Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Celowanie w antytrombinę w hemofilię A lub B z terapią RNAi

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Obecne leczenie hemofilii obejmuje częste infuzje dożylne czynników krzepnięcia, co jest związane ze zmienną ochroną hemostatyczną, dużym obciążeniem leczeniem i ryzykiem rozwoju alloprzeciwciał o działaniu hamującym. Fitusiran, terapia interferencyjna RNA (RNAi), która jest ukierunkowana na antytrombinę (kodowaną przez SERPINC1), jest opracowywana w celu rozwiązania tych i innych ograniczeń. Metody
W tym badaniu fazy zwiększania dawki, zapisaliśmy 4 zdrowych ochotników i 25 uczestników z umiarkowaną lub ciężką hemofilią A lub B, którzy nie mieli inhibitorowych alloprzeciwciał. Zdrowi ochotnicy otrzymali pojedyncze podskórne wstrzyknięcie fitusiranu (w dawce 0,03 mg na kilogram masy ciała) lub placebo. Uczestnicy z hemofilią otrzymywali trzy wstrzyknięcia fitusiranu podawane raz w tygodniu (w dawce 0,015, 0,045 lub 0,075 mg na kilogram) lub raz w miesiącu (w dawce 0,225, 0,45, 0,9 lub 1,8 mg na kilogram lub stałe dawka 80 mg). Celem badań była ocena właściwości farmakokinetycznych i farmakodynamicznych oraz bezpieczeństwo stosowania fitusiranu.
Wyniki
Podczas badania nie zaobserwowano zdarzeń zakrzepowo-zatorowych. Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi były łagodne reakcje w miejscu wstrzyknięcia. Poziom fitusiranu w osoczu wzrastał w sposób zależny od dawki i nie wykazywał kumulacji po wielokrotnym podawaniu. Miesięczny schemat wywoływał zależną od dawki średnią maksymalną redukcję antytrombiny wynoszącą od 70 do 89% względem wartości wyjściowej. Zmniejszenie poziomu antytrombiny o ponad 75% w stosunku do wartości wyjściowej spowodowało medianę szczytowej wartości trombiny na dolnym końcu zakresu obserwowanego u zdrowych uczestników.
Wnioski
Podawanie podskórne fitusiranu raz na miesiąc powodowało zależne od dawki obniżenie poziomu antytrombiny i zwiększone wytwarzanie trombiny u pacjentów z hemofilią A lub B, u których nie występowały alloprzeciwciała hamujące. (Finansowane przez Alnylam Pharmaceuticals; ClinicalTrials.gov number, NCT02035605.)
Wprowadzenie
Hemofilia A i B są dziedzicznymi zaburzeniami krzepnięcia wynikającymi z niewystarczającego wytwarzania trombiny, aby zapobiec krwawieniu spowodowanemu odpowiednio przez niedobory czynników krzepnięcia VIII i IX. Bez skutecznego leczenia pacjenci mają nawracające krwawienie, które może zagrażać życiu i prowadzić do niepełnosprawności z chronicznej hemarthropatii.1
Obecne postępowanie opiera się na terapii zastępczej koncentratami czynnika VIII lub IX, podawanymi na żądanie lub profilaktycznie.2 Ustalono korzyści leczenia profilaktycznego, 3-6, ale takie leczenie stanowi znaczny ciężar leczenia.7,8 Standardowe schematy wymagają dwa lub trzy dożylne wlewy tygodniowo w celu utrzymania współczynnika minimalnego poziomu ponad IU na decylitr, jednak utrzymanie wyższych poziomów może zapewnić większą ochronę hemostatyczną. 9-12. Opracowanie koncentratów nowej generacji o wydłużonym okresie półtrwania13- 15 zmniejszyło częstość podawania, szczególnie w przypadku produktów zawierających czynnik IX.16-18 Jednak te produkty nadal wymagają dożylnego wlewu. Wreszcie, leczenie produktami zastępującymi czynnik może spowodować rozwój allogenicznych allogenicznych przeciwciał u do 30% pacjentów z ciężką hemofilią A19 i 5% osób z hemofilią B20, co powoduje, że leczenie czynnikiem jest nieskuteczne. duże niezaspokojone zapotrzebowanie na nowe środki terapeutyczne, które mogą zapewnić bezpieczne, skuteczne i stałe zapobieganie krwawieniu, w tym u pacjentów z alloprzeciwciałami hamującymi, unikając jednocześnie rozwoju takich przeciwciał i zmniejszając obciążenie związane z leczeniem.
W badaniach genetycznych zidentyfikowano potencjalne alternatywne strategie postępowania w przypadku niewystarczającego wytwarzania trombiny w hemofilii
[patrz też: kolonoskopia częstochowa, cystouretrografia mikcyjna, stomatolog warszawa mokotów ]

Tags: , ,

No Responses to “Celowanie w antytrombinę w hemofilię A lub B z terapią RNAi”

 1. Henryk Says:

  może powodować powikłania, niezależnie od doświadczenia lekarza

 2. Speedwell Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: implanty warszawa cena[...]

 3. Mud Pie Man Says:

  polski personel medyczny…

 4. Robert Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu olej posmażalniczy[...]

 5. Yellow Menace Says:

  To tylko niedobór witaminy K

 6. Stefan Says:

  [..] Cytowany fragment: gabinet psychologiczny[...]

 7. Mia Says:

  Polecam sobie poczytać tutaj o konsekwencjach

Powiązane tematy z artykułem: cystouretrografia mikcyjna kolonoskopia częstochowa stomatolog warszawa mokotów