Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘Karmy dla psów’

Przeciwskazania do leczenia stanowia: 1. przewlekle

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przeciwskazania do leczenia stanowią: 1. przewlekłe postaci gruźlicy płuc rozpadowo-serowate i włóknisto- serowate; w tych postaciach często powstaje oporność prątków gruźliczych na streptomycynę; 2. pierwotna zmiana gruźlicza; postać ta ma najczęściej przebieg ła- godny; stosowanie streptomycyny mogłoby spowodować strepto- mycynooporność prątków i przez to pozbawić możliwości leczenia streptomycyną w razie powstania w późniejszym czasie złośliwszej postaci gruźlicy; 3. lekkie postaci gruźlicy krwiopochodnej; 4. wczesny naciek o przebiegu łagodnym bez objawów rozpadu; 5. przypadki gruźlicy płuc z prątkami opornymi na streptomycynę, zwłaszcza z prątkami wymagającymi dla swego rozmnażania się streptomycyny; streptomycyna w tych przypadkach nie tylko nie wywiera dodatniego wpływu na zmiany w płucach, ale nieraz je pogarsza, gdyż szczepy prątków oporne na streptomycynę w obec- ności tego leku czasami rozmnażają się bardzo obficie; jaskrawym tego dowodem mogą służyć przypadki zserowaciałych węzłów chłon- nych szyi, które przy długotrwałym leczeniu streptomycyną przy- bierają przebieg wyżerający (fagedeniczny) nie spotykany w in- nych warunkach; 7. ropniaki opłucne gruźlicze; bezskuteczność leczenia streptomycyną zależy, prawdopodobnie od kwaśnego odczynu ropy gruźliczej. W czasie leczenia streptomycyną spostrzegano następujące objawy toksyczne: 1. zmiany skórne z uczulenia (pokrzywka, rumień, grudki i inne); 2. zaburzenia słuchu, które mogą dojść aż do głuchoty; 3. zaburzenia równowagi objawiające się przede wszystkim zawrotami głowy; 4. gorączkę; 5. zwiększenie liczby krwinek kwasochłonnych w krwi; 6. zaburzenia czucia na kończynach i na twarzy. [podobne: , kosmetyki organiczne, uprawnienia sep, Karmy dla psów ]

Comments Off