Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Ekonomia absolwenta edukacji medycznej ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Otrzymują oni przede wszystkim kosztowną edukację w zakresie nauk podstawowych i klinicznych, a także generują minimalne dochody; w ten sposób płacą czesne za otrzymane wykształcenie. Mieszkańcy otrzymują pewne bezpośrednie korzyści edukacyjne, a ich praktyka podczas szkolenia może wiązać się z kosztami dla szpitala; na przykład mają tendencję do zamawiania więcej testów i usług niż pełnoprawnie wyszkoleni lekarze. Ale w przeciwieństwie do studentów medycyny, mieszkańcy zapewniają znaczną ilość usług dla pacjentów, generując w ten sposób znaczne przychody dla swoich szpitali, szczególnie po pierwszym roku pobytu. Że mieszkańcy otrzymują podobne wynagrodzenie bez względu na ich specjalizację lub rok szkolenia, mimo że ich wkłady netto różnią się znacznie w obu tych wymiarach, odzwierciedla decyzję instytucji o skutecznym przeniesieniu dochodów z lat późniejszych do wczesnych lat oraz z bardziej lukratywnych specjalności do mniej intratnych.
Średnia pensja rezydentów pierwszego roku (panel A) i łączna liczba rezydentów (Panel B), 1968-2013. BBA oznacza Ustawę o Zrównoważonym Budżecie i Ustawę o Modernizacji MMA Medicare.
Ta teoria jest dobrze znana większości ekonomistów i istnieją dowody empiryczne, które ją mocno popierają. Jeżeli fundusze GME subsydiowały wynagrodzenia rezydentów, te pensje i liczba miejsc zamieszkania powinny ulec zmianie po dostosowaniu finansowania GME. Jak jednak pokazują wykresy, pomimo dużych zmian w finansowaniu GME, wynagrodzenia rezydentów pozostały stałe w czasie; w istocie nie tylko liczba mieszkańców nie zmniejszyła się, gdy środki GME zostały zmniejszone, ale w rzeczywistości nadal rosły po kilku latach dostosowań.
W 1983 r. Medicare wprowadził perspektywiczny system płatności dla szpitali i wprowadził rozróżnienie pomiędzy DME i IME. Ustawa Zrównoważonego Budżetu z 1997 r. (BBA) zmniejszyła płatności DME o mld USD (w 2012 r. Dolarów) w ciągu 5 lat i zmniejszyła płatności IME o 8 mld USD w tym samym okresie.3 Te znaczne obniżki w finansowaniu programu nie zostały zaspokojone żadnymi zmianami w mieszkaniach pensje – stwierdzenie niespójne z twierdzeniami o nauczaniu szpitali, ale zgodne z zasadami ekonomistów.
BBA ograniczył również liczbę miejsc pobytu, które uzyskałoby poparcie Medicare na poziomie z 1996 r., Aby ograniczyć zachęty finansowe dla szpitali do dodawania kolejnych miejsc zamieszkania. Jak pokazuje wykres w panelu B, nastąpił wzrost w pozycjach natychmiast po przejściu BBA, ale stopy wzrostu wróciły do poziomów sprzed BBA w ciągu 5 lat.
Wiemy, że szpitale mogłyby przeciwdziałać, że cięcia GME zaszkodziły ich wynikom finansowym i że ta gorsza wydajność negatywnie wpłynęła na ich zdolność do leczenia pacjentów. Jednak twierdzenie to jest niespójne z wynikami badań, które badały wpływ cięć w płatnościach BBA na wyniki pacjentów: nie było żadnych negatywnych skutków dla wskaźników śmiertelności ani miar procesu opieki .4,5
Wszystkie te dowody są zgodne z poglądem, że mieszkańcy ponoszą koszty własnego szkolenia, co oznaczałoby, że fundusze GME są traktowane jako ogólne środki pieniężne przeznaczone dla ich instytucji; w rzeczywistości fundusze te są często wykorzystywane w sposób trudny do wyśledzenia, oceny i uzasadnienia.
Jeśli celem politycznym federalnych funduszy na szkolenia GME jest złagodzenie zadłużenia lekarzy lub zachęcenie większej liczby absolwentów szkół medycznych do pójścia na praktykę podstawowej opieki zdrowotnej, inne strategie mogą być bardziej skuteczne – takie jak oferowanie wybiórczego pożyczania pieniędzy lub kuponów, aby zrekompensować czesne dla stażystów którzy wybierają kariery w podstawowej opiece zdrowotnej
[więcej w: leczenie kanałowe pod mikroskopem warszawa, przychodnia medyk rzeszów, iperyt azotowy ]

Tags: , ,

No Responses to “Ekonomia absolwenta edukacji medycznej ad”

 1. Gabriel Says:

  Nie wiem sam czy mam nadciśnienie czy nie

 2. Dawid Says:

  Article marked with the noticed of: okulista wroclaw[...]

 3. Chuckles Says:

  Przerazajace to…

 4. Pluto Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do kolonoskop[...]

 5. Milena Says:

  Jak prawidłowo ułożyć chorego na boku?

Powiązane tematy z artykułem: iperyt azotowy leczenie kanałowe pod mikroskopem warszawa przychodnia medyk rzeszów