Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

Jak dowodza spostrzezenia kli- niczne, gruzlica

Posted in Uncategorized  by admin
February 15th, 2018

Jak dowodzą spostrzeżenia kli- niczne, gruźlica szerząca się przeważniedrogami chłonnymi oraz za pośrednictwem krwi ma zwykle obraz kliniczny odmienny, a przebieg znacznie łagodniejszy oraz wymaga innego leczenia niż. gruźlica płuc sze- rząca się drogą oskrzeli. Obraz anatomiczno-patologiczny zazwyczaj także jest inny. Wyjątki z tej zasady stojące naj prawdopodobniej w: związku ze zmianą sił odpornościowch ustroju zdarzają się, lecz samej- zasady nie obalają. Wychodząc z tych założeń odróżniam ze stanowiska praktycznegonastępujące postaci gruźlicy płuc: A. Ostra gruźlica płuc I. Postaci szerzące się głównie drogą oskrzeli: 1. Ostre zapalenie płuc serowate odoskrzelowe (bronchopneu– monia caseosa acuta). 2. Ostre zapalenie płuc serowate rozlane, czyli rzekomo pła– towe (pneumonia caseosa acuta diffusa s. pseudolobaris). II. Postaci szerzące się za pośrednictwem krwi: 1. Ostra gruźlica płuc prosówkowa (tuberculosis pulmonum.. miliaris acuta). 2. Zespół gruźliczy durowaty (typhobacillosis Landouzy). 3. Ostra gruźlica płuc nawałowa (tuberculosi« pulmonum acuta congestivll). B. Przewlekła gruźlica płuc: I. Postaci szerzące się przede wszystkim drogami chłonnymi: 1. Pierwotna zmiana gruźlicza (affectio tuberculosa primi- tiva). 2. Przewlekła gruźlica płuc płatowa pierwotna (tuberculosis pulmonum labaris chronica primitiva). 3. Gruźlica płuc przybrzeżna (corticopleuritis ·tuberculosa). II. Postaci szerzące się przeważnie za pośrednictwem k rw i: 1. Gruźlica płuc prosówkowa przewlekła (tuberculosis pul- monum miliaris chronica). 2. Gruźlica płuc prosówkowa ogniskowa (tuberculosis pulmo- num miLiaris discreta). 3. Gruźlica płuc włóknista zagęszczająca ograniczona (tuber- culosis pulmonum .fibrosa densa localisata). 4. Gruźlica płuc włóknista rozlana (tuberculosis pulmonum fibrosa diffusa). III. Postaci szerzące się przeważnie drogą oskrzeli: 1. Suchoty płuc pospolite (phthisis pulmonum communis). 2. Wtórne suchoty płuc (phthisis pulmonum uiceroso-jiorosa}, 3. Suchoty płuc nie postępujące z jamą (phthisis pulmonum cavitaria stationaris). IV. Postać szerząca się drogami krwionośnymi, chłonnymi i drogą oskrzeli: Suchoty płuc okresu pokwitania (phthisis pulmonum pub er- tatis). [więcej w: , badania psychologiczne, uprawnienia sep, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off