Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Ostre zapalenie płuc serowate odoskrzelowe.

Posted in Uncategorized  by admin
December 14th, 2018

Ostre zapalenie płuc serowate odoskrzelowe. Odróżnia się 2 postaci ostrego zapalenia płuc serowatego: 1. ostre zapalenie płuc serowate zrazikowe (pneumonia caseosa acuta lobularis), zwane także suchotami płuc galopującymi” (phthisis pulmonum florida) i 2. ostre zapalenie płuc serowate rozlane, czyli płatowe (pneumonia caseosa diffusa s. lobaris). Pierwsza postać polega na ostrym szybko szerzącym się zapaleniu wysiękowym płuc odoskrzelowym, wcześnie serowaciejącym z wybitną dążnością do następowego rozpadu i powstawania licznych jam w płucach bez skłonności do zmian wytwórczych. Jest to zatem bronchopneumonia caseosa acuta. W postaci rozlanej zapalenie zajmuje cały płat płucny lub cały płat. Jest to właściwie również zapalenie odoskrzelowe, tylko tutaj ogniska zapalenia gruźliczego są bardzo liczne i leżą blisko jedno drugiego zajmując znaczną część płata albo cały płat, najczęściej dolny, przeważnie jednego płuca. Toteż ostre zapalenie serowate- rozlane zwie się jeszcze ostrym zapaleniem serowatym rzekomopłatowym” (pneumonia caseosa acuta peeudolooarie). Postać zrazikowa zdarza się częściej niż rozlana.
Ostre zapalenie płuc serowate odskrzelowe (Pneumonia caseosa acuta lobularis). Suchoty płuc galopujące, czyli serowate (Phthisis pulmonum florida s. caseosa). Ostre zapalenie płuc serowate odoskrzelowe dotyczy najczęściej wieku dziecięcego, zwłaszcza między 2-10 rokiem życia, oraz wieku młodzieńczego. [przypisy: uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych reumatologia kolejka, leczenie kanałowe pod mikroskopem warszawa, cyklopiroksolamina ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cyklopiroksolamina leczenie kanałowe pod mikroskopem warszawa uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych reumatologia kolejka