Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘balsam do włosów’

Organiczne podłoże właściwości neuropatycznych u dzieci.

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

W Klinice Gdańskiej od dawna szukamy i w większości przypadków znajdujemy organiczne podłoże właściwości neuropatycznych u dzieci, a potem u dorosłych. Sulestrowska (1961) opracowała wiążące się ściśle z tym tematem zaburzenia charakteru u dzieci w następstwie wczesnych zmian organicznych mózgu. W tym samym kierunku szły badania Kucery (1961) nad następstwami psychopatologicznymi lekkich wczesnodziecięcych encefalopatii. Im dokładniej bada się dzieci tzw. trudne i nerwowe, tym częściej znajduje się objawy świadczące o uszkodzeniu organicznym mózgu niby lekkim, lecz doniosłym, gdyż pozostawiającym ślady w układzie nerwowym na całe życie. Dawniej mówiło się ogólnie o neuropatii, nerwowości, dyspozycji itd., obecnie można coś więcej powiedzieć o naturze i genezie skłonności dzieci, młodzieży i dorosłych do zapadania na stany neurasteniczne. Lemmp (1964) przebadał 505 nerwicowych dzieci w różnym wieku i porównał tę grupę z 273 dzieci i młodzieży grupy kontrolnej, przy czym znalazł znamiennie wysoki odsetek przypadków wczesnodziecięcego uszkodzenia mózgu, pochodzącego z okresu między 6 miesiącem życia płodowego a pierwszym rokiem życia pozapłodowego. Okres ten pokrywa się z okresem dojrzewania kory mózgowej. Ze strony klinicznej można było znaleźć u tych dzieci różne cechy z pogranicza charakteropatii i nerwic, jak: zaburzenia zachowania się, brak poczucia dystansu, utrudniona komunikatywność, upośledzenie poczucia społecznego itd. Do tej pierwotnej “neurotyzacji” organicznej dołącza się z biegiem czasu neurotyzacja wtórna spowodowana nieświadomością otoczenia, które nie rozumie, że szczególne właściwości charakterologiczne dziecka są uwarunkowane organicznie i błędnie na te właściwości reaguje. Spostrzeżenia te powinny stanowić przestrogę dla wychowawców, którzy niestety nie zawsze interesują się patologicznym podłożem zaburzeń charakteru i traktują je często wyłącznie jako wynik złego wychowania i złej woli dziecka. Pewną rolę w powstawaniu niektórych stanów nerwicowych u dzieci, przypisać można czasem (Subirana 1952) konfliktowi między półkulą mózgową dominującą i ustępującą. Dotyczy to np. dzieci z natury leworęcznych, które przeucza się forsownie na praworęczność. Znajdujący się w prawej półkuli ośrodek mowy musi się wówczas czynnościowo przenieść na półkulę lewą, co powoduje dysharmonię, wyrażającą się klinicznie jąkaniem. W podobny sposób próbują niektórzy wyjaśnić skłonność do moczenia nocnego i inne stany nerwicowe- u dzieci. Zagadnienia te wymagają jeszcze dalszych badań. Nasze własne nie ogłoszone dotąd badania nie potwierdziły jednak tej hipotezy. [przypisy: , balsam do włosów, olejek kokosowy, domowe sposoby na trądzik ]

Comments Off

Posts Tagged ‘balsam do włosów’

Organiczne podłoże właściwości neuropatycznych u dzieci.

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Ogólne osłabienie i brak łaknienia. Dla pobudzenia łaknienia podaje się leki gorzkie (amara), np. nalewkę gorzką (tinctura amara), chinową(tra chinae), zgorzli (tra ouassiae); wszystkie po 10 kropli 3 razy dziennie przed jedzeniem albo nalewkę kulczybianą (tra nuc1S vomicae) po 5 kropli 3 razy dzien- nie, wyciąg płynny kondurango (extr. condurango fluidum) po 20-30 kropli kilka razy dziennie przed jedzeniem. Dla poprawienia stanu odzywienia poleca się także tran (oleum jecoris as elli) 2-3 razy dziennie po łyżce stołowej w 1/2 godziny po jedzeniu. Przetwór ten zawiera dużo tłniszczów, fosforu i witamin i D. Niestety, wywołuje on często zaburzenia trawienia. Chorzy znoszą go lepiej zimą. Dla poprawy stanu odżywienia polecono również leczenie insuliną, która ma polepszać łaknienie i zmniejszać kaszel, poty nocne i inne objawy toksyczne oraz zwiększać wagę ciała. Wzrost wagi ciała spostrzega się głównie w pierwszym tygodniu leczenia, zależnie przede wszystkim od zatrzymania w ustroju wody, po części zaś od po- prawy przyswajania węglowodanów. Działanie to jednak znika, pomimo dalszego stosowania insuliriy, już w 2-4 tygodniu. Nieraz na początku leczenia insuliną spostrzega się wzrost ogólnej ciepłoty ciała o 0,3-0,5°, który po 8-15 dniach stopniowo ustępuje, tak iż ogólna ciepłota ciała powraca do poziomu okresu przedinsulinowego. Leczenie insuliną nie wstrzymuje dalszego rozwoju choroby w posuniętych okresach suchot płuc, natomiast może być pomocne w okresie początkowym, nigdy jednak nie może zastąpić leczenia higieniczno-dietetycznego ani odprężającego, a zatem nie powinno go opóźniać. Bóle w klatce piersiowej usuwa się okładami ogrzewającymi pod ceratką, pędzlowaniem jodyną, maściami drażniącymi, np. 1,5-3% we- ratrynową, 310 terpentynową, kodeiną w dawce 0,01- 0,015, cibalginą po 30 kropli na dawkę lub po jednym kołaczku a 0,25, antypiryną lub piramidonem po 0,3 i innymi lekami przeciwbólowymi. [patrz też: , catering dietetyczny, balsam do włosów, fizjoterapia ]

Comments Off