Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Niedobór NAD, wrodzone wady rozwojowe i suplementacja niacyną ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Ciężki niedobór niacyny powoduje pelagrę, charakteryzującą się zapaleniem skóry, biegunką, demencją i śmiercią.21 Chociaż pellagra jest dziś rzadkością, nadal obserwuje się niedobór niacyny spowodowany niedoborami dietetycznymi, złym wchłanianiem składników odżywczych i interferencją leków. Ponadto, niedobór niacyny jest często podczas ciąży.22 Niedobór niacyny może być również dziedziczony. Choroba Hartnupa, charakteryzująca się zapaleniem skóry oraz zaburzeniami neurologicznymi i behawioralnymi, jest spowodowana mutacją SLC6A19, która jest wymagana do transportu neutralnych aminokwasów, w tym tryptofanu.23 Synteza NAD jest również zmniejszona przez czynniki patofizjologiczne, takie jak cukrzyca typu 2, otyłość, i zapalenie.22,24-26 Mogą to być czynniki zakłócające w rodzinach B, C i D. Nasze odkrycia zwiększają zrozumienie genetycznych i środowiskowych przyczyn wrodzonych wad rozwojowych. Nasze odkrycie, że genetyczne zaburzenie syntezy NAD powoduje wrodzone wady rozwojowe sugeruje, że mutacja wielu genów może mieć ten sam efekt (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). Obejmują one geny wymagane do syntezy NAD de novo, takie jak geny kodujące transportery tryptofanu (SLC7A5, SLC7A8 i SLC6A19), geny kodujące enzymy szlaku kinureninowego (TDO2, IDO1-2, AFMID, KMO, KYNU i HAAO), oraz geny kodujące enzymy, które przekształcają kwas chinolinowy w NAD (QPRT, NMNAT1-3 i NADSYN1). Ponadto, geny kodujące enzymy szlaku ratunkowego NAD (NAMPT i NMNAT1-3) i geny wymagane do transportu kwasu nikotynowego (SLC5A8 i SLC22A13) lub wychwytu dietetycznej niacyny (kwas nikotynowy, nikotynamid lub rybozyd nikotynamidu) lub jego wejście w szlaki wytwarzające NAD (NAPRT, PNP i NMRK1,2) mogą również być kandydatami do wywoływania wrodzonych wad rozwojowych. Warto zauważyć, że mutacja NMNAT1 wywołuje chorobę zwyrodnieniową siatkówki Leber a, wrodzoną amaurozę typu 9 (numer OMIM, 608553). W tym przypadku prawie normalna aktywność enzymatyczna zmutowanych białek uniemożliwiłaby szeroki fenotyp, taki jak wrodzone wady rozwojowe.
NAD jest kofaktorem o szerokim działaniu komórkowym, który bierze udział w wytwarzaniu ATP, syntezie makromolekularnej, naprawie zależnej od PARP DNA i deacetylacji białka zależnej od sirtuiny. 28 NAD + lub NADH uczestniczy w około 400 reakcjach redoks, NADP + lub NADPH uczestniczy w około 30 redoksach reakcje, a NAD + jest zużywany w około 50 reakcjach związanych z naprawą zależną od PARP lub deacetylacją zależną od sirtuiny. [28] Biorąc pod uwagę różne role NAD, istnieje wiele możliwych sposobów, w których jej deficyt może zaburzyć embriogenezę.
Po pierwsze, NAD ma kluczowe znaczenie dla metabolizmu energetycznego, służąc jako niezbędny koenzym w glikolizie, cykl kwasu trójkarboksylowego i mitochondrialny łańcuch transportu elektronów, a także ma kluczowe znaczenie dla produkcji makrocząsteczek, w tym nukleotydów. Embriogeneza charakteryzuje się dynamiczną, dobrze zorganizowaną proliferacją i różnicowaniem komórek. Niedobór NAD najprawdopodobniej najbardziej wpływa na tkanki podlegające największej zmianie.
Po drugie, poziomy NAD regulują deacetylację za pośrednictwem sirtuiny, która moduluje czynniki transkrypcyjne i enzymy metaboliczne, które promują mitochondrialną funkcję oksydacyjną i zwiększają przeżycie komórek w warunkach stresowych. 29-31 Aktywność Sirtuiny jest wymagana podczas embriogenezy i wpływa na los komórek macierzystych i komórek progenitorowych; utrata aktywności powoduje wiele defektów narządowych.32
Po trzecie, naprawa DNA jest aktywna podczas embriogenezy gryzoni i jest wymagana do prawidłowego rozwoju33. Istnieją dowody na to, że niedobór NAD uszkadza naprawę DNA28 i że zaburzenie fragmentacji DNA u ludzi, niedokrwistość Fanconiego, może prowadzić do wielu wrodzonych wad rozwojowych, które definiują związek VACTERL.
U pacjentów, których opisywaliśmy tutaj, występowały konsekwencje w tkankach dotkniętych chorobą, ale zmienność w fenotypie Biorąc pod uwagę spektrum fenotypowe i zasadniczą rolę NAD, możliwe jest, że jeszcze można odkryć dodatkowe zmienne fenotypy. Taka zmienność prawdopodobnie wynika z szeregu czynników, w tym modyfikatorów genów zarówno matki, jak i chorego dziecka; fizjologia matczyna, na którą wpływa na przykład cukrzyca; dieta, w tym spożycie niacyny i tryptofanu; i inne czynniki wpływające na produkcję, zużycie i zużycie NAD. Teoretyzujemy, że suplementacja dużą dawką niacyny (140 mg na dobę, co stanowi 10-krotność amerykańskiej dziennej diety dla kobiet) przed ciążą iw czasie ciąży może zapobiec nawrotowi choroby w tych czterech rodzinach. Możliwe jest również, że suplementacja niacyną może przynieść korzyści dla mowy i opóźnień rozwojowych u pacjentów, którzy przeżyli.
Podsumowując, wiele czynników genetycznych i środowiskowych może powodować niedobór NAD w okresie ciąży. Proponujemy, aby przypadki wrodzonych wad rozwojowych, które występują z powodu niedoboru NAD, były zbiorczo określane jako wrodzone zaburzenia niedoboru NAD.
[hasła pokrewne: stomatolog warszawa mokotów, lekarz medycyny pracy warszawa centrum, katalepsja ]

Tags: , ,

No Responses to “Niedobór NAD, wrodzone wady rozwojowe i suplementacja niacyną ad 7”

 1. Pola Says:

  Niedoczynność tarczycy to dość uciążliwa choroba i trzeba brać leki praktycznie cały czas

 2. Julia Says:

  [..] Cytowany fragment: suplementy dla kobiet[...]

 3. Damian Says:

  zamiast zajadać się tabletkami przeciwbólowymi

 4. Amelia Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: stomatolog bielany warszawa[...]

 5. Szymon Says:

  ja proponuje udać się do dobrego endokrynologa

 6. Lena Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: psycholog katowice[...]

 7. Jagoda Says:

  Myślę, że warto się skonsultować z lekarzem czy nadal to polecają

Powiązane tematy z artykułem: katalepsja lekarz medycyny pracy warszawa centrum stomatolog warszawa mokotów