Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Podczas leczenia zlotem zdarzaja sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Podćzas leczenia złotem zdarzają się powikłania, zależnie od powolnego jego wydzielania z ustroju i jego odkładania się zwłaszcza w nerkach, a po części także w płucach, wątrobie i śledzionie. Wsku- tek powolnego wydzielania się z ustroju już stosunkowo niewielkie dawki złota, zwłaszcza wkrótce po sobie zastosowane, mogą wywołać zatrucie i śmierć (Mieczysław Gantz, Zdzisław Michalski). Spostrzegano także niewielkiej już dawce ciężki wstrząs (Anastazy Landau, Paweł Martyszewski, Stanisłau Meysne) objawiający się gwałtownym wzro- stem ogólnej ciepłoty ciała i ostrą niewydolnością krążenia. Spostrzegano także bóle głowy i inne ogólne objawy, przygodne, bez większego zna- czenia. Znacznie częściej zdarzają się inne. powikłania ze strony różnych narządów, zależnie bądź od zatrucia złotem, bądź to od działania wyzwa- lających się jadów gruźliczych. Wśród nich pierwsze miejsce zajmuje białkomocz pojawiający się najczęściej dopiero po kilku wstrzy- kiwaniach (w materiale Z. Michalskiego w 53ro przypadków). Przeważnie są to przemijające ślady białka, rzadziej białkomocz dochodzący do, 1-2%0. Białkomocz można niekiedy stwierdzić już w kilka godzin po wstrzyknięciu złota. Czasami utrzymuje on długo – od 2-4 dni do paru tygodni i dłużej. Wykrywane także wałeczki ziarniste w osadzie moczu, a nawet i czerwone krwinki, czasami (Roman Rencki) zwiększe- nie ilości azotu nie białkowego w surowicy krwi. Częstym objawem bywa wzrost wstrzyknięcia złota ogólnej ciepłoty ciała 1/2-11 st C. Dochodzi ona nieraz do 38-39°, rzadziej wyżej, a wtenczas poprzedzają go dreszcze. Wzrost gorączki trwa zwykle kilka godzin, wyjątkcwo kilka dni, a nawet dłużej niż ty- dzień. W gruźlicy płuc włóknistej ogólna ciepłota ciała podnosi się nie- raz dopiero na drugi dzień po wstrzyknięciu złota. Dość częste są przemijające zaburzenia w zakresie narządu trawienia w postaci utraty łaknienia, nudności, wymiotów, bólów w brzuchu, rzadziej biegunki i obfitego ślinotoku. Gruźlica jelit za- ostrza się. W dniu wstrzyknięcia złota i w najbliższych dniach stwier- dza się prawie stale urobilinogenurię. Spostrzegano prócz tego zapalenie dziąseł, powiększenie wątroby i żółtaczkę najczęściej o przebiegu łago- dnym, niekiedy jednak śmiertelną. [przypisy: , rwa kulszowa, odżywki do rzęs, olej do włosów ]

Tags: , ,

Comments are closed.