Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

Konorskf, omawiajac te doswiadczenia, wyraza

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Konorskf, omawiając te doświadczenia, wyraża się jak następuje: “Zespól obja- wów występujących w danym konkretnym przypadku nerwicy zależy nie tylko od aktualnie działających czynników patogennych oraz od “konstytucji” nerwowej osob- nika, ale również od. przeszłych doświadczeń, tj. od takich obronnych odruchów warunkowych, które były u tego osobnika kiedyś wytworzone, lecz w normalnym jego stanie pozostawały zahamowane”. W ciężkich nerwicach doświadczalnych psy chorują również pod względem soma- tycznym: wskutek utraty łaknienia spada ich waga ciała, obniża się ich odporność na zakażenie, sierść traci połysk i przerzedza się, pojawiają się uporczywe wypryski, stan ogólny zwierząt podupada. Rzuca to zajmujące światło na patogenezę stanów reaktywnych u człowieka i na zasięg ich działania. Choroby somatyczne zależą bo- wiem w wysokiej mierze od stanu wyższych czynności nerwowych. Z opisanych doświadczeń widać, jak ogromną rolę odgrywają urazy psychiczne, a więc bodźce chorobotwórcze płynące ze środowiska i dochodzące do kory mózgowej tylko na drodze oddziaływań czynnościowych. Prawidłowe zespoły ruchowo-wegetatywne i psychiczne, powstające pod wpływem drażnienia ośrodków międzymózgowia, są miarą prawidłowych czynności, jakie w ustroju żywym rozgrywają się pod kontrolą kory mózgowej. Ten sam aparat wykonawczy przechodzi na służbę rozprzężonych czynności kory mózgowej w przypadku psychonerwicy., Dzieje się to pod wpływem czynników reaktywnych. W następstwie tego widzimy zaburzenia, których punktem zaczepienia są z jednej strony czynności układu wegetatywnego, a z drugiej strony życie uczuciowe człowieka. Inne czynności psychiczne w psychonerwicach cierpią tylko pośrednio. Uogólnienie na całość życia psychicznego zachodzi tylko w tzw. psychozach reaktywnych, gdzie nasilenie działających bodźców reaktywnych jest szczególnie wybitne i gdzie zachodzi prępsychotyczne usposobienie. Następujący po- niżej przegląd poszczególnych zespołów reaktywnych da nam wgląd w słuszność tych zasad teoretycznych. [patrz też: , dieta i odchudzanie, stomatologia Kraków, firma sprzątająca ]

Comments Off