Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Legalność opóźniania kluczowych elementów ACA cd

Posted in Uncategorized  by admin
July 1st, 2019

Do pewnego stopnia gotowość prezydenta do przeciwstawienia się prawnym granicom jest zrozumiałą, a nawet przewidywalną odpowiedzią na trudności związane z wprowadzeniem złożonej ustawy w toksycznym i wysoce spolaryzowanym środowisku politycznym. Niechęć Kongresu do konstruktywnej współpracy z Białym Domem w celu ulepszenia ACA zwiększyła presję na administrację, aby zdecydowanie awansować, aby poradzić sobie z wyzwaniami, które nieuchronnie pojawiają się podczas wdrażania ogromnego – i niezwykle ważnego – programu federalnego. Opóźnienia stały się jednak niepokojącym precedensem. Jest mało prawdopodobne, aby zostały zaskarżone w sądzie – nikt nie ma podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie opóźnień pracodawcy, a żaden ubezpieczyciel nie uznał za stosowne zakwestionować jak to, zachować . Jednak przyszła administracja, mniej życzliwa dla ACA, mogłaby powoływać się na opóźnienia jako precedens dla odmowy egzekwowania innych przepisów, których nie lubi, w tym przepisów, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania prawa. Opóźnienia mogą zatem podważyć samą ustawę, którą miały chronić – i być może narazić na szwank starania ACA o rozszerzenie zasięgu na dziesiątki milionów ludzi.
Mówiąc bardziej ogólnie, żądanie administracji egzekucyjnej Obamy, jeśli zostanie zaakceptowane, ograniczyłoby zdolność Kongresu do określenia, kiedy i w jakich okolicznościach prawo to powinno wejść w życie. Ten okręg władzy ustawodawczej oznaczałby znaczną zmianę władzy konstytucyjnej z dala od Kongresu, który tworzy prawa, a wobec prezydenta, który ma je egzekwować.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autora są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem.
Ten artykuł został opublikowany 2 kwietnia 2014 r. O godzinie.
Author Affiliations
Od University of Michigan Law School oraz Institute for Healthcare Policy and Innovation, University of Michigan, Ann Arbor.

Materiał uzupełniający
Referencje (5)
1. Heckler przeciwko Chaney, US 470: 821 (1985).

2. Edison Electric Institute v. EPA, F.2d 996: 326 (DC Cir. 1993).

3. Jarrett V. Słuchamy firm o prawie opieki zdrowotnej. Blog Białego Domu. 2 lipca 2013 r. (Http://www.whitehouse.gov/blog/2013/07/02/we-re-listening-businesses-about-health-care-law).

4. Cena Z. Dyskrecja egzekucji i obowiązki wykonawcze. Vanderbilt Law Rev (w druku).

5 Crowley Caribbean Transport przeciwko Pena, F.3d 37: 671 (1994).

Zamknij odniesienia
Powołując się na artykuły (2)
Zamknij Cytowanie artykułów
[podobne: cyklopiroksolamina, medycyna po dyplomie konferencje, poradnia kardiologiczna kielce ]

Tags: , ,

No Responses to “Legalność opóźniania kluczowych elementów ACA cd”

 1. Drugstore Cowboy Says:

  Relacja marchewka kalorie to nie jest prosta sprawa

 2. Krzysztof Says:

  [..] Cytowany fragment: stomatolog Warszawa[...]

 3. Inga Says:

  Ludzie są chronicznie zmęczeni

 4. Drop Stone Says:

  [..] Cytowany fragment: stanazolol stanabol[...]

 5. Joanna Says:

  Mleko krowie jest zdrowe

Powiązane tematy z artykułem: cyklopiroksolamina medycyna po dyplomie konferencje poradnia kardiologiczna kielce