Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Parafrenia rózni sie od paranoi”

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Parafrenia różni się od paranoi” obecnością omamów, a ponadto, jak niektórzy podnoszą, lekko postępującym przebiegiem, pa- ranoja bowiem po wielu latach traci na napięciu afektywnym. Różne zagadnienia sporne trudno jest statystycznie rozstrzygnąć, gdyż jest to choroba równie rzadka jak paranoja, ponadto nie wszyscy uznają tę jednostkę. W psychiatrii radzieckiej zdobyła ona sobie stanowisko odrębne (Gurewicz, 1949; Gilarowski, 1954). Zapobieganie. Nie znamy przyczyn parafrenii, tym samym nie możemy sku- tecznie zapobiegać psychozie. Natomiast zapobiegawcze zwalczanie zespołów para- frenicznych Jest zadaniem wdzięczniejszym, pokrywa się bowiem z zapobieganiem i leczeniem czynników uszkadzających organicznie mózg i stwarzających tym samym podłoże dla parafrerncznych powikłań psychotycznych. Dla przykładu przytoczyć można ostrą omarnicę alkoholową. Nie będzie psychoz alkoholowych, gdy usuniemy z życia napoje wyskokowe. Leczenie parafrenii jest obecnie zadaniem bardzo wdzięcznym. Nie wystarczy tu jednak zastosować u chorego duże leczenie larg akty lem. Po ustąpieniu omamów i urojeń potrzebna jest intensywna psychoterapia, polegająca na rozumowej per- swazji, której zresztą chorzy .chętnie się poddają. Potem w ciągu. roku i dłużej chory musi bez przerwy zażywać male dawki largaktylu. W razie nawrotu wystarczy dawkę dzienną podwyższyć. Zazwyczaj wystarczy dawka dzienna ok. •100 mg. Na- wroty zdarzają się z zasady w przypadkach, w których chory samowolnie przerwał zażywanie leku. [przypisy: , zagęszczanie rzęs, oczyszczanie organizmu, poradnia psychologiczna kielce ]

Tags: , ,

Comments are closed.