Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Objawy. Poczatkowe objawy ostrego -zapalenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Objawy. Początkowe objawy ostrego -zapalenia serowatego od- oskrzelowego przypominają ostre zapalenie płuc odoskrzelowe niegru- źlicze. Choroba rozpoczyna się, zwłaszcza u dzieci,

Tags: , ,

Comments are closed.