Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Celowanie w antytrombinę w hemofilię A lub B z terapią RNAi ad 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Zaobserwowaliśmy przejściowy wzrost wartości aminotransferazy wątrobowej u 9 z 25 uczestników (36%). Ponieważ fitusiran jest środkiem skierowanym na wątrobę, wzrost ten może być związany z lekiem; jednak niewielki rozmiar próbki i obecność innych potencjalnych czynników zakłócających uniemożliwiało jednoznaczne określenie związku przyczynowego lub związku między dawką. Należy zauważyć, że wywiad medyczny na temat infekcji wirusowej zapalenia wątroby typu C odnotowano u 16 z 25 uczestników (64%) w badaniu oraz u 8 z 9 uczestników (89%) ze zwiększonymi wartościami aminotransferaz. Dlatego możliwe jest, że u niektórych uczestników obserwowane zmiany aminotransferazowe mogły być spowodowane przewlekłym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C lub zwłóknieniem wątroby wywołanym wirusowym zapaleniem wątroby.30-32 Ograniczenia badania obejmują jego otwarty projekt, krótki czas trwania, niewielką liczbę uczestników, którzy mogą nie reprezentować ogólnej populacji osób z hemofilią, oraz (z wyjątkiem części A) brak randomizacji i równoległej grupy kontrolnej. Dlatego te wyniki należy uznać za wstępne i wymagają potwierdzenia w większych badaniach klinicznych o dłuższym czasie trwania. Obecnie prowadzone jest przedłużenie badania (numer ClinicalTrials.gov, NCT02554773), aby umożliwić długoterminową ocenę bezpieczeństwa i skuteczności fitusiranu. Chociaż oczekuje się, że mechanizm działania fitusiranu będzie w równym stopniu stosowany u wszystkich pacjentów z hemofilią, niezależnie od obecności lub braku inhibitorowych alloprzeciwciał, obecność takich przeciwciał była kryterium wykluczającym dla części B i C naszego badania. Aby zaradzić temu ograniczeniu, zmieniliśmy wyniki badania, aby uwzględnić część D, aby zarejestrować pacjentów z takimi przeciwciałami. Wreszcie, badanie nie dotyczy zastosowania fitusiranu w warunkach wysokiego ryzyka, takich jak chirurgia lub uraz. W takich ustawieniach należy wygenerować dodatkowe dane kliniczne z fitusiranem.
Podsumowując, stwierdziliśmy, że wstrzyknięcie podskórne fitusiranu obniżyło poziomy antytrombiny i zwiększyło wytwarzanie trombiny u uczestników z hemofilią A lub hemofilią B. Ponadto, badanie dostarczyło informacji na temat profilu skutków ubocznych tego czynnika śledczego.
[podobne: medycyna po dyplomie konferencje, cystouretrografia mikcyjna, metamina ]

Tags: , ,

No Responses to “Celowanie w antytrombinę w hemofilię A lub B z terapią RNAi ad 8”

  1. Dark Horse Says:

    Błagam, dokształćcie się trochę.

  2. Digger Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do blogi[...]

  3. Cabbie Says:

    Droga Pani, do inhalatora stosuje się sól fizjologiczną

Powiązane tematy z artykułem: cystouretrografia mikcyjna medycyna po dyplomie konferencje metamina