Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘deratyzacja warszawa’

Gannt (1944), który prowadzil opisane

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Gannt (1944), który prowadził opisane doświadczenia w ciągu kilkunastu lat na tym samym psie, stwierdził, że powstała w ten sposób ciężka nerwica utrzymuje się w ciągu długiego czasu po zaprzestaniu doświadczeń i ustępuje tylko bardzo powoli. Objawy rozprzężenia wegetatywnego są szczególnie uporczywe. Na sam widok osoby, która prowadziła doświadczenia, u. psa występowało mimowolne moczenie, wzwód, wytrysk nasienia i objawy lęku. Sok żołądkowy na czczo wyka- zywał znaczny stopień nadkwaśności. Zdarzało się, że w czasie doświadczeń pies zanieczyszczał. komorę kałem. Stwierdzono też znaczną flatulencję. Oddech począt- kowo wybitnie przyspieszony (do 300min.), stawał się później płytki i chrapliwy jak w dychawicy oskrzelowej, a wreszcie przy bodźcach konfliktowych stał się taki jak u psów po wstrząsie metrazolowym: powolny głęboki wdech, zatrzymanie od- dechu i wolny schodkowaty wydech (6-10sek). Krzywa poziomu cukru we krWi :łyła w otoczeniu konfliktowym wyższa i bardziej stroma niż w czasie odpoczynku. Dla lepszego wprowadzenia do zagadnień patogenezy psychonerwic ludzkich przy- toczymy jeszcze spostrzeżenie Pietrowej nad powstawaniem lęku głębokości (hipso- fobii) u psa doświadczalnego, Autorka zauważyła, że pies w czasie, gdy wywołano u niego nerwicę doświadczalną, nie chce brać jedzenia położonego na klatce scho- dowej tuż przy poręczy. Przy próbach przyciągnięcia go do tego miejsca, stawiał gwałtowny opór, okazując nieopisany strach. Dopóki doświadczenia z odruchami warunkowymi przebiegają prawidłowo, fobia ta jest nieznaczna i może nawet za- niknąć. Lecz gdy tylko wprowadzi się do doświadczeń sytuację konfliktową, gdy tworzenie się odruchów warunkowych ulegnie zakłóceniu, fobia ponawia się i jest silniejsza, im większe były; te zakłócenia. Lęk ten doszedł np. do szczytu, gdy autorka zastosowała w doświadczeniu bodziec hamulcowy w ciągu 10 min. bez przerwy, co zazwyczaj wywołuje bardzo silne rozdrażnienie nerwowe u psów. Fobię tę zdradzał tylko jeden pies, inne nie. Dlaczegoo Pawłow wyraził wówczas przypuszczenie, że widocznie kiedyś pies ten doznał pod tym względem urazu; być może spadł z wy- sokości i uraz ten teraz się ujawnił. Aby to sprawdzić, strącono z wysokości na rozpiętą płachtę 2 psy w taki sposób, aby nie doznały szkody. Jeden z tych psów, widocznie wrażliwszy, bał się zaraz po wypadku zbliżać do krawędzi schodów, drugi nie. Otóż tego drugiego psa poddano doświadczeniom dla wywołania nerwicy. Kiedy to osiągnięto, stwierdzono – i to w 10 mies. po wypadku – że pies ten, dotychczas tak odporny, wykazuje objawy hipsofobii. Jest to doświadczalny argument przema- wiający za rolą urazów psychicznych, które w utajeniu mogą przetrwać dłuższy czas, aby wyjść na jaw dopiero wówczas, gdy. układ nerwowy ulegnie czynnościo- wemu zaburzeniu z zupełnie innej przyczyny. [przypisy: , poradnia psychologiczna kielce, rehabiliacja, deratyzacja warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deratyzacja warszawa’

Gannt (1944), który prowadzil opisane

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Kwas para-amino-salicylowy Kwas para-ami.no-salicylowy w leczeniu gruźlicy płuc Kwas para-amino-salicylowy poleca się w gruźlicy płuc ze względu na jego działanie bakteriostatyczne na zjadliwe prątki gruźlicy, nawet oporne na streptomycynę. Działanie to in vitro prawie nie zmniejsza się przy dodaniu surowicy. Człowiek znosi duże dawki tego kwasu prze- ważnie dobrze. Po leczeniu nim w gruźlicy płuc u ludzi spostrzegano spadek gorączki, poprawę stanu podmiotowego, przyrost wagi ciała, zwol- nienie przyśpieszonego opadania krwinek,. zwiększenie pojemności ży- ciowej płuc i ilości hemoglobiny w krwi, ilości plwociny i liczby w niej prątków gruźlicy, a w pozostałych prątkach ziarnistości i wreszcie nie- kiedy zupełne znikanie prątków w plwocinie i czasami zmniejszenie roz- miarów jam gruźliczych. Najlepsze wyniki po leczeniu kwasem para- amino-salicylowym spostrzegano w postaciach wysiękowych gruźlicy płuc, w zaostrzeniach przewlekłej gruźlicy płuc, w gruźlicy jamistej, w przypadkach jam balonowato rozdętych oraz resztkowych po torako- plastyce, w gruźlicy oskrzeli, w gruźliczym wysiękowym zapaleniu opłucnej, nawet ropnym, w gruźlicy jelit, nerek, pęcherza moczowego i węzłów chłonnych. Natomiast w gruźlicy prosćwkowej kwas para- amino-salicylowy okazał się mało skuteczny, w przeciwieństwie do streptomycyny. Niestety, wyniki leczenia kwasem para-amino-salicylo- wym są w gruźlicy płuc często niepewne i nietrwałe, pomimo poprawy ogólnego stanu. Wielu autorów dopatruje się głównej roli kwasu para- amino-salicylowego w tym, że zastosowany łącznie ze streptomycyną hamuje on występowanie oporności gruźlicy na streptomycynę. Toteż poleca się kojarzyć leczenie obu tymi lekami. Inni polecają w gruźlicy płuc o przebiegu łagodnym oraz średnio cięż- kim leczenie raczej kwasem para-amino-salicylowym, rezerwując strepto- mycynę dla okresów zaostrzenia choroby, a w ostrej gruźlicy prosów- kowej, w ostrym serowatym zapaleniu płuc i w zapaleniu opon mózgo- wych kojarzą leczenie kwasem para-amino-salicylowym z leczeniem streptomycyną (Tadeusz Zebrowski). Kwas para-amina-salicylowy podaje się doustnie na 1/2 godziny przed jedzeniem w dawce dobowej 12,0-15,0, nawet do 20,0. Dawkę dobową dzieli się na 7 dawek, które chory zażywa co 3 godziny z wyjątkiem nocy. Najlepszą postacią leku są granulki. Jednocześnie z tym stosuje się witaminę B, gdyż kwas para-amino-salicylowy powoduje jego niedobór. Leczenie trwa co najmniej 4 miesiące z 1-3 dniowymi przer- wami po każdym 4-6 dniowym okresie zażywania leku. Ponieważ kwas para-amin o-salicylowy wywołuje czasami dolegliwości żołądkowo-jelitowe (zgagę, odbijanie, rzadziej nudności, wymioty i biegunkę), przeto poleca się zamiast niego jego sól, która znacznie rzadziej wywiera działanie uboczne. Podaje się ją podczas jedzenia lub po nim. [podobne: , olejek arganowy do włosów, deratyzacja warszawa, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Comments Off

« Previous Entries