Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Niekorzystne skutki zakazu sieci wąskiego dostawcy cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Ponieważ menedżerowie odpowiedzialni za plany wymiany byli zaniepokojeni możliwością przyciągnięcia populacji pacjentów wysokiego ryzyka podczas pierwszego roku działalności, mogli użyć wąskich sieci do zniechęcenia do rejestracji przez osoby o kosztownych warunkach. Potencjał sieci dostawców do wpływania na profil ryzyka zarejestrowanych podmiotów stanowi ekonomiczne uzasadnienie dla regulacji sieci ubezpieczycieli, ale twierdzę, że CMS i komisarze ubezpieczeniowi państwowi nie powinni zmuszać ubezpieczycieli do zawierania umów z dostawcami lub w inny sposób ingerować w negocjacje z dostawcami planu . Oprócz zwiększania składek na ubezpieczenie, przepisy dotyczące adekwatności sieci mogą upolityczniać decyzje ubezpieczycieli dotyczące sieci dostawców, a sukces dostawcy nie powinien zależeć od jego wpływu na kluczowych ustawodawców lub organy regulacyjne. Przeciwnicy ACA obawiają się, że doprowadzi to do reaktywnego, ad hoc mikrozarządzania systemem opieki zdrowotnej; polityka rozsądnego dostępu w niewielkim stopniu rozwiązuje ten problem. CMS byłoby rozsądne, aby ograniczyć swoją rolę do zapewnienia, że plany sprawią, że listy dostawców będą łatwo dostępne dla konsumentów przed wyborem planu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Niekorzystne skutki zakazu sieci wąskiego dostawcy ad

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Co najważniejsze, sieci dają ubezpieczycielom możliwość wpływania na negocjacje z dostawcami na temat stawek zwrotu. Ubezpieczyciele polegają raczej na zagrożeniu wykluczeniem niż na faktycznym ograniczeniu swoich sieci – dostawcy, którzy nie stoją w obliczu zagrożenia wykluczeniem, mają niewielki powód do złagodzenia swoich żądań dotyczących wyższych cen. Ponieważ dostawcy konsolidują się w duże systemy opieki zdrowotnej, wyłączne sieci zapewnią ubezpieczycielom jedyny sposób na ograniczenie wzrostu stawek płatności. Przesuwając siłę przetargową na dostawców, przepisy CMS dotyczące adekwatności sieci mogą prowadzić do wyższych zwrotów, składek ubezpieczeniowych, a ostatecznie kosztów dla podatników. Przepisy te mogą przyczynić się do dalszej konsolidacji, ponieważ niezależni lekarze i mniejsze szpitale starają się negocjować pod parasolem systemów must have . Read the rest of this entry »

Comments Off

Niekorzystne skutki zakazu sieci wąskiego dostawcy

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Nominalne cele ustawy o ochronie pacjenta i przystępnej cenie (ACA) – ochrona pacjentów i zapewnienie przystępności ubezpieczenia – często są sprzeczne: polityka promująca dostęp często zwiększa koszty. Jeśli ubezpieczenie zdrowotne jest zbyteczne, mniej klientów kupi ubezpieczenia na giełdach, a rząd federalny będzie musiał wydać więcej na dotacje dla tych, którzy to robią. W obliczu ograniczeń opartych na ACA dotyczących ich możliwości zmniejszania korzyści i zwiększania poziomów podziału kosztów, wielu ubezpieczycieli giełdowych zdecydowało się kontrolować koszty, oferując plany w wąskich sieciach dostawców. Zgodnie z niedawną analizą planów wymiany przez firmę konsultingową McKinsey and Company około 40% sieci planowych zostało sklasyfikowanych jako ultranokół lub wąskie , co oznacza, że zakontraktowały one z mniej niż 30% lub 70% odpowiednio szpitale w obszarze oceny planu.1 Sytuacja jest płynna. Niektóre plany sieci mogą się rozszerzać w miarę dojrzewania rynku giełdowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Legalność opóźniania kluczowych elementów ACA cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Do pewnego stopnia gotowość prezydenta do przeciwstawienia się prawnym granicom jest zrozumiałą, a nawet przewidywalną odpowiedzią na trudności związane z wprowadzeniem złożonej ustawy w toksycznym i wysoce spolaryzowanym środowisku politycznym. Niechęć Kongresu do konstruktywnej współpracy z Białym Domem w celu ulepszenia ACA zwiększyła presję na administrację, aby zdecydowanie awansować, aby poradzić sobie z wyzwaniami, które nieuchronnie pojawiają się podczas wdrażania ogromnego – i niezwykle ważnego – programu federalnego. Opóźnienia stały się jednak niepokojącym precedensem. Jest mało prawdopodobne, aby zostały zaskarżone w sądzie – nikt nie ma podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie opóźnień pracodawcy, a żaden ubezpieczyciel nie uznał za stosowne zakwestionować jak to, zachować . Jednak przyszła administracja, mniej życzliwa dla ACA, mogłaby powoływać się na opóźnienia jako precedens dla odmowy egzekwowania innych przepisów, których nie lubi, w tym przepisów, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania prawa. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »