Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Najciezsze nerwice uzyskuje sie prowadzac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Najcięższe nerwice uzyskuje się prowadząc równolegle u tego samego psa dwa rzędy doświadczeń. Jedne nie różnią się od zwykłych doświadczeń, drugie natomiast zmieniają się w ten sposób. że w chwili gdy zwykle następuje dokarmianie, działa się na psa podnietą przykrą. Dwa te rzędy doświadczeń, z których drugi zamiast ślinienia jako odruchu warun- kowego wywołuje odruch zahamowania odczynu, różnią się od siebie na początku doŚwiadczenia• innym sygnałem warunkowym. Bodziec pokarmowy może polegać: np. na pewnej serii tonów, a bodziec hamulcowy może zawierać te same tony, lecz. w odwróconej kolejności. O ile .początkowo pies dobrze odróżnia obydwa rzędy bodźców, o tyle później staje się to coraz trudniejsze, gdyż rozmyślnie tony coraz. bardziej upodabnia się. W końcu stają się one tak do siebie podobne, że pies nie potrafi odróźnić bodźca pozytywnego od hamulcowego. Niemożność różnicowania tonów doprowadza w ten sposób procesy hamowania i pobudzenia do zderzenia. Bodźce warunkowe można jeszcze bardziej wikłać, raz wzmacniając je pokarmem; innym razem nie, bez jakiejkolwiek prawidłowości, tak że różnicowanie staje się w ogóle niewykonalne. Powstają w ten sposób ciężkie stany nerwicowe. Niepokój psa wzrasta, czynność: serca wybitnie się przyspiesza, pies w komorze doświadczalnej szczeka i rzuca się, nie chce jeść i pokarm wypuszcza z pyska na dźwięk nie tylko doświadczalnej serii tonów, ale i jakiejkolwiek innej. Dochodzi do tego; że pies stawia opór przy prowa- dzeniu go na miejsce doświadczeń. Wzrastający lęk zaczyna promieniować na coraz, dalsze obszary czynności wegetatywnej. Oddech jego staje się chrapliwy, dochodzi do mimowolnego oddawania moczu zarówno w komorze doświadczalnej, jak i poza komorą. Na widok osób, które prowadzą z nim doświadczenia, pies przybiera postawę obronną, chociaż wobec innych zachowuje się przyjaźnie. W końcu reaguje obja- wami nerwicowymi nie tylko na tony, ale na wszelkie dźwięki, np. na gwizdanie. Objawom lęku zaczyna towarzyszyć wzwód, a wreszcie dochodzi i do wytrysku. nasienia. [podobne: , olejek kokosowy, pierścionek zaręczynowy, gabinety stomatologiczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.