Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Czeste sa zludzenia wzrokowe. Omamy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Częste są złudzenia wzrokowe. Omamy wzrokowe pojawiają się tylko przy sprzężeniu z majaczeniem. Omamy czuciowo-ustrojowe, węchowe i smakowe nigdy nie górują w obrazie klinicznym. Gdy chory po obezwładnieniu dopro- wadzony zostanie do lekarza, uderza jego skoordynowane zachowanie, tak że przy powierzchownym badaniu łatwo uznać psychozę za przebrzmiałą. Chorzy potrafią do pewnych granic dysymulować, ich orientacja bywa dość dobra. Czasem samorzutnie, a czasem dopiero gdy lekarz pozyska zaufanie chorego, wychodzą na jaw urojenia prześladowcze i ksobne, rzadziej wielkościowe. Czasem w obecności lekarza chory doznaje omamów słuchowych, co może spo- wodować nieporozumienia, gdyż chory słyszy głos tegoż lekarza. Nieporozu- mienia na sali chorych bywają nierzadkim zjawiskiem. Urojenia nie mają wypracowanej systematyzacji, chorzy czują się po prostu prześladowani przez jakąś bandę wrogów. Czasem spotkać można wyjaśnienia ze strony chorych w rodzaju parafrenicznych: wrogowie mają aparaty podsłuchowe, aparaty do nadawania grosów itd. Struktura osobowości jest utrzymana. Górujący nad całą psychiką chorego lęk jest tylko w pierwszym okresie dostosowany do sytuacji. Po kilku dniach, po tygodniu i później można czasem stwierdzić nie- dostosowanie natężenia afektu do treści urojeń. Czasem stwierdza się nawet humor wisielczy, podobnie jak w delirium tre- mens. Niektórzy chorzy są jakby zrezygnowani albo uderzająco obojętni. Zda- rzają się też przypadki,. że chorzy zamiast walczyć. z wrogami robią na nich dońiesienia do władz. W późniejszym okresie bywają wprawdzie drażliwi, ale nie dochodzi już do wybuchów wściekłości. [więcej w: , olejki do włosów, magnez i witamina b6, olej kokosowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: magnez i witamina b6 olej kokosowy olejki do włosów