Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Leczenie antybiotykami w lecznictwie gruźlicy płuc.

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Leczenie antybiotykami. W lecznictwie gruźlicy płuc pokłada się duże nadzieje na środki, zwane antybiotykami. Przez to miano rozumie się związki chemiczne, wytwarzane przez bakterie, grzyby, pleśnie, porosty i nawet wyższe rośliny a działające w sposób swoisty na pewne gatunki bakterii bakteriobójczo lub bakteriostatycznie. Do takich środków, stosowanych w lecznictwie gruźlicy płuc, należą streptomycyna i kwas paraaminosalicylowy.
Streptomycyna w leczeniu gruźlicy płuc. Streptomycyna jest wytworem przemiany materii grzybka Actinomyces griseus.Hamuje ona rozmnażanie się prątków gruźlicy przez strącanie frakcji nukleoproteinowej i fosfatydowej ciała prątków (Wł. Kuryłowicz, Edmund Mikulaszek i L. Rzucidło). Działanie to umożliwia choremu ustrojowi uruchomienie sił obronnych i przez to unieszkodliwienie prątków. Dłuższe stosowanie streptomycyny powoduje powstanie szczepów prątka gruźliczego opornych na nią. Zjawisko to podczas leczenia streptomycyną w przypadkach gruźlicy płuc z jamami może wystąpić już po 45 dniach leczenia. Zdaniem większości klinicystów jest to oporność nabyta rzekoma, gdyż zależy ona od zniszczenia przez streptomycynę prątków na nią wrażliwych oraz pozostania przy życiu i rozmnażania się szczepów od początku oporniejszych. W przeciwieństwie do jam gruźliczych w ogniskach prosówkowych, w gruźlicy guzkowej i w gruźliczym zapaleniu opon mózgowych prątki streptomycynooporne stwierdza się rzadko nawet przy długotrwałym leczeniu. Wskazania do leczenia streptomycyną w gruźlicy płuc stanowią: 1. ostra gruźlica prosówkowa uogólniona i płucna; 2. zaostrzenia przewlekłej gruźlicy płuc krwiopochodnej; 3. ostre odosobnione zapalenie serowate odoskrzelowe i rzekomo płatowe; inne metody lecznicze są w tych postaciach ostrej gruźlicy bezskuteczne, natomiast steptomycyna hamując ostry przebieg choroby może umożliwić leczenie            odprężająco-uciskowe, gdy sprawa chorobowa przycichnie; 4. podostre i przewlekłe postaci gruźlicy płuc z jamami w okresie, gdy jamy są jeszcze świeże, tak iż ich ściany są cienkie;. 5. zaostrzenia w toku przewlekłej gruźlicy płuc, jak również pojawienie się świeżej zmiany w zdrowym dotąd płucu w przypadku starszych zmian w drugim płucu; 6. okres przedzabiegowy i pozabiegowy na klatce piersiowej dla zapobieżenia wysiewaniu się prątków oraz zaostrzeniu gruźlicy; 7. gruźlica tchawicy i oskrzeli. W przypadkach świeżych jam gruźliczych oraz w zaostrzeniu przewlekłej gruźlicy płuc leczenia streptomycyną nie należy przedłużać ponad 40 dni, by nie wytworzyły się szczepy prątków oporne na streptomycynę. Pod wpływem leczenia streptomycyną uzyskuje się w tych przypadkach obniżenie gorączki, zmniejszenie się ilości plwociny i liczby prątków oraz cofanie się objawów toksemii. W ten sposób stwarza się lepsze warunki do leczenia odprężająco-uciskowego klimatyczno- dietetycznego. [podobne: parafrenia, oddawanie krwi warunki, lekarz medycyny pracy warszawa centrum ]

Tags: , ,

No Responses to “Leczenie antybiotykami w lecznictwie gruźlicy płuc.”

 1. Mr. Thanksgiving Says:

  Prawie wszystkie owoce mają witaminę C, minerały, barwniki

 2. Night Train Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu chirurgia ręki warszawa[...]

 3. Chicago Blackout Says:

  mononukleoza

 4. Kazimierz Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: korektor[...]

 5. Tadeusz Says:

  Skoro to jest cech genetyczna i do tego zanik produkcji laktazy

 6. Vortex Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dieta catering wrocław[...]

 7. Albert Says:

  Profilaktyka to regularne badania

Powiązane tematy z artykułem: lekarz medycyny pracy warszawa centrum oddawanie krwi warunki parafrenia