przez cały czas gorączki, by uzyskać ró- wnomierne działanie. [hasła pokrewne: , ortodonta, klimatyzacja precyzyjna, magnez i witamina b6 ]

Comments Off