Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Gannt (1944), który prowadzil opisane

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Gannt (1944), który prowadził opisane doświadczenia w ciągu kilkunastu lat na tym samym psie, stwierdził, że powstała w ten sposób ciężka nerwica utrzymuje się w ciągu długiego czasu po zaprzestaniu doświadczeń i ustępuje tylko bardzo powoli. Objawy rozprzężenia wegetatywnego są szczególnie uporczywe. Na sam widok osoby, która prowadziła doświadczenia, u. psa występowało mimowolne moczenie, wzwód, wytrysk nasienia i objawy lęku. Sok żołądkowy na czczo wyka- zywał znaczny stopień nadkwaśności. Zdarzało się, że w czasie doświadczeń pies zanieczyszczał. komorę kałem. Stwierdzono też znaczną flatulencję. Oddech począt- kowo wybitnie przyspieszony (do 300min.), stawał się później płytki i chrapliwy jak w dychawicy oskrzelowej, a wreszcie przy bodźcach konfliktowych stał się taki jak u psów po wstrząsie metrazolowym: powolny głęboki wdech, zatrzymanie od- dechu i wolny schodkowaty wydech (6-10sek). Krzywa poziomu cukru we krWi :łyła w otoczeniu konfliktowym wyższa i bardziej stroma niż w czasie odpoczynku. Dla lepszego wprowadzenia do zagadnień patogenezy psychonerwic ludzkich przy- toczymy jeszcze spostrzeżenie Pietrowej nad powstawaniem lęku głębokości (hipso- fobii) u psa doświadczalnego, Autorka zauważyła, że pies w czasie, gdy wywołano u niego nerwicę doświadczalną, nie chce brać jedzenia położonego na klatce scho- dowej tuż przy poręczy. Przy próbach przyciągnięcia go do tego miejsca, stawiał gwałtowny opór, okazując nieopisany strach. Dopóki doświadczenia z odruchami warunkowymi przebiegają prawidłowo, fobia ta jest nieznaczna i może nawet za- niknąć. Lecz gdy tylko wprowadzi się do doświadczeń sytuację konfliktową, gdy tworzenie się odruchów warunkowych ulegnie zakłóceniu, fobia ponawia się i jest silniejsza, im większe były; te zakłócenia. Lęk ten doszedł np. do szczytu, gdy autorka zastosowała w doświadczeniu bodziec hamulcowy w ciągu 10 min. bez przerwy, co zazwyczaj wywołuje bardzo silne rozdrażnienie nerwowe u psów. Fobię tę zdradzał tylko jeden pies, inne nie. Dlaczegoo Pawłow wyraził wówczas przypuszczenie, że widocznie kiedyś pies ten doznał pod tym względem urazu; być może spadł z wy- sokości i uraz ten teraz się ujawnił. Aby to sprawdzić, strącono z wysokości na rozpiętą płachtę 2 psy w taki sposób, aby nie doznały szkody. Jeden z tych psów, widocznie wrażliwszy, bał się zaraz po wypadku zbliżać do krawędzi schodów, drugi nie. Otóż tego drugiego psa poddano doświadczeniom dla wywołania nerwicy. Kiedy to osiągnięto, stwierdzono – i to w 10 mies. po wypadku – że pies ten, dotychczas tak odporny, wykazuje objawy hipsofobii. Jest to doświadczalny argument przema- wiający za rolą urazów psychicznych, które w utajeniu mogą przetrwać dłuższy czas, aby wyjść na jaw dopiero wówczas, gdy. układ nerwowy ulegnie czynnościo- wemu zaburzeniu z zupełnie innej przyczyny. [przypisy: , poradnia psychologiczna kielce, rehabiliacja, deratyzacja warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.