Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Ostre zapalenie pluc serowate odoskrzelowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ostre zapalenie płuc serowate odoskrzelowe Odróżnia się 2 postaci ostrego zapalenia płuc serowatego: 1. ostre zapalenie płuc serowate zrazikowe (pneumonia caseosa acuta lobularis), zwane także “suchotami płuc galopującymi” (phthisis pulmonum florida) i 2. ostre zapalenie płuc serowate rozlane, czyli płatowe (pneumonia caseosa diffusa s. lobaris). Pierwsza postać polega na ostrym szybko szerzącym się zapaleniu wysiękowym płuc odoskrzelowym, wcześnie serowaciejącym z wybitną dążnością do następowego rozpadu i powstawania licznych jam w płu– cach bez skłonności do zmian wytwórczych. Jest to zatem “broncho- pneumonia caseosa acuta”. W postaci rozlanej zapalenie zajmuje cały- płat płucny lub cały płat. Jest to właściwie również zapalenie odoskrze- lowe, tylko tutaj ogniska zapalenia gruźliczego. są bardzo liczne i leżą blisko jedno drugiego zajmując znaczną część płata albo cały płat, naj– częściej dolny, przeważnie jednego płuca. Toteż ostre zapalenie serowate- rozlane zwie się jeszcze “ostrym zapalniem serowatym rzekomopłatowym” (pneumonia caseosa acuta peeudolooarie), Postać zrazikowa zdarza się częściej niż rozlana.
Ostre zapalenie płuc serowate odskrzelowe (Pneumonia caseosa acuta lobularis) Suchoty płuc galopujące, czyli serowate (Phthisis pulmonum florida s. caseosa) Ostre zapalenie płuc serowate odoskrzelowe dotyczy najczęściej wie- ku dziecięcego, zwłaszcza między 2-10 rokiem życia, oraz wieku mło- dzieńczego. [przypisy: , odzież termoaktywna, dezynsekcja warszawa, infekcje intymne ]

Tags: , ,

Comments are closed.