Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Ga- len, który zajmowal sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ga- len, który zajmował się anatomią, obalil twierdzenie o wędrującej macicy, jednakże i on wiązał przyczynowo objawy histeryczne z tym narządem. Demonologia średnio- Wiecza sprawna, że w histerii zaczęto widzieć dowody opętania przez diabła. TMer- dzono, że diabeł addu;cid eos ad adorandum ipsum, ac sibi obtemperantes sigillo suo notat. Za znaki diabelskie uważano znamiona (naevus pigmentosus), zmiany barwnikowe skóry, ale także. znieczulone miejsca na skórze i błonach śluzowych, Wykazywanie tych stigmata diaboli przeszło jeszcze w XIX wieku do kliniki Char- cota, jednakże bez interpretacji demonologicznej tych objawów. Istotny postęp wniósł Charles Lepois (1563-1633), który stwierdził, że przyczyn histerii należy szukać nie w macicy, lecz w mózgu, wobec czego i mężczyźni mogą na nią chorować. W XVIII wieku Mesmer odkrył hipnotyzm pod błędną teorią magnetyzmu zwierzęcego i przy- czynił się tym samym do coraz lepszego zgłębienia zjawisk histerycznych, Studia kliniczne Cłiarcota, Babińskiego i Freuda były punktem wyjścia ożywionych dyskusji naukowych na temat nerwic i stanów reaktywnych w ogóle. Stany natręctw myślo- wych opisywał już na przełomie IX-X stulecia arabski lekarz Najab, współczesny Rhazesa. Termin psychasthenia pochodzi od Pierre Janeta, Natomiast termin neura- sthenia wprowadził George Miller Beard (1839-1883). Badania eksperymentalne nad patogenezą zaburzeń reaktywnych zapoczątkował Pawłow, doprowadzając do wy- krycia nerwic doświadczalnych. Etiopatogeneza stanów nerwicowych jest też główną dziedziną badań nad odruchówością warunkową. Pawłow zauważył, że psy poddawane w ciągu dłuższego czasu doświadczeniom stają się nerwowe,)ękliwe, przygnębione i że wykazują objawy znane z kliniki ludzkiej pod nazwą nerwic. Nie wszystkie psy równie łatwo popa- dały w ten stan nerwicowy. Niektóre już po niewielkim przeciążeniu układu ner- wowego okazywały wyraźne objawy nerwicowe, inne były znacznie wytrzymalsze, do tego stopnia, że trzeba je było obciążać szczególnie trudnymi zadaniami albo nawet osłabiać ich układ nerwowy wytrzebieniem. Różny też bywał obraz nerwi- cowy. U jednych psów ulegały upośledzeniu procesy hamowania, u innych odwrot- nie, stwierdzano przewagę procesów hamowania nad procesami pobudzenia, Na pod- stawie tych spostrzeżeń Pawłow ustalił typologię zwierząt, zależnie od przedner- wicowych,usposabiających właściwości ich układu nerwowego. [przypisy: , indywidualne kalendarze trójdzielne, foteliki dla dzieci, Kabiny Sanitarne ]

Tags: , ,

Comments are closed.