Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘gabinet kosmetyczny’

Krok naprzód stanowi klasyfikacja Alfreda

Posted in Uncategorized  by admin
February 16th, 2018

Krok naprzód stanowi klasyfikacja Alfreda Sokołowskiego, uwzglę- dniająca, prócz zmian anatomiczno-patologicznych w płucu, także prze- bieg kliniczny. Odróżnia się w tej klasyfifkacji: I. Okres rozpoczynających się suchot płuc przebiegający: a. wśród objawów mniej lub bardziej wyraźnych ze strony dróg oddechowych i b. wśród objawów skrytych. II. Suchoty płuc wyraźnie rozwinięte: a. z objawami zagęszczeń bez wyraźnych objawów rozpadowych, z gorączką lub bez niej; b. z objawami mniej lub bardziej wyrażnych zniszczeń (phthisis pulmonum ulcerosa) przebiegające z gorączką lub bez niej i bez innych objawów .wyniszczenia. III. Suchoty płuc włókniste. Większą wartość ma klasyfikacja Seweryna Sterlinga, uznana za obo- wiązującą lekarzy polskich przez I Ogólnopolski Zjazd Przeciwgruźliccy- w Krakowie w r. 1925. Brzmi ona jak następuje: A. Postaci przewlekłe (suchoty płuc pospolite): Tuberculosis pulmonum abortiva. I. Phthisis pulmonum chronica incipiens: a. occulta; b. trumiiesta: II. Phthisis pulmonum chronica declarata s. confirmata: a. fibrosa; b. fibrosocaseosa: stationaris; proqrediens acute, chronice. regrediens. c. caseosa: progrediens acute, chronice III. Phthisis pulmonum chronica consumptiva: a. fibrosa b. fibrosocaseosa c. caseosa . Tuberculosis puimonurn. obsoleta. B. Gruźlica płuc ostra i podostra: I. Pneumonia caseosa tuberculosa. II. Bronchopneumonia caseosa tuberculosa. III. Tuberculosis pulmonum miliaris: a. catarrhalis; b. suffocans. [podobne: , proktolog, gabinet kosmetyczny, olejek arganowy do włosów ]

Comments Off