Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Leczenie bólu związanego z endometriozą za pomocą Elagolix, doustnego antagonisty GnRH ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W badaniu Elaris EM-I podano 3-miesięczne dane dotyczące 373 kobiet otrzymujących placebo, 248, którzy otrzymali niższą dawkę elagolix (150 mg raz na dobę), oraz 244, którzy otrzymali wyższą dawkę elagolix (200 mg dwa razy na dobę); odpowiednie dane 6-miesięczne są dostępne dla 372, 247 i 243 kobiet. W badaniu Elaris EM-II podaje się 3-miesięczne dane dla 353 kobiet, które otrzymały placebo, 221, które otrzymały niższą dawkę elagolix i 225, które otrzymały wyższą dawkę elagolix; odpowiednie 6-miesięczne dane są dostępne dla 355, 221 i 225 kobiet. CI oznacza przedział ufności. Po 3 miesiącach odsetek kobiet, które spełniły kryteria odpowiedzi klinicznej dla każdego z dwóch pierwotnych punktów końcowych był znacznie większy u kobiet, które otrzymały każdą dawkę elagolix niż u osób otrzymujących placebo (ryc. 1). W badaniu Elaris EM-I odsetek kobiet, u których wystąpiło istotne klinicznie zmniejszenie bolesnego miesiączkowania oraz zmniejszenie lub stabilne stosowanie ratunkowych środków przeciwbólowych, wynosił 46,4% w grupie otrzymującej niższą dawkę i 75,8% w grupie otrzymującej większą dawkę, w porównaniu do 19,6 % w grupie placebo; w Elaris EM-II odpowiednie wartości procentowe wynosiły 43,4% i 72,4%, w porównaniu z 22,7% (p <0,001 dla wszystkich porównań). W badaniu Elaris EM-I odsetek kobiet, u których stwierdzono klinicznie znaczące zmniejszenie niemęcznego bólu w miednicy i zmniejszenie lub stabilne stosowanie ratunkowych środków przeciwbólowych, wyniósł 50,4% w grupie otrzymującej niższą dawkę i 54,5% w grupie otrzymującej większą dawkę. z 36,5% w grupie placebo (p <0,001 dla wszystkich porównań); w Elaris EM-II odpowiednie wartości procentowe wynosiły 49,8% i 57,8%, w porównaniu z 36,5% (odpowiednio P = 0,003 i P <0,001). Wyniki analizy wrażliwości z przypisaniem braku odpowiedzi dla kobiet, które przerwały badanie przed upływem 3 miesięcy, były podobne do wyników analizy pierwotnej (tabela S5 w dodatku uzupełniającym). Odpowiedzi po 3 miesiącach w odniesieniu do bolesnego miesiączkowania i niemęczącego bólu miednicy utrzymywały się po 6 miesiącach.
Drugorzędne punkty końcowe skuteczności
Tabela 2. Tabela 2. Najważniejsze drugorzędowe punkty końcowe skuteczności. W porównaniu z placebo, każda dawka elagolix powodowała znaczące zmniejszenie od początku do 3 miesięcy w bólu związanym z endometriozą, jak zmierzono za pomocą Numeric Rating Scale, i znaczące zmniejszenie od wartości wyjściowej do wartości wyjściowej. 6 miesięcy w wynikach w odniesieniu do bolesnego miesiączkowania i niemęczącego bólu miednicy (Tabela 2). Zmniejszenie bolesnego miesiączkowania i niemęczący ból miednicy były widoczne po miesiącu i utrzymywały się po 6 miesiącach (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Po 3 miesiącach i 6 miesiącach kobiety, które otrzymały wyższą dawkę elagolixu, przyjmowały znacznie mniejszą ilość jakiegokolwiek ratunkowego środka przeciwbólowego (co określono na podstawie średniej liczby tabletek NLPZ, opioidów lub obu) niż osoby otrzymujące placebo; kobiety w grupie przyjmującej niższą dawkę nie zmniejszyły znacząco stosowania tych leków. Po analizie punkt końcowy przeciwwirusowo-przeciwbólowy różnice między grupą Elagolix z mniejszą dawką a grupą placebo w pozostałych, przebadanych hierarchicznie kluczowych punktach końcowych nie zostały uznane za istotne zgodnie z protokołem (Tabela 2). Od wartości wyjściowych do 3 miesięcy średnie zmniejszenie w zakresie oceny dyspareunii i liczby tabletek opioidowych było istotnie większe w grupie otrzymującej większą dawkę elagoliksu niż w grupie placebo (tabela 2).
Istotnie więcej kobiet przyjmujących którąkolwiek z dawek elagolix zgłosiło znaczną lub bardzo dużą poprawę w skali Patient Global Impression of Change po 6 miesiącach niż osoby przyjmujące placebo (ryc.
[podobne: stomatolog warszawa mokotów, cystouretrografia mikcyjna, lekarz medycyny pracy warszawa centrum ]

Tags: , ,

No Responses to “Leczenie bólu związanego z endometriozą za pomocą Elagolix, doustnego antagonisty GnRH ad 5”

 1. Mr. 44 Says:

  Czy zdjęcia płodu na USG 4D są faktycznie tak dokładne

 2. Electric Player Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu forum kulturystyczne[...]

 3. Desert Haze Says:

  pani doktor powiedziała, że i tak moga odrastać

 4. Riff Raff Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: spa[...]

 5. Troubadour Says:

  no to niegroźne czy nie?

Powiązane tematy z artykułem: cystouretrografia mikcyjna lekarz medycyny pracy warszawa centrum stomatolog warszawa mokotów