Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Niedobór NAD, wrodzone wady rozwojowe i suplementacja niacyną ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Podobnie, myszy Kynu – / – miały poziomy 3HK, które były ponad 70 razy wyższe od poziomów u myszy Kynu +/- i myszy typu dzikiego, wynik metaboliczny zgodny z naszymi odkryciami u ludzi (Tabela i Tabela 2 i Tabela S9 w Dodatek dodatkowy). Natomiast poziomy NAD (H) były podobne u wszystkich myszy, niezależnie od genotypu (Tabela S12 w Dodatku Uzupełniającym). Sugerowało to, że podwyższone poziomy metabolitów przed HAAO lub KYNU u ludzi nie powodowały wrodzonych wad rozwojowych i podkreślały deficyt w poziomie NAD jako przyczynę. NAD jest wytwarzany przez dwie ścieżki: jedna wymaga dietetycznego tryptofanu, a druga wymaga dietetycznej niacyny (Figura 2). Ścieżka syntezy NAD de novo katabolizuje tryptofan przez szlak kinureninowy, a droga ratunkowa NAD przekształca niacynę i inne prekursory w NAD (niezależnie od KYNU i HAAO). Stan niacyny myszy mierzony stężeniem NAD w pełnej krwi jest co najmniej czterokrotnie wyższy niż u ludzi, być może dlatego, że myszy wydajniej przekształcają tryptofan w NAD15 i zużywają więcej tryptofanu lub niacyny na jednostkę masy ciała dzięki wyższy podstawowy poziom metabolizmu.16 U myszy obniżony poziom niacyny występuje tylko wtedy, gdy zarówno synteza de novo NAD jest blokowana, jak i niacyna jest usuwana z diety.
Podczas rozwoju embriony otrzymują niacynę od matki i generują własne. Jest zatem możliwe, że matczyna niacyna ma działanie buforujące i chroni zarodki myszy zerowych przed rozwojem niedoboru NAD. W związku z tym staraliśmy się zmniejszyć poziomy niacyny u ciężarnych myszy, które były heterozygotyczne pod względem allelu zerowego (Haao +/- lub Kynu +/-). Jako pierwszą próbę naśladowania obniżonego poziomu NAD u ludzi, myszy te karmiono dietą bez niacyny podczas ciąży. W miotach z krzyżówek Haao +/- lub Kynu +/- embriony miały spodziewany stosunek mendlowski genotypów i były fenotypowo normalne (tabele S11 i S13 w dodatkowym dodatku). Ta obserwacja sugeruje, że heterozygotyczne myszy płci żeńskiej zerowe (tj. Te z jednym normalnym i jednym allelem zerowym Haao lub Kynu), które otrzymują dietę wolną od niacyny, wytwarzają wystarczającą ilość NAD z dietetycznego tryptofanu, aby utrzymać normalny rozwój embrionalny.
Ryc. 3. Ryc. 3. Wpływ suplementacji niacyną na poziomy NAD w zarodkach myszy Null. Myszy rasy, które były homozygotyczne zerowe dla Haao lub Kynu, krzyżowano z heterozygotycznymi samcami myszy. Ciężarnym myszom karmiono dietę bez niacyny uzupełnioną 5, 10 lub 15 mg kwasu nikotynowego na litr wody pitnej z dnia zarodkowego 7.5 do 9.5. Zarodki zebrano w zarodkowym dniu 9,5 i oznaczono ilości NAD (H) (suma NAD + i NADH). Różnice między grupami badano za pomocą jednokierunkowego testu wariancji opartego na danych transformowanych log2, a następnie testu wielokrotnego porównania Dunnetta (wszystkie inne grupy vs. myszy zerowe otrzymujące 5 mg kwasu nikotynowego na litr ). Linie środkowe słupków I wskazują średnie wartości, a I pręty . SD.
Aby wykluczyć matczyne wytwarzanie NAD ze szlaku syntezy de novo oprócz szlaku ratunkowego, myszy płci żeńskiej zerowe (Haao – / – lub Kynu – / -) były kojarzone z samcami myszy Haao +/- lub Kynu +/- i karmione bez niacyny. dieta
[hasła pokrewne: poradnia kardiologiczna kielce, cystouretrografia mikcyjna, kolonoskopia częstochowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Niedobór NAD, wrodzone wady rozwojowe i suplementacja niacyną ad 5”

  1. Alpha Says:

    Tętniak mózgu objawy niepozorne

  2. Twitch Says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: sklep z suplementami[...]

  3. Kamila Says:

    Chcialoby sie w to wierzyc

Powiązane tematy z artykułem: cystouretrografia mikcyjna kolonoskopia częstochowa poradnia kardiologiczna kielce