Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

ZESPÓŁ KATALEPTYCZNY.

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

ZESPÓŁ KATALEPTYCZNY. W rozdziale o psychopatologii ogólnej przy omawianiu zjawisk wzmożenia obniżenia sugestywności wskazaliśmy na objawy katalepsji woskowatej i sztywnej. Objawy te od dawna wiązane nierozłącznie ze schizofrenią zostały wyosobnione z tego kręgu. Można je bowiem wywołać sztucznie hipnozą i środkami farmakologicznymi, o których za chwilę obszerniej będzie mowa, a ponadto zespoły te występują nierzadko w przebiegu wielu innych cierpień, także pod wpływem czynników reaktywnych. Prawdą jest tylko, że zespół katatoniczno-hipokinetyczny posiada szczególną właściwość pociągania za sobą objawów kataleptycznych.Do dokonania przewrotu w naszych zapatrywaniach na naturę objawów kataleptycznych i katatonicznych przyczyniły się w dużej mierze badania nad doświadczalnym wywoływaniem tych objawów, zapoczątkowane przez De Jonga i Baruka w r. 1928 i od tego czasu na całym świecie wielokrotnie przeprowadzane. Wnioski z tych badań posunęły się zbyt daleko, gdyż nie tylko katalepsja, ale i katatonia zostały wyodrębnione z kręgu schizofrenicznego. Pogląd jaki wyznaje np. Baruk w swoim podręczniku psychiatrii z r. 1950 używając miana katatonii na oznaczenie tego, co nazywano dotychczas katalepsją sztywną. Pogląd ten spotkać można coraz częściej, zwłaszcza w piśmiennictwie amerykańskim. Read the rest of this entry »

Comments Off

Parafrenia a paranoja.

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Parafrenia różni się od paranoi obecnością omamów, a ponadto, jak niektórzy podnoszą, lekko postępującym przebiegiem, paranoja bowiem po wielu latach traci na napięciu afektywnym. Różne zagadnienia sporne trudno jest statystycznie rozstrzygnąć, gdyż jest to choroba równie rzadka jak paranoja, ponadto nie wszyscy uznają tę jednostkę. W psychiatrii radzieckiej zdobyła ona sobie stanowisko odrębne (Gurewicz, 1949; Gilarowski, 1954). Zapobieganie. Nie znamy przyczyn parafrenii, tym samym nie możemy skutecznie zapobiegać psychozie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Parafrenia.

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Przebieg i rokowanie. Parafrenia przebiega przewlekle. Jest to choroba raczej, wieku podeszłego, najczęściej rozpoczyna się między 40 a 60 r.ż. Do czasu wprowadzenia do lecznictwa psychiatrycznego largaktylu parafrenia uchodziła za psychozę nieuleczalną. Samorzutnie lub pod wpływem leczenia dawnymi sposobami ustępują tylko zespoły parafreniczne stanowiące powikłanie organicznych chorób mózgu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Rozpoznanie psychozy.

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Rozpoznanie. Obraz kliniczny do złudzenia przypomina ostrą halucynozę alkoholową, jednakże sprawa wystąpiła na tle ciężkich zaburzeń krążenia i cofnęła się, mimo że stan ogólny chorego uległ tylko nieznacznej poprawie. Zwrócić trzeba uwagę na fakt, że psychoza przebiegała bez jakichkolwiek jakościowych zaburzeń życia afektywnego i bez śladów naruszenia struktury osobowości. Także uczuciowość wyższa nie doznała obniżenia. Brak też było dowodów jakościowej zmiany świadomości, za czym przemawia też brak niepamięci. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »