Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Celowanie w antytrombinę w hemofilię A lub B z terapią RNAi ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Dowody sugerują, że współwystępowanie niedoboru w naturalnych antykoagulantach może złagodzić fenotyp hemofilii.22-26 Hipotezą są obniżone poziomy antytrombiny w celu poprawy wytwarzania trombiny i promowania hemostazy w hemofilii.27 W ten sposób rozwijamy fitusiran (ALN-AT3SC), badany RNA interferencja (RNAi), która specyficznie celuje w matrycowy matrycowy RNA antytrombiny (kodowany przez SERPINC1), aby zahamować wytwarzanie antytrombiny w wątrobie, w leczeniu hemofilii. Niekliniczne badania fitusiranu wykazały zależne od dawki obniżenie poziomów antytrombiny u wielu gatunków. W modelach mysiej hemofilii redukcja antytrombiny była związana ze zwiększonym wytwarzaniem trombiny i zwiększoną hemostazą, co sugeruje potencjalną korzyść terapeutyczną. W tym badaniu ocenialiśmy właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne oraz bezpieczeństwo fitusiranu u zdrowych ochotników oraz u uczestników z hemofilią A lub B. Ponadto przeprowadziliśmy analizę eksploracyjną post hoc, aby ocenić wpływ miesięcznego fitusiranu na częstotliwość krwawień.
Metody
Przestudiuj badanie
Było to wieloośrodkowe, międzynarodowe, otwarte badanie zwiększania dawki obejmujące zdrowych ochotników i uczestników z hemofilią A lub B. Badanie rozpoczęto w styczniu 2014 r. I przeprowadzono zgodnie z zasadami Międzynarodowej Konferencji w sprawie Harmonizacji na rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej, Deklaracja Światowej Organizacji Zdrowia z Helsinek oraz ustawa o przenośności i odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego z 1996 r. Wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę. Protokół badania (dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu) został opracowany przez sponsora, firmę Alnylam Pharmaceuticals, i został zatwierdzony przez instytucyjną komisję odwoławczą lub komisję etyczną w każdym z uczestniczących ośrodków.
Dwóch autorów i autorów zatrudnionych przez sponsora było zaangażowanych w projekt badania, a kilku autorów, którzy nie byli zatrudnieni przez sponsora, zgromadziło dane. Pierwszy autor i osoby zatrudnione przez sponsora przeanalizowały dane. Pierwszy autor i jeden autor zatrudniony przez sponsora przygotował pierwszą wersję manuskryptu z pomocą redakcyjną dostarczoną przez Adelphi Communications, na podstawie umowy ze sponsorem. Wszyscy autorzy, którzy nie byli zatrudnieni przez Alnylam, a także ich instytucje, byli zobowiązani do zachowania poufności danych aż do zakończenia badania we wszystkich lokalizacjach i pierwszej publikacji wyników. Wszyscy autorzy podjęli decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji i ponoszą odpowiedzialność za kompletność i integralność danych oraz za wierność badania do protokołu.
Projekt badania i uczestnicy
Badanie przeprowadzono w trzech sekwencyjnie zapisanych fazach. W pierwszej fazie (część A) zdrowi ochotnicy otrzymali pojedynczą dawkę fitusiranu lub placebo w randomizowanym badaniu z pojedynczą ślepą próbą. W następnych dwóch fazach otwartej fazy uczestnicy z hemofilią A lub B zostali przydzieleni do otrzymywania jednej z kilku wzrastających dawek fitusiranu raz na tydzień (w części B) lub raz na miesiąc (część C).
W części A zdrowi mężczyźni w wieku od 18 do 40 lat, bez znanego zaburzenia trombofilowego lub historii żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, zostali losowo przydzieleni w stosunku 3: do pojedynczego podskórnego wstrzyknięcia fitusiranu (w dawce 0,03 mg na kilogram masy ciała) lub placebo
[patrz też: poradnia kardiologiczna kielce, parafrenia, katalepsja ]

Tags: , ,

No Responses to “Celowanie w antytrombinę w hemofilię A lub B z terapią RNAi ad”

 1. Przemysław Says:

  Co sądzicie o takiej metodzie leczenia

 2. Gas Man Says:

  Article marked with the noticed of: usuwanie zmarszczek botox[...]

 3. Kinga Says:

  też przez długi okres czasu myślałam, że mnie boli żołądek

 4. Little General Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: lipoliza iniekcyjna warszawa[...]

 5. Stefan Says:

  jak byłam ostatnio na wakacjach to strasznie bolał mnei brzuch

Powiązane tematy z artykułem: katalepsja parafrenia poradnia kardiologiczna kielce