Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

Osoby otaczajace chorego powinny zachowywac

Posted in Uncategorized  by admin
February 18th, 2018

Osoby otaczające chorego powinny zachowywać się w jego obecności spokojnie i nie zwiększać psychicznego podniecenia chorego. Szcze- gółowe badanie chorego jest przeciwwskazane. Mówienie powinno być zakazane. .Chory nie powinien głęboko oddychać. by przez płytkie oddychanie zmniejszyć przepływ krwi do klatki pier- siowej z dużego krążenia. Dietę stosuje się początkowo głodową ograni- czając ją do małych ilości zimnego mleka i do lodu. Na okolicę sercową kładzie się worek z lodem dla zmniejszenia podniecenia serca i zape- wnienia większego spokoju chorego. Dla większego unieruchomienia chorego wielu lekarzy stosuje podskórne wstrzykiwanie morfiny, w dawce 0,01-0,015 łącznie z atropiną w dawce 0,001-0,0015. Morfina, prócz zapewnienia ogólnego spokoju chorego, zmniejsza dusz- ność i łagodzi kaszel, przez co krwawiące płuco ma względny spokój, a to sprzyja samorodnemu ustaniu krwotoku. Pewne znaczenie ma także i ta okoliczność, że morfina zwiększając ilość krwi w zbiornikach zmniej- sza ilość krwi krążącej. Krwotok można czasami zatrzymać przez wypicie roztworu z łyżki stołowej soli kuchennej w szklance wody. Najlepsze wy- niki osiąga się jednak przez stosowanie leków, które zwiększają krzepli- wość krwi i jednocześnie, zwężając krwawiące naczynia, obniżają ciśnie- nie krwi w płucach oraz zwalniają w nich krążenie, co sprzyja krzepnię- wywiera nadto działanie uspokajające, chlorek sodowy (natmum citricum), który stosuje się dożylnie 1-2 razy dziennie w dawce 20 ml 20-307″0 roztworu, najlepiej w 107″0 cukrze gronowym, oraz wyciąg z tylnego Płata przysadki w postaci pituitrolu, który wprowadza się dożylnie powoli (w ciągu 3-5 minut) dla uniknięcia wstrząsu 1-2 razy dziennie w dawce 1/2-1 ml 207″0 roztworu w 107″0 cukrze gronowym. Poleca się także leki tylko powiększające krzepliwość krwi albo tylko wywierające działanie na krążenie. Do pierwszej grupy należą nastę- pujące leki: stosowane dożylnie w dawce 10 ml w roztworach hipertonicznych (107%) bromek sodowy (tuitriurn. bromatum), który wywiera nadto działanie uspokajające, chlorek sodowy (natrium muriaticum), koagulen w dawce 20 ml l 20 mI 10-20% cukru gronowego, hemoplastyna (haemoplastin P. D.) w dawce 2 ml, czerwień k o ngo (congorot) w 1% roztworze w dawce 5-10 ml, nadto stosowane podskórnie pepton Wittego w dawce 10-20 ml 5-7% roztworu w 1-7% roztworze chlorku sodowego, surowica końska lub przeciwbłonicza w dawce 20 ml. J. Himmel i A. Złotnik uzyskali natychmiastowe ustanie krwotoków płucnych za pomocą 1-2 ml 10% wodnego roztworu galaktutanu wapniowego (calcium galacturonatum), który wybitnie przyśpiesza kfzepnięcie krwi. Praktykowane podskórne i domięśniowe stosowanie koaglilenu dla zatamowania krwotoku Jest, według moich spostrzeżeń, bezskuteczne. Czerwień kongo jest mało skuteczna w przypadkach krwotoku u chorych z przedłużonym czasem krzepnięcia. [podobne: , prawo medyczne, dentysta Kraków, pieczenie w miejscach intymnych ]

Comments Off