Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘deratyzacja warszawa’

Nerwice.

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Gannt (1944), który prowadził opisane doświadczenia w ciągu kilkunastu lat na tym samym psie, stwierdził, że powstała w ten sposób ciężka nerwica utrzymuje się w ciągu długiego czasu po zaprzestaniu doświadczeń i ustępuje tylko bardzo powoli. Objawy rozprzężenia wegetatywnego są szczególnie uporczywe. Na sam widok osoby, która prowadziła doświadczenia, u psa występowało mimowolne moczenie, wzwód, wytrysk nasienia i objawy lęku. Sok żołądkowy na czczo wykazywał znaczny stopień nadkwaśności. Zdarzało się, że w czasie doświadczeń pies zanieczyszczał komorę kałem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘deratyzacja warszawa’

Nerwice.

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Kwas paraaminosalicylowy. Kwas paraaminosalicylowy w leczeniu gruźlicy płuc. Kwas paraaminosalicylowy poleca się w gruźlicy płuc ze względu na jego działanie bakteriostatyczne na zjadliwe prątki gruźlicy, nawet oporne na streptomycynę. Działanie to in vitro prawie nie zmniejsza się przy dodaniu surowicy. Człowiek znosi duże dawki tego kwasu przeważnie dobrze. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘deratyzacja warszawa’

Nerwice.

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Klasyfikacja Sterlinga tak jak Turban-Gerhardtowska za podstawę podziału przewlekłych suchot płuc bierze rozległość zmian w płucach. Zmiany cechujące suchoty płuc rozpoczynające się (phthisis pulmonum chronica incipiens) są w niej te same jak w pierwszym okresie Turbana; zmiany, zaliczane do suchot płuc rozwiniętych (phthisis pulmonum chronica declarata) te same, które Turban odnosi do drugiego okresu, wreszcie zmiany w rozpadowych suchotach płuc (phthisis pulmonum chronica consumptiva) odpowiadają przestrzennie trzeciemu okresowi Turbana. W przeciwieństwie do klasyfikacji Turban-Gerhardta, klasyfikacja Sterlinga podkreśla przede wszystkim przebieg choroby odróżniając postaci ostre i przewlekłe, a wśród przewlekłych w postaci rozpoczynających się suchot – postać jawną (tuberculosis manifesta), objawiającą się ograniczonym ogniskiem gruźliczym w płucu (tuberculosis occulta), którą cechują objawy ogólne, pozwalające rozpoznać gruźlicę, chociaż na razie nie można wykryć siedziby zmian gruźliczych w płucach. W postaci jawnej rozpoczynających się suchot płuc oraz w suchotach rozwiniętych i rozpadowych klasyfikacja Sterlinga uwzględnia dynamikę sprawy chorobowej, zaznaczając, czy zmiany są zahamowane (phthisis stationaris), czy też postępują ostro (phthisis progrediens acute) lub powoli (phthisis progrediens chronice) albo na odwrót cofają się (phthisis pulmonum reqredienss, – zwykle powoli. W suchotach rozwiniętych i rozpadowych uwzględnia się nadto charakter anatomiczno-patologiczny zmian, który może być bardziej włóknisty (phthisis pulmonum fibrosa), serowaty (phthisis pulmonum caseosa) lub, co bywa najczęściej, włóknisto-serowaty (phthisis pulmonum fibrosocaseosa). Z suchot płuc wyodrębnia się postać poronną (tuberculosis pulmonum abortiva), dawniej włączaną do rozpoczynających się suchot płuc, chociaż sprawa ta nie ma skłonności do dalszego rozwoju, oraz gruźlicę wygojoną (tubercuiosis pulmonum obsoieta). W ten sposób klasyfikacja Sterlinga obejmuje w każdym przypadku nie tylko rozległość zmian, jak klasyfikacja Turban-Gerhardta, ale także ich domniemany charakter, skłonność rozwojową i przebieg. [więcej w: , witamina b6, deratyzacja warszawa, olejki do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deratyzacja warszawa’

Nerwice.

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Objawy. Początkowe objawy ostrego zapalenia serowatego odoskrzelowego przypominają ostre zapalenie płuc odoskrzelowe niegruźlicze. Choroba rozpoczyna się, zwłaszcza u dzieci, wśród zupełnego zdrowia ostro dreszczami i gorączką, do której wkrótce dołącza się suchy kaszel; w innych przypadkach – codziennymi dreszczykami, kaszlem wzmagającym się stopniowo i wzniesieniem ogólnej ciepłoty ciała do- 38° C i wyżej. Czasami pierwszym objawem bywa krwioplucie lub obfity krwotok płucny. Gorączka staje się wkrótce stała i przybiera tor ciągły lub zwalniający albo jest nieregularna a pod koniec życia nieraz trawiąca ze spadkami ogólnej ciepłoty ciała w godzinach rannych do poziomu prawidłowego a nawet niżej i z wzniesieniami do 39-4o o C w południe lub ku wieczorowi. Gorączce prawie zawsze towarzyszą bardzo obfite, tzw. rozpływy nocne, zależnie od zatrucia ustroju. Już wcześnie rozwija się silne ogólne osłabienie i wyczerpanie, zwłaszcza z rana po obfitych nocnych potach. W początkowym okresie kaszel może być nieznaczny. Dzieci czasami w ogóle nie kaszlą. W dalszych okresach kaszel bywa już stały, początkowo suchy, później najczęściej połączony z wykrztuszaniem plwociny, nieraz obfitej. Dość często chorzy uskarżają się także na tępe bóle w klatce piersiowej i na duszność. Z postępem choroby duszność zwiększa się wskutek postępującego zmniejszenia powierzchni oddechowej płuc oraz dołączającej się niewydolności krążenia: częstość oddechów może dochodzić do 50-60 na minutę. Czasami, zwłaszcza u dzieci, duszność bywa znaczna już we wczesnym okresie choroby, zależnie najprawdopodobniej od ucisku nerwów błędnych przez powiększone węzły śródpiersiowe. Badanie przedmiotowe w zakresie klatki piersiowej na początku choroby stwierdza w przeważnej większości przypadków tylko objawy ostrego rozlanego nieżytu oskrzeli i oskrzelków w obu płucach w postaci bębenkowego odgłosu opukowego świstów, furczeń. W miarę mnożenia się ognisk ostrego nieżytowego zapalenia płuc dołączają się rzężenia drobnobańkowe i trzeszczenia, które przybierają powoli odcień dźwięczny. Szmer oddechowy zaostrza się, później może przybrać lekki odcień oskrzelowy. Zmiany opukowe i osłuchowe dotyczą początkowo najczęściej górnych części płuc, skąd szerzą się ku dołowi nieraz szybko, prawie z dnia na dzień. W dalszym przebiegu choroby pojawiają się liczne rzężenia średniobańkowe, grubobańkowe o charakterze dźwięcznym, wreszcie obfite przelewania się (gargouillement) jako objaw rozpadu. Innych klasycznych objawów jam (szmer dzbanowy, objaw Wintricha i in.) zazwyczaj nie bywa, gdyż jamy są stale wypełnione zawartością. Objawy jam stwierdza się tylko w tych przypadkach, w których choroba przeciąga się. [patrz też: , infekcje intymne, kurs sep, deratyzacja warszawa ]

Comments Off