Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Jamy gruzlicze w plucach leczy-sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jamy gruźlicze w płucach leczy-się także wprowadzając lek bezpośre- dnio do jamy przez dren Monaldiego w dawce 1-5 mI 20ro roztworu soli sodowej leku. We Francji stosuje się w ostrej gruźlicy prosówkowej kroplowe do- żylne wlewania przez 10-20 dni 30-40 gramów soli sodowej kwasu para-amino-salicylowego w litrze wody. Przeciwwskazania do stosowania kwasu para-amino-salicylowego sta- nowią: 1. choroby wątroby, zwłaszcza przebiegające z żółtaczką; 2. charłactwo; 3. niegruźlicze choroby perek.
Tiosemikarbazon w leczeniu gruźlicy Tiosemikarbazon wywiera dość słabe działanie bakteriostatyczne na prątki gruźlicy, niemniej okazał się lekiem skutecznym w świeżych wysiękowych postaciach gruźlicy płuc, w zapaleniu gruźliczym opłucnej, w gruźlicy krtani, jelit, pęcherza moczowego, kostno-stawowej i w rumieniu guzowatym. Wyniki leczenia są lepsze w razie kojarzenia tiosemikarbazonu z leczeniem streptomycyną. Natomiast w przeciwień- stwie do streptomycyny tiosemikarbazon nie wpływa wcale na przebieg gruźlicy prosówkowej uogólnionej i płucnej przewlekłej postępującej gruźlicy płuc, gruźlicy nerek i opon mózgowych. Mechanizm działania tiosemikarbazonu w gruźlicy nie jest dotychczas wyjaśniony. Niektórzy utrzymują, że przy dłuższym stosowaniu unieszko- dliwia on jady gruźlicze. Wywiera on duży wpływ na koloidy osocza, mianowicie wybitnie zmniejsza ilość alfa i beta globulin, nie zmniej- szając ilości gamma globulin, albumin i fibrynogenu. Przeciwwskazania do leczenia tiosemikarbazonem stanowią: 1. choroby wątroby; 2. choroby nerek z gruźlicą nerek włącznie; 3. gruźlica prosówkowa uogólniona i płucna; 4. gruźlica opon mózgowych; 5. przewlekła gruźlica rozpadowo-serowata i rozpadowo-włóknista. Tiosemikarbazon podaje się doustnie co najmniej przez 3-4 miesiące, zaczynając od dawki 1 mg na kilogram wagi ciała. Dawkę podnosi się co 10 dni o 1 mg na kg wagi ciała, nie przekraczając jednak średniej dawki dobowej 0,1-0,3. Po 3 miesiącach podaje się jako dawkę pod- trzymującą 0,1 na dobę przez dłuższy czas. Nie wolno jednocześnie po- dawać piramidonu. Większe dawki wywołują objawy toksyczne. Są to przede wszy- stkim objawy trawienne (utrata łaknienia, wymioty i in.), prócz tego objawy” świadczące o uszkodzeniu nerek (białkomocz), wątroby (żółtaczka, urobilinuria) oraz narządu krwiotwórczego (leukopenia, agranulocytoza, objawy krwotoczności). Objawy te nakazują odstawienie leku lub obniże- nie jego dawek. [podobne: , proktolog, implanty Warszawa, olejek kokosowy na włosy ]

Tags: , ,

Comments are closed.