Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘euromedic cennik’

PSYCHOZY REAKTYWNE (REACTIONES PSYCHOTICAE).

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

PSYCHOZY REAKTYWNE (REACTIONES PSYCHOTICAE). Rozpoznanie to stawia, się w praktyce zbyt często i zbyt łatwo, nie siląc się na przeprowadzenie dowodu, że między urazem psychicznym, o którym informuje nas środowisko, a stanem psychotycznym zachodzi w rzeczy samej związek przyczynowy. Napotykamy tu następujące trudności rozpoznawcze: 1. Może zachodzić przypadkowa zbieżność w czasie, trzeba się wówczas wystrzegać wnioskowania według prymitywnej zasady post hoc ergo propter hol. Mimo to bezpośrednie następstwo w czasie, chociaż nie jest bezwzględnym dowodem, jest niezbędnym warunkiem przyjęcia związku przyczynowego, między urazem psychicznym a stanem psychotycznym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘euromedic cennik’

PSYCHOZY REAKTYWNE (REACTIONES PSYCHOTICAE).

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

Jeżeli odczyn na dawkę powtórną lub mniejszą będzie silniejszy niż poprzedni, to należy przerwać leczenie na 10-14 dni i następnie rozpocząć od dawki znacznie mniejszej i zwiększać w dalszym leczeniu dawki bardzo ostrożnie. Jeżeli natomiast na dawkę powtórną odczyn ustroju nadal jest słaby, to stosuje się tę samą dawkę aż do zupełnego zniknięcia odczynu na nią. Jeżeli odczyn nastaje już po pierwszej dawce przy rozpoczęciu leczenia, to najlepiej od razu ją zmniejszyć 10-krotnie, a nawet 100-krotnie i zbliżając się do dawki pierwotnej zwiększać dawkę powoli. Postępując w ten sposób doprowadzamy dawkę tuberkuliny do ile możności najwyższej dla danego chorego. Wymaga to bardzo długiego leczenia trwającego miesiącami.Pod żadnym pozorem nie wolno skracać leczenia przez szybsze zwiększanie dawek lub częstsze wstrzykiwania. Toteż przystępując do leczenia tuberkuliną należy upewnić się, czy okoliczności pozwolą choremu wytrwać w tym leczeniu aż do końca. W przeciwnym razie tego leczenia nie należy w ogóle rozpoczynać. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘euromedic cennik’

PSYCHOZY REAKTYWNE (REACTIONES PSYCHOTICAE).

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

Leczenie surowicami swoistymi oraz szczepionkami. Leczenie gruźlicy płuc surowicami przeciwgruźliczymi, sporządzonymi w różny sposób (Maragliano, Marmorek, Martiniec i in.), oraz leczenie szczepionkami (szczepionka Włodzimierza Filińskiego, deemina Zdzisława Michalskiego i in.) nie utrzymały się w lecznictwie gruźlicy płuc.
Chemoterapia w gruźlicy płuc. Wspaniałe wyniki, uzyskane chemoterapią przez Ehrlicha w leczeniu chorób, wywoływanych przez pierwotniaki, nasunęły pomysł poszukiwania środków, które wywierałyby działanie bakteriozwrotne na prątki gruźlicy nie uszkadzając jednocześnie zdrowych tkanek. Uzyskano wkrótce liczne leki i barwniki, które istotnie po wprowadzeniu do ustroju gromadzą się po części na obwodzie gruzełków w ich komórkach nabłonkowych, po części w masach zserowaciałych. Okazało się jednak, że chodzi tu tylko o przenikanie (dyfuzję) tych środków do tkanki obumarłej, przy czym zjawisko to jest zupełnie nieswoiste, gdyż spostrzega się je także w zmianach zapalnych niegruźliczych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘euromedic cennik’

PSYCHOZY REAKTYWNE (REACTIONES PSYCHOTICAE).

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

Z przetworów złota w Polsce stosuje się przeważnie sanochryzynę. Sanochryzynę stosuje się dożylnie, przy czym zwraca się uwagę, by lek nie dostał się poza żyłę, gdyż to wywołuje pieczenie, bolesne obrzmienie lub zbity naciek, czasami nawet zgorzel. Wstrzykiwanie tych przetworów domięśniowo jest bardzo bolesne. Alochryzynę wstrzykuje się domięśniowo. Miochryzynę także domięśniowo w 570 zawiesinie oleistej.Rozpoczyna się od dawek małych, mianowicie od 0,025-0,05 gramów, i u dzieci nawet, od 0,01 i wstrzykuje się w odstępach co najmniej tygodniowych. Dawkę zasadniczo stale się zwiększa, chyba że był duży odczyn, który nakazuje powtórzyć dawkę poprzednią. Podczas leczenia dozoruje się ustawicznie wagę ciała chorego, mocz, ogólną ciepłotę ciała, stan podmiotowy i stan narządów wewnętrznych. Brak w okresie leczenia wzrostu wagi ciała, zwłaszcza zaś stały jej spadek, ustawiczny brak poprawy podmiotowego stanu chorego, pojawienie się uporczywej biegunki powinny być wskazówką dla zaprzestania dalszego leczenia złotem, mimo nawet pewnej poprawy w stanu chorego. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries