Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

ZESPÓŁ KATALEPTYCZNY.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

ZESPÓŁ KATALEPTYCZNY. W rozdziale o psychopatologii ogólnej przy omawianiu zjawisk wzmożenia obniżenia sugestywności wskazaliśmy na objawy katalepsji woskowatej i sztywnej. Objawy te od dawna wiązane nierozłącznie ze schizofrenią zostały wyosobnione z tego kręgu. Można je bowiem wywołać sztucznie hipnozą i środkami farmakologicznymi, o których za chwilę obszerniej będzie mowa, a ponadto zespoły te występują nierzadko w przebiegu wielu innych cierpień, także pod wpływem czynników reaktywnych. Prawdą jest tylko, że zespół katatoniczno-hipokinetyczny posiada szczególną właściwość pociągania za sobą objawów kataleptycznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

ZESPÓŁ KATALEPTYCZNY.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Opalski opisał zespół, który zaliczył do nerwic wegetatywnych, polegający na: a) objawach sympatykotonil (napady bicia serca, tętnienia w jamie brzusznej, czasem chwilowy wzrost ciśnienia krwi, ściskanie w żołądku aż do niemożności przyjmowania pokarmów), b) objawach raczej przywspółczulnych (napadowe wydzielanie nadmiernej ilości moczu z częstym parciem), t) napadowych zaburzeniach akomodacji, występujących i mijających ostro, u) rytmicznych migotaniach w polu widzenia i mroczkach, v) zaburzeniach błędnikowych w postaci zawrotów głowy, w) napadach osłabień, prowadzących do krótkotrwałego bezwładu, x) napadach gwałtownego lęku z uczuciem zbliżającej się śmierci lub grożącej utraty przytomności. Przebieg choroby ma raczej cechy organiczne, choroba zaczyna się nagle po gorączce, trwa długo, mija stopniowo, sugestia nie odgrywa w leczeniu tych przypadków najmniejszej roli, brak dziennych wahań stanu, cechujących wiele prawdziwych postaci nerwic, brak cech kapryśności nerwicowej, tak, że jest możliwość wybiórczej lokalizacji procesu, który może jest zapaleniem mózgu (encephalitis) lub uszkodzeniem o innym charakterze (encephalosis). Zespół opisany przez Opalskiego jest więc tylko podobny do nerwicy. O roli czynnika reaktywnego nie ma tutaj nawet mowy. Z tego wniosek, że sprawę podłoża histopatologicznego nerwic musimy pozostawić przyszłym badaniom. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

ZESPÓŁ KATALEPTYCZNY.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Coraz bardziej zyskuje na uznaniu pogląd, że siedzibą tych nibynerwicowych zaburzeń jest układ siateczkowy (formatio reticulalis) odpowiedzialny za rozhamowanie ośrodków oddechowych rdzenia przedłużonego. Układ ten pokrywa się pojęciowo z centrencefalicznym układem Penfielda. Pokrewnym zespołem zdaje się być triada pnia mózgowego Reichardta, na którą składają się: hiperwentylacja z częstoskurczem, niepokój ruchowy i lęk. D. Muller (z Kliniki Leonharda w Berlinie, 1961) opisał przypadek zespołu                                       neuro-hiperwentylacyjnego z równoczesną depresją bezlękową i “dysionią tetanoidną”, wywodząc wszystkie te elementy z zaburzeń układu siateczkowego. Read the rest of this entry »

Comments Off