Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Celowanie w antytrombinę w hemofilię A lub B z terapią RNAi ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

9 uczestników z podwyższonym poziomem aminotransferazy alaninowej zostało podzielonych na kohorty dawek i nie można było ustalić wyraźnej zależności dawka-odpowiedź (Tabela S8 w Dodatku uzupełniającym). Osiem z uczestników z podwyższonym poziomem aminotransferazy alaninowej miało wywiad medyczny na temat zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C i nie otrzymało leczenia leczniczego. U niektórych uczestników zaobserwowano wzrosty poziomu d-dimerów; jednakże nie byliśmy w stanie zidentyfikować zależności dawka-reakcja ani spójnych trendów związanych z leczeniem fitusiranem (ryc. S6 w dodatku uzupełniającym). Ponadto zmianom poziomów d-dimerów nie towarzyszyły znaczące klinicznie zmiany w markerach krzepnięcia, takie jak fibrynogen, czas protrombiny, czas częściowej tromboplastyny po aktywacji i płytki krwi (Fig. Od S7 do S10 w Dodatku Uzupełniającym). Przeciwciała przeciwko fitusiranowi nie pojawiły się u żadnego z uczestników podczas badania. Jeden z uczestników miał dodatnie wyniki w teście przeciwnowotworowym przed podaniem fitusiranu i podczas całego badania.
Dyskusja
Jednorazowe i cotygodniowe podawanie fitusiranu wykazało, że działanie obniżające poziom antytrombiny może wspomagać reżim w odstępach przekraczających dawki raz w tygodniu. Obserwacja ta doprowadziła nas do zbadania wielokrotnego podawania fitusiranu w schemacie raz na miesiąc. Miesięczne dawki od 0,225 do 1,8 mg fitusiranu na kilogram spowodowały wyraźne, nieliniowe, zależne od dawki, obniżenie poziomów antytrombiny od wartości wyjściowej odpowiednio 70 . 9% i 89 . 1%. Wyższe miesięczne dawki fitusiranu w oparciu o wagę prowadziły do stopniowego obniżania poziomu antytrombiny, co spowodowało eksplorację ustalonej dawki 80 mg. Ustalona dawka 80 mg spowodowała silne i przewidywalne obniżenie antytrombiny o 87 . 1%. Po wystąpieniu tego efektu zaobserwowaliśmy minimalne zmiany w obniżaniu poziomu antytrombiny podczas miesięcznego odstępu, co potencjalnie pozwoliło na bardziej stałą ochronę hemostatyczną między dawkami.
Związek pomiędzy obniżonymi poziomami antytrombiny i zwiększonym wytwarzaniem trombiny obserwowano u uczestników niezależnie od rodzaju hemofilii. Wartości generowania trombiny, które były związane z największym obniżeniem poziomów antytrombiny (> 75% od wartości wyjściowej) były zgodne z tymi zgłaszanymi dla łagodnej hemofilii29, co sugeruje, że długoterminowe leczenie fitusiranem może umożliwić przekształcenie funkcjonalne ciężkiej hemofilii w łagodniejszy fenotyp kliniczny. Badawcza ocena wpływu fitusiranu na częstość krwawień ujawniła widoczną niższą częstość epizodów krwawienia niż przed rejestracją. Jednak nasze badanie nie było zaprojektowane do oceny skuteczności, a do przeprowadzenia badań dotyczących skuteczności fitusiranu wymagane są większe badania o dłuższym czasie trwania leczenia.
Nie obserwowaliśmy żadnych zdarzeń zakrzepowo-zatorowych podczas badania. Jeden z uczestników zgłosił silny ból w klatce piersiowej i chociaż wyklu- czono zakrzepicę, to wydarzenie doprowadziło do przerwania leczenia. W trakcie badania nie pojawiły się przeciwciała przeciwidrenowe u zdrowych ochotników lub u uczestników z hemofilią. Największą klasą działań niepożądanych były reakcje w miejscu wstrzyknięcia, które miały łagodny nasilenie; żaden nie wymagał leczenia ani nie doprowadził do przerwania stosowania fitusiranu
[patrz też: poradnia kardiologiczna kielce, kolonoskopia częstochowa, neurolog od czego ]

Tags: , ,

No Responses to “Celowanie w antytrombinę w hemofilię A lub B z terapią RNAi ad 7”

 1. Anastazja Says:

  główną przyczyną nadciśnienia jest stan zapalny naczyń krwionośnych

 2. Electric Player Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: stomatolog poznań[...]

 3. Thrasher Says:

  Mleko krowie jest zdrowe

 4. Crazy Eights Says:

  Article marked with the noticed of: oleje[...]

 5. Borys Says:

  Wartościowy tekst, ale niepełny.

Powiązane tematy z artykułem: kolonoskopia częstochowa neurolog od czego poradnia kardiologiczna kielce