Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Leczenie bólu związanego z endometriozą za pomocą Elagolix, doustnego antagonisty GnRH ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
July 4th, 2019

Leczenie preparatem Elagolix spowodowało lepszą jakość życia niż w grupie placebo na podstawie średniej zmiany od wartości wyjściowej do 3 miesięcy i 6 miesięcy w przypadku 30-elementowych wymiarów profilu zdrowotnego endometriozy. Wyniki te różniły się znacząco od wyników uzyskanych dla placebo po 3 miesiącach i 6 miesiącach w trzech z sześciu wymiarów w badaniu Elaris EM-I oraz w czterech z sześciu wymiarów w badaniu Elaris EM-II w grupie przyjmującej niższą dawkę i we wszystkich sześciu wymiarach grupa o większej dawce w obu badaniach (ryc. S4 w dodatku uzupełniającym). Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane i zmiany w stężeniu lipidów w surowicy. Więcej niż 70% kobiet w każdej grupie próbnej zgłosiło co najmniej jedno zdarzenie niepożądane, ze znaczącą różnicą częstości między pacjentami otrzymującymi wyższą dawkę elagolix a pacjentami otrzymującymi placebo. ; 10% lub mniej kobiet przerwało udział w badaniu z powodu jakichkolwiek zdarzeń niepożądanych (Tabela 3). Trzy najczęściej zgłaszane działania niepożądane w każdej próbie to uderzenia gorąca, ból głowy i nudności; częstość występowania uderzeń gorąca była istotnie wyższa w przypadku każdej dawki elagoliksu niż w przypadku placebo (tabela 3 i tabela S6 w dodatkowym dodatku). U większości kobiet otrzymujących elagoliks, które zgłosiły uderzenia gorąca, maksymalne nasilenie było łagodne lub umiarkowane; odstawienie z powodu uderzeń gorąca wystąpiło u mniej niż 1% kobiet w grupie z niższą dawką i u mniej niż 3% osób w grupie z wyższą dawką (Tabela S7 w Dodatku uzupełniającym). Najczęściej zgłaszane ciężkie i ciężkie zdarzenia niepożądane przedstawiono w Tabeli S8 w Dodatku Uzupełniającym. W badaniu Elaris EM-II wystąpiła jedna śmierć, spowodowana samobójstwem z powodu przedawkowania wielu nietradycyjnych leków u kobiety, która otrzymywała mniejszą dawkę elagoliksu przez okres do 31 dni (Tabela 3).
Ryc. 2. Ryc. 2. Średnia zmiana procentowa od wartości początkowej do 6 miesiąca w gęstości mineralnej kości. W ciągu 6 miesięcy wszystkie procentowe różnice w gęstości mineralnej kości między grupami elagolix i grupą placebo były znaczące, z wyjątkiem różnicy między grupami w szyjka kości udowej Elaris EM-I. Jedna gwiazdka oznacza P <0,05, dwie gwiazdki P <0,01, trzy gwiazdki P <0,001, a NS nie ma znaczenia. Paski I wskazują 95% przedziały ufności.
Po 6 miesiącach w dwóch badaniach średnie zmniejszenie podstawowej gęstości mineralnej kości w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, szyjce kości udowej i biodrze całkowitym było istotnie większe w grupie otrzymującej elagoliks niż w grupie placebo. Jedynym wyjątkiem była różnica między grupami w gęstości mineralnej kości w szyjce kości udowej w przypadku Elaris EM-I, która nie była istotna w grupie przyjmującej niższą dawkę (Figura 2). W badaniu Elaris EM-I po 6 miesiącach odsetek kobiet ze spadkiem o ponad 5% w gęstości mineralnej kości w odcinku lędźwiowym kręgosłupa wyniósł 3,8% w grupie otrzymującej elagoliks w małej dawce i 20,9% w grupie otrzymującej elagoliks w wyższej dawce, w porównaniu z 1,8% w grupie placebo; w Elaris EM-II odpowiednie wartości procentowe wynosiły 2,3% i 16,4% w porównaniu z 1,1% (ryc. S5 w dodatku uzupełniającym). W badaniu Elaris EM-I odsetek kobiet z wynikiem z dla gęstości mineralnej kości w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, który wynosił -1,5 lub mniej po 6 miesiącach leczenia wynosił 1,1% w grupie otrzymującej elagoliks w niższej dawce i 3,3% w grupie przyjmującej dawkę wyższą grupy, w porównaniu z 0,4% w grupie placebo; w Elaris EM-II odpowiednie wartości procentowe wynosiły 0,6% i 4,9% w porównaniu z brakiem kobiet w grupie placebo.
Leczenie preparatem Elagolix wiązało się ze wzrostem od wartości początkowej do 6 miesięcy w pomiarze stężenia lipidów, w tym cholesterolu całkowitego, cholesterolu o niskiej gęstości (LDL), cholesterolu o dużej gęstości (HDL) i trójglicerydów.
[patrz też: kolonoskopia częstochowa, cystouretrografia mikcyjna, poradnia kardiologiczna kielce ]

Tags: , ,

No Responses to “Leczenie bólu związanego z endometriozą za pomocą Elagolix, doustnego antagonisty GnRH ad 6”

 1. Speedwell Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu seksuolog warszawa[...]

 2. Hubert Says:

  czy to możliwe, żeby włókniak zniknął?

 3. Marshmallow Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: medycyna portal[...]

 4. Wiktoria Says:

  Różną zawartość witamin w suszonych i świeżych owocach

 5. Twitch Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: regenerum[...]

 6. Take Away Says:

  Witam ,choruje już 12 lat 

Powiązane tematy z artykułem: cystouretrografia mikcyjna kolonoskopia częstochowa poradnia kardiologiczna kielce