Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

FDA Zatwierdzenie paroksetyny w gorączce menopauzalnej ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Na przykład, w 12. tygodniu w jednym badaniu, średnie zmniejszenie od 5,9 umiarkowanych do ciężkich uderzeń gorących dziennie z Brisdelle w porównaniu z wartością mediany wynoszącą 5,0 na dobę w porównaniu z placebo (mediana różnicy leczenia, 0,9; <0,01). W 12. tygodniu w drugim badaniu odnotowano medianę zmniejszenia wartości wyjściowej o 5,6 umiarkowanych do ciężkich uderzeń gorąca dziennie u pacjentów z Brisdelle w porównaniu z medianą zmniejszenia o 3,9 na dobę w porównaniu z placebo (mediana różnicy leczenia, 1,7; P <0,001 ). Pomimo tego skromnego efektu, więcej kobiet, które stosowały lek Brisdelle niż kobiety stosujące placebo, uważało redukcję częstości uderzeń gorąca za klinicznie znaczące. Ponadto Brisdelle zachowała skuteczność po 6 miesiącach, a ostatni punkt czasowy został oceniony. Jest to ważne stwierdzenie, ponieważ brak skuteczności po 6 miesiącach od rozpoczęcia leczenia podważa jego przydatność dla tego dość chronicznego stanu. Profil bezpieczeństwa paroksetyny stosowany w wyższych dawkach w leczeniu chorób psychicznych jest dobrze ugruntowany. Podobnie jak wszystkie leki przeciwdepresyjne, na etykietach Pexeva i Paxil znajduje się pudełko z ostrzeżeniem opisujące ryzyko samobójstwa u dzieci i młodych dorosłych. Ponadto produkty zawierające paroksetynę są przeciwwskazane u pacjentów, u których stwierdzono nadwrażliwość na składniki produktu, u pacjentów z niedawnym lub obecnie stosowanym inhibitorem oksydazy monoaminowej oraz u pacjentów stosujących tiorydazynę lub pimozyd. Inne interakcje między lekami mogą również stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, podobnie jak związek paroksetyny z innymi zagrożeniami, takimi jak krwawienie, hiponatremia i akatyzja.
Ponieważ dostępność leczenia niehormonalnego dla objawów naczynioruchowych może być szczególnie ważna dla kobiet, które przechodzą leczenie raka piersi lub które są zagrożone rozwojem raka piersi, na szczególną uwagę zasługuje możliwość interakcji między tamoksyfenem a Brisdelle. Paroksetyna jest silnym inhibitorem enzymu CYP2D6 cytochromu P-450, który przekształca tamoksyfen w endoksyfen, metabolit, który w znacznym stopniu przyczynia się do farmakologicznej aktywności tamoksyfenu. Jednoczesne stosowanie paroksetyny (10 mg na dobę przez 4 tygodnie) u kobiet stosujących tamoksyfen może zmniejszać stężenie endoksyfenu w osoczu o 64% .3 Wpływ paroksetyny na skuteczność tamoksyfenu, mierzony ryzykiem nawrotu i zgonu z powodu raka piersi, pozostaje. niejasne.4,5 Etykieta Brisdelle ostrzega lekarzy przepisujących lek, aby rozważyć prawdopodobne korzyści ze stosowania produktu Brisdelle w leczeniu objawów naczynioruchowych w porównaniu z ryzykiem możliwej obniżonej skuteczności tamoksyfenu.
Skromna skuteczność Brisdelle i obawy o myśli samobójcze miały niewątpliwie wpływ na głosowanie komisji doradczej 10 do 4 przeciwko zatwierdzeniu. Jednak uznając, że żaden lek nie zawierający hormonów nie został zatwierdzony do leczenia objawów naczynioruchowych i po dokładnym przeglądzie wyników skuteczności, FDA doszła do wniosku, że Brisdelle oferuje klinicznie znaczącą korzyść dla niektórych kobiet w okresie menopauzy. Ponadto badania kliniczne Brisdelle nie wykazały żadnych nowych obaw dotyczących bezpieczeństwa w odniesieniu do paroksetyny. W rzeczywistości preparat Brisdelle nie różnił się znacznie od placebo pod względem zgłaszanych działań niepożądanych. W przeciwieństwie do większych dawek produktów zawierających paroksetynę, dawek Brisdelle nie trzeba zmniejszać, zanim przestanie się stosować.
Ponadto można przewidywać wiele znanych obaw związanych z bezpieczeństwem paroksetyny, takich jak interakcje między lekami, a często unika się ich przy odpowiednim doborze pacjentów.
[przypisy: cystouretrografia mikcyjna, leczenie kanałowe pod mikroskopem warszawa, parafrenia ]

Tags: , ,

No Responses to “FDA Zatwierdzenie paroksetyny w gorączce menopauzalnej ad”

 1. Digger Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: odżywki białkowe[...]

 2. Stanisław Says:

  Polecono mi fototerapię

 3. The Flying Mouse Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu rtg zębów[...]

 4. Manimal Says:

  Jestem w ciąży

Powiązane tematy z artykułem: cystouretrografia mikcyjna leczenie kanałowe pod mikroskopem warszawa parafrenia