Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Niedobór NAD, wrodzone wady rozwojowe i suplementacja niacyną ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Wszystkie zarodki zmarły, niezależnie od genotypu (tabele S11 i S14 w dodatkowym dodatku). Śmierć wystąpiła również, gdy dieta bez niacyny była ograniczona od zarodkowego dnia 0,5 do dnia embrionalnego 4,5, 5,5 lub 6,5 (tabele S11 i S14 w dodatkowym dodatku). Ustaliliśmy, że dieta pozbawiona niacyny uzupełniona 5 mg kwasu nikotynowego na litr wody pitnej pomiędzy zarodkowym dniem 7.5 a zarodkowym dniem 12.5 lepsza podtrzymywana embriogeneza u matek zerowych. Pomimo dużej liczby resorptów obecne były żywe embriony zerowe (tabele S11 i S15 w dodatkowym dodatku). Wszystkie embriony Haao +/- i Kynu +/- były normalne. Natomiast wszystkie zarodki Haao – / – i Kynu – / – miały wiele defektów, w tym defekty w segmencie kręgów, defekty serca, małe nerki, rozszczep podniebienia, łopatki, syndaktylitę i ogonową agenezję (ryc. S7 oraz tabele S15 i S16 w Dodatku Uzupełniającym). Poziomy NAD w zarodkach z zerową myszą stanowiły połowę poziomów u nietkniętych myszy z miotu heterozygotycznego w dniu embrionalnym 9,5 (Figura 3). Obserwacja ta wskazuje, że zarówno u myszy jak iu ludzi utrata zarodkowych NAD prowadzi do defektów zarodkowych i śmierci. To zarodkowy deficyt NAD powoduje raczej defekty niż deficyt macierzyński, ponieważ puste matki wytwarzają normalne embriony heterozygotyczne (tabela S15 i ryc. S7 w dodatkowym dodatku). Aby udowodnić, że niedobór NAD zakłócał embriogenezę, ciężarne myszy zerowe karmiono dietą bez niacyny, jak poprzednio, a wodę uzupełniano 10 lub 15 mg kwasu nikotynowego na litr. Ponieważ myszy zużywają 1,3 litra wody na kilogram żywności, 18 obliczyliśmy, że przy takim schemacie myszy konsumowałyby 14% równoważnika niacyny w kompletnej karmie dla myszy (90 mg na kilogram). Mioty z tych myszy zawierały zarodki z genotypami w oczekiwanym stosunku mendelowym. Przy 10 mg kwasu nikotynowego na litr, zerowe zarodki były normalne, z wyjątkiem nerki, które były o 30% mniejsze niż u osób heterozygotycznych; przy 15 mg kwasu nikotynowego na litr wszystkie zarodki były prawidłowe (tabela S15 w dodatkowym dodatku). Zaobserwowaliśmy także zależny od dawki wzrost poziomów embrionalnych NAD (H) w odpowiedzi na suplementację niacyną u matki (Ryc. 3), co jest zgodne z brakiem fenotypu. Dane te pokazują, że śmierć i wady embrionów wynikały w szczególności z niedoboru NAD w zarodkach, a suplementacja niacyną zapobiegała zaburzeniom embriogenezy.
Dyskusja
Zidentyfikowaliśmy mutacje blokujące syntezę de novo NAD, która powoduje wiele wrodzonych wad rozwojowych, w tym te występujące w zespole VACTERL. Szlak syntezy NAD de novo katabolizuje tryptofan, prowadząc do produkcji NAD. Chociaż poziomy metabolitów powyżej bloku są podwyższone, a metabolity mają funkcje poporodowe19, okazało się, że to niedobór w embrionalnej NAD, poniżej bloku, zaburza embriogenezę. Stwierdziliśmy, że u myszy suplementacja niacyny w trakcie ciąży zapobiega powstawaniu zarodków spowodowanych niedoborem NAD. Oceniliśmy patogenność wariantów HAAO i KYNU zgodnie z wytycznymi American College of Medical Genetics and Genomics.20 Na podstawie przewidywanych szkodliwych skutków, które zostały potwierdzone w testach enzymatycznych in vitro, brak lub skrajnie mała częstotliwość mniejszych alleli, oraz recesywny wzór dziedziczenia, wyciągamy wniosek, że wszystkie warianty HAAO i KYNU, które zostały zidentyfikowane w tym badaniu, są patogenne (Tabela S17 w Dodatku Uzupełniającym).
Niedobór NAD jest związany z chorobą poprzez środki genetyczne i środowiskowe
[patrz też: euromedic cennik, promazyna, cystouretrografia mikcyjna ]

Tags: , ,

No Responses to “Niedobór NAD, wrodzone wady rozwojowe i suplementacja niacyną ad 6”

 1. Bartosz Says:

  Tez nie dostalam renty,a cisnienie,to mam wysokie.

 2. Dominik Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: okulista dziecięcy wrocław prywatnie[...]

 3. 3D Waffle Says:

  Fajna historia

 4. Dorian Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Ekologiczne migdały[...]

 5. Ignacy Says:

  Jak prawidłowo ułożyć chorego na boku?

 6. Franciszek Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu klinika stomatologiczna kraków[...]

 7. Michał Says:

  też przez długi okres czasu myślałam, że mnie boli żołądek

Powiązane tematy z artykułem: cystouretrografia mikcyjna euromedic cennik promazyna