Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Niektórzy, np. Joyeux (1958) usiluja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Niektórzy, np. Joyeux (1958) usiłują wyosobnić jako odrębną jednostkę nozolo- giczną zespół neuropsychiatryczny na podłożu spazmofilii. Oprócz klasycznych objawów potęgujących się przy hiperwentylacji (objaw Chwostka, ręka położnika, pyszczek lina, wygórowanie odruchów itd.) do zespołu tego zalicza się mnóstwo objawów powszechnie uchodzących za nerwicowe, jak: lęk, przygnębienie, niewiara we własne siły, nadpobudliwość, drażliwość, uczucie znużenia, dolegliwości “cenestopatyczne” wszelkich odmian, bezsenność lub rzadziej właśnie – senność za dnia, brak apetytu z chudnięciem, nudności i wymioty, aerofagia, zaparcie stolca lub skłonność do biegunek, zaburzenia miesiączkowania i oziębłość płciowa u kobiet (z których w 90%mają się rekrutować spazrnofile), kruchość paznokci, tachykar- dia itd. O częstości tego zespołu może świadczyć fakt, że Joyeux oparł swe wnioski na 500 przypadkach, wśród których zresztą było 50 psychotyków. Z badań tych wy- pływa zalecenie, aby przypadki nerwic poddawać dokładnym badaniom klinicznym, nie poprzestającym tylko na opisie zewnętrznych objawów. Zresztą nie tylko spaz- mofilia ale i mnóstwo innych chorób może doznawać wzbogacenia objawów ze strony zespołów nerwicowych. Miano “nerwica” jest od dawna dla praktyków l dla wielu klinicystów klasą, do której w zakłopotaniu rozpoznawczym zwykło się wkładać wszelkie niejasne przy- padki. Chodzi tu o sprawy polietiologiczne, bynajmniej nie czysto czynnościowe, dla których wymyśla się coraz to nowsze terminy. Utożsamienie tych nazw lub ich roz- różnienie bywa bardzo trudne. Dla przykładu warto przytoczyć zespół, który w r. 1871 opisał Da Costa pod nazwą on irritable he art. Polega on na napadowo występującej hiperwentylacji bez mechanicznych zabu- rzeń oddechowych, przy prawidłowym chemizmie krwi i prawidłowej gospodarce mineralnej. Wysiłki fizyczne powodują również u tych chorych przyspieszenie czę- stości oddechów znacznie wybitniejsze niż u zdrowych. Chorzy ci skarżą się ponadto na prekordialne uczucie opresji i duszności wśród bólów okolicy serca. W piśmien- nictwie zespół ten zdobył sobie różne nazwy: effort-syndrome, chest pain, soldiers heaTt, neurocirculatory asthenia, Atmungstetanie, Ka1diorespi1atorisch-tetanijormer Symptomenkomplex, Nerviises Atmungssyndrom, Central Neuroqenic Hyperventila- tion in Man, Da Costas syndrom e itd. [hasła pokrewne: , medycyna estetyczna, wózki dziecięce, rehabilitacja ]

Tags: , ,

Comments are closed.