Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Leczenie bólu związanego z endometriozą za pomocą Elagolix, doustnego antagonisty GnRH

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Endometrioza jest stanem przewlekłym, zależnym od estrogenu, który powoduje bolesne miesiączkowanie i ból miednicy. Elagolix, doustny, niepeptydowy antagonista uwalniający gonadotropiny (GnRH), w poprzednich badaniach powodował częściowe niemal całkowite zahamowanie estrogenów. Metody
Przeprowadziliśmy dwa podobne, podwójnie ślepe, randomizowane, 6-miesięczne badania fazy 3 (Elaris Endometriosis I i II [EM-I i EM-II]) w celu oceny wpływu dwóch dawek elagoliksu – 150 mg raz na dobę ( grupa dawkowania) i 200 mg dwa razy na dobę (grupa o wyższej dawce) – w porównaniu z placebo u kobiet z rozpoznaną chirurgicznie endometriozą i umiarkowanym lub ciężkim bólem związanym z endometriozą. Dwoma głównymi punktami końcowymi skuteczności były proporcje kobiet, które wykazywały kliniczną odpowiedź w odniesieniu do bolesnego miesiączkowania i odsetka, u których wystąpiła odpowiedź kliniczna w odniesieniu do niemęcznotowego bólu w miednicy po 3 miesiącach. Każdy z tych punktów końcowych mierzono jako znaczące klinicznie zmniejszenie oceny bólu i zmniejszone lub stabilne stosowanie ratunkowych środków przeciwbólowych, jak zapisano w codziennym dzienniku elektronicznym.
Wyniki
Łącznie 872 kobiety poddano randomizacji w aparacie Elaris EM-I i 817 w aparacie Elaris EM-II; z tych kobiet, odpowiednio 653 (74,9%) i 632 (77,4%) ukończyło interwencję. Po 3 miesiącach istotnie większy odsetek kobiet, które otrzymały każdą dawkę elagolix, spełniał kryteria odpowiedzi klinicznej dla dwóch pierwszorzędowych punktów końcowych niż ci, którzy otrzymali placebo. W badaniu Elaris EM-I odsetek kobiet, u których wystąpiła kliniczna odpowiedź na bolesne miesiączkowanie, wynosił 46,4% w grupie otrzymującej elagoliks w małej dawce i 75,8% w grupie otrzymującej elagoliks w wyższej dawce, w porównaniu z 19,6% w grupie placebo; w Elaris EM-II odpowiednie wartości procentowe wynosiły 43,4% i 72,4%, w porównaniu z 22,7% (p <0,001 dla wszystkich porównań). W badaniu Elaris EM-I odsetek kobiet, u których wystąpiła odpowiedź kliniczna w odniesieniu do niemęczącego bólu miednicy, wyniósł 50,4% w grupie otrzymującej elagoliks w małej dawce i 54,5% w grupie otrzymującej elagoliks w wyższej dawce, w porównaniu z 36,5% w grupie placebo. grupa (p <0,001 dla wszystkich porównań); w Elaris EM-II odpowiednie wartości procentowe wynosiły 49,8% i 57,8%, w porównaniu z 36,5% (odpowiednio P = 0,003 i P <0,001). Odpowiedzi dotyczące bolesnego miesiączkowania i niemęczącego bólu miednicy utrzymywały się po 6 miesiącach. U kobiet, które otrzymywały elagoliks, częstość uderzeń gorąca (przeważnie łagodnych lub umiarkowanych), wyższy poziom lipidów w surowicy i większy spadek gęstości linii od gęstości wyjściowej niż u osób otrzymujących placebo; nie stwierdzono niekorzystnych wyników endometrium.
Wnioski
Zarówno wyższe jak i niższe dawki leku elagolix skutecznie wpływały na bolesne miesiączkowanie i niemęczący ból miednicy w okresie 6 miesięcy u kobiet z bólem związanym z endometriozą. Dwie dawki elagoliksu były związane z hipoestrogenicznymi działaniami niepożądanymi. (Finansowane przez AbbVie, numery Elaris EM-I i EM-II ClinicalTrials.gov, NCT01620528 i NCT01931670.)
Wprowadzenie
Endometrioza jest przewlekłym, zależnym od estrogenu stanem zapalnym, który charakteryzuje się wszczepieniem tkanki podobnej do endometrium poza macicą i dotyka od 6 do 10% kobiet w wieku rozrodczym.1,2 Objawy endometriozy obejmują bolesne miesiączkowanie, niemęczący ból miednicy i dyspareunia, a także mniej powszechne objawy bólu w owulacji, zaparcia i bolesne oddawanie moczu.1,3 Ból związany z endometriozą może obniżyć jakość życia pacjenta i spowodować znaczne obciążenie ekonomiczne.4-7 Dyspareunia może mieć głębokie znaczenie interpersonalne i konsekwencje psychologiczne.8
Endometrioza ma wieloczynnikowe przyczyny, w tym wsteczną menstruację, czynniki genetyczne i środowiskowe, zmiany w układzie odpornościowym i ektopowe różnicowanie mezenchymalnych komórek macierzystych. 10. Estrogen odgrywa niezbędną rolę w patofizjologii endometriozy 11, ponieważ promuje implantację endometrium tkanka w otrzewnej, ma działanie proliferacyjne i przeciwapoptotyczne w komórkach endometrium i stymuluje miejscowe i układowe zapalenie. [13] Na podstawie hipotezy dotyczącej progogenu estrogenowego całkowita supresja estrogenu może nie być konieczna do kontrolowania bólu związanego z endometriozą, oraz estrogen może być dostosowany do poziomu, który jest odpowiedni do kontrolowania bólu, ale minimalizuje efekty hipoestrogeniczne.14
Leczenie pierwszego rzutu w bólu związanym z endometriozą obejmuje niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i doustne środki antykoncepcyjne zawierające progestagen.3. Terapie drugiego rzutu obejmują wstrzykiwalne preparaty depot agoniści hormonu uwalniającego gonadotropinę (GnRH), takie jak octan leuprolidu.
[więcej w: metamina, usuwanie znamion laserem, promazyna ]

Tags: , ,

No Responses to “Leczenie bólu związanego z endometriozą za pomocą Elagolix, doustnego antagonisty GnRH”

 1. Sidewalk Enforcer Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu kręgosłup[...]

 2. Oskar Says:

  Najlepiej to robic badania kontrolne

 3. Ludwik Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: odszkodowanie za śmierć[...]

 4. Diana Says:

  Zawartość witamin podawana jest na 100g owoców

 5. Junkyard Dog Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: fizjoterapeuta[...]

 6. Victoria Says:

  Droga Pani, do inhalatora stosuje się sól fizjologiczną

Powiązane tematy z artykułem: metamina promazyna usuwanie znamion laserem