Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Ćwiczenia aerobowe lub ruch oporu, lub oba, u osób starszych otyłych z cukrzycą ad 8

Posted in Uncategorized  by admin
December 13th, 2018

W przeciwieństwie do naszej hipotezy, połączony trening aerobowy i trening oporowy poprawił wydolność sercowo-naczyniową w takim samym stopniu, jak trening aerobowy i wytrzymałość w takim samym stopniu, jak trening siłowy. W związku z tym połączony trening aerobowy i trening oporowy przyniósł efekty addytywne, które przełożyły się na największą poprawę wśród interwencji w funkcjonowanie fizyczne i zmniejszenie kruchości. Zarówno trening oporowy, jak i łączony trening oporowy i aerobowy tłumiły utratę szczupłej masy podczas treningu aerobowego. Co więcej, chociaż tylko trening oporności zapobiegał indukowanemu odchudzeniem zmniejszeniu gęstości mineralnej kości na poziomie całego stawu biodrowego, połączony trening aerobowy i oporowy jednak łagodził utratę gęstości mineralnej kości w całym biodrze podczas treningu aerobowego. Nasze dane sugerują, że otyłe starsze osoby dorosłe mogą dostosowywać się i reagować na trening wysiłkowy podczas deficytu energetycznego oraz że połączone trening tlenowy i oporu zapewnia największe korzyści pod względem funkcji fizycznej, przy względnym zachowaniu beztłuszczowej masy mięśniowej. Nasze odkrycia u otyłych osób starszych poszerzają obserwacje o pozytywnym wpływie treningu wysiłkowego bez utraty masy ciała u nieotyłych starszych osób [25, 26] i wspierają wyniki wcześniejszych badań, które pokazały, że ćwiczenia fizyczne były najkorzystniejsze u osób starszych we wczesnej fazie słabości. 27 Biorąc pod uwagę cele ćwiczeń dla naszych słabych i otyłych uczestników, 28 zaprojektowaliśmy trening aerobowy i oporu, aby był umiarkowany do intensywnego, by wywoływać adaptacje wysiłkowe29, przy jednoczesnym utrzymaniu umiarkowanych objętości wysiłku.27 Stosując te strategie ćwiczeń, odkryliśmy addytywne efekty aerobowe i trening oporowy bez efektu interferencji ze szkolenia równoległego.12-14 Przydatność do ćwiczeń była wysoka pomimo słabości, a zdarzenia niepożądane były stosunkowo nieliczne i zgodne ze współistniejącymi schorzeniami. Nasze wyniki sugerują, że zalecenie American Heart Association i American College of Sports Medicine łączące ćwiczenia aerobowe z ćwiczeniami oporowymi dla ogólnego zdrowia30 rozciąga się na otyłych starszych dorosłych, którzy podejmują utratę wagi.
Ulepszenia obiektywnych miar słabości u naszych uczestników mogą mieć ważne implikacje dla zachowania niezależnego życia. Test sprawności fizycznej ocenia wiele domen funkcji fizycznej15 i prognozuje niepełnosprawność, utratę niezależności i śmierć.31,32 Szczytowe zużycie tlenu w stosunku do masy ciała jest najlepszym wskaźnikiem wytrzymałości sercowo-naczyniowej33 i jest ważne dla wykonywania codziennych zadań ze zwiększoną masą ciała .3,34 Ulepszenia obiektywnego wyniku testu sprawności i maksymalnego zużycia tlenu były zgodne z poprawą w Kwestionariuszu statusu funkcjonalnego i wynikach SF-36, które wskazują na subiektywną poprawę zdolności funkcjonalnej.
Chociaż połączone trening aerobowy i trening oporowy poprawiły fizyczną funkcję najbardziej spośród interwencji, zmniejszenie masy beztłuszczowej i gęstości mineralnej kości, które zostały złagodzone, ale nie zapobiegły, może stanowić niekorzystny efekt, ponieważ te redukcje dodatkowo zmniejszają rezerwy tkanek nakładane na straty związane z wiekiem. Jednak trening oporowy zwiększył wytrzymałość pomimo utraty mięśni wywołanej utratą wagi
[podobne: medis, poradnia kardiologiczna kielce, parafrenia ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: medis parafrenia poradnia kardiologiczna kielce