Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Niedobór NAD, wrodzone wady rozwojowe i suplementacja niacyną cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Pacjenci A, B i C mieli hipoplastyczne nerki, a pacjent D miał samotną lewą nerkę z umiarkowaną przewlekłą chorobą nerek. Pacjent C miał rizomelię, a pacjent D skracał długie kości. Pacjenci A i C mieli talipsy. Pacjenci A i B mieli odbiorczą utratę słuchu. Pacjent A miał rozszczep podniebienia podniebiennego, bifidowate języczek i krtaniową kratkę z utrzymującą się tracheomalią krtaniową. Pacjent B miał porażenie lewego przewodu głosowego, które było prawdopodobnie jatrogenne. Żaden z pacjentów nie miał wady tchawiczo-przełykowej. Pacjent C miał przedni odbyt. Pacjent C zmarł w wieku 4 miesięcy z powodu restrykcyjnej choroby układu oddechowego z powodu wad spondylocostalnych i Pacjenta B w wieku 11 miesięcy z powodu powikłań niedorozwoju lewego serca. Oprócz wrodzonych wad rozwojowych obserwowano wzrost poporodowy i defekty poznawcze. Pacjenci A, B i C mieli małogłowie. Pacjenci A i D mają skrajnie niski wzrost. Pacjent A ma umiarkowaną niepełnosprawność intelektualną i problemy behawioralne w wieku 12 lat, a pacjent D ma opóźnienie mowy w wieku 3 lat.
Warianty chorobotwórcze w HAAO i KYNU
Ryc. 2. Ryc. 2. Synteza dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NAD). NAD jest syntetyzowany de novo z niezbędnego aminokwasu L-tryptofanu i odzyskany z nikotynamidu. Tryptofan i niacyna (witamina B3), które są dostarczane w postaci kwasu nikotynowego i nikotynamidu, stanowią wkład dietetyczny. Szczegóły dotyczące syntezy NAD przedstawiono na rysunku S1 w Dodatku uzupełniającym.
W rodzinach pokrewnych warianty filtrowano zgodnie z recesywnym modelem dziedziczenia i złożonym heterozygotycznym modelem dziedziczenia oraz przy założeniu, że możliwa jest mutacja de novo u pacjenta. Zastosowano dodatkowe filtrowanie w celu wybrania wariantów, które były niesynonimowe, rzadkie i przewidywano, że są szkodliwe, a warianty te zostały ocenione pod kątem dalszych dowodów na związek przyczynowy choroby (tabele od S2 do S7 w dodatkowym dodatku). Spośród nich, przewidywane warianty utraty funkcji w dwóch genach (HAAO, kodujące 3,4-dioksygenazę kwasu 3-hydroksyantranilowego i KYNU, kodujące kinureninazę) zidentyfikowano w trzech spokrewnionych rodzinach i ustalono priorytet dla dalszej analizy. HAAO i KYNU są enzymami szlaku kinureninowego i uczestniczą w syntezie dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NAD) (rysunek 2). Patogenne warianty w genach związanych z syntezą NAD nie zostały zidentyfikowane w pozostałych 10 rodzinach. Ani HAAO, ani KYNU nie wiązały się z wadami wrodzonymi; jednakże, doniesiono, że mutacja missense KYNU (p.T198A) jest związana z hydroksykynureninurią (Online Mendelian Inheritance in Man [OMIM] number, 236800) .14
Sekwencjonowanie Sanger potwierdziło wariant segregacji z chorobą (Ryc. i Ryc. W rodzinie A pacjent był homozygotyczny pod względem wariantu c.483dupT w HAAO (numer dostępu ClinVar, SCV000540919), prowadząc do kodonu stop (p.D162 *). W rodzinie B pacjent był homozygotyczny pod względem wariantu c.558G . A w HAAO (numer dostępu ClinVar, SCV000540920), prowadząc do kodonu stop (p.W186 *). W rodzinie C pacjent był homozygotyczny pod względem wariantu splicingu c.170-1G . T w KYNU (numer dostępu do ClinVar, SCV000540921), prowadząc do kodonu stop poniżej (p.V57Efs * 21)
[przypisy: oddawanie krwi warunki, poradnia kardiologiczna kielce, kolonoskopia częstochowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Niedobór NAD, wrodzone wady rozwojowe i suplementacja niacyną cd”

  1. Roksana Says:

    Oczywiście poszłam po drugą opinię, żeby potwierdzić pierwszą

  2. Matylda Says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Rezonans Warszawa[...]

  3. Piotr Says:

    jedni pisza tak drudzy inaczej

Powiązane tematy z artykułem: kolonoskopia częstochowa oddawanie krwi warunki poradnia kardiologiczna kielce