Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Opalski opisal zespól, który zaliczyl

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Opalski opisał zespół, który zaliczył do nerwic wegetatywnych, polegający na: a) objawach sympatykotonil (napady bicia serca, tętnienia w jamie brzusznej, czasem chwilowy wzrost ciśnienia krwi, ściskanie w żołądku aż do niemożności przyj- mowania pokarmów), b) objawach raczej przywspółczulnych (napadowe wydzielanie nadmiernej ilości moczu z częstym parciem), t) napadowych zaburzeniach akomodacji, występujących i mijających ostro, u) rytmicznych migotaniach w polu widzenia i mroczkach, v) zaburzeniach błędnikowych w postaci zawrotów głowy, w) napadach osłabień, prowadzących do krótkotrwałego bezwładu, x) napadach gwałtownego lęku z uczuciem zbliżającej się śmierci lub grożącej utraty przytomności. Przebieg choroby ma raczej cechy organiczne, choroba zaczyna się nagle po go- rączce, trwa długo, mija stopniowo, sugestia nie odgrywa w leczeniu tych przypad- ków najmniejszej roli, brak dziennych wahań stanu, cechujących wiele prawdzi- wych postaci nerwic, brak cech kapryśności nerwicowej, tak, że jest możliwość wy- biórczej lokalizacji procesu, który może jest zapaleniem mózgu (encephalitis) lub uszkodzeniem o innym charakterze (encephalosis). Zespól opisany przez Opalskiego jest więc tylko podobny do nerwicy. O roli czynnika reaktywnego nie ma tutaj nawet mowy. Z tego wniosek, że sprawę podłoża histopatologicznego nerwic musimy pozostawić przyszłym badaniom. [hasła pokrewne: , artykuły fryzjerskie, wózki dziecięce, Prywatne przedszkole Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: artykuły fryzjerskie Prywatne przedszkole Kraków wózki dziecięce