Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Celowanie w antytrombinę w hemofilię A lub B z terapią RNAi ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wśród tych zdarzeń najczęściej występował ból w miejscu wstrzyknięcia (u 6 osób [24%]), rumień w miejscu wstrzyknięcia (u 4 osób [16%]) i zwiększony poziom aminotransferazy alaninowej (u 2 uczestników [8%] ). Więcej zdarzeń niepożądanych odnotowano w kohorcie, która otrzymywała stałą dawkę 80 mg niż w innych kohortach, ale wydaje się, że ta zwiększona dawka była spowodowana głównie wyższym raportowaniem reakcji w miejscu wstrzyknięcia i potencjalnie większym rozmiarem grupy (6 uczestników), co doprowadziło do większej liczby zdarzeń niepożądanych u jednego uczestnika. Uczestnicy, którzy otrzymali większą dawkę 1,8 mg na kilogram w przeliczeniu na kilogram, mieli mniejszą częstość występowania zdarzeń niepożądanych, dlatego nie można sformułować jednoznacznych wniosków dotyczących zależności między dawką a zdarzeniami niepożądanymi. Trzech uczestników w części C miało zdarzenia niepożądane, które zostały ocenione jako poważne podczas badania. Jeden uczestnik, który otrzymał 0,45 mg fitusiranu na kilogram, miał ciężką, nieprzyjemną hipertriglicerydemię, złamanie zęba i ból zęba. Drugi uczestnik, który otrzymywał 1,8 mg fitusiranu na kilogram, miał poważne, ciężkie przypadki wirusowego zapalenia płuc. Trzeci uczestnik, który otrzymywał ustaloną dawkę 80 mg fitusiranu, miał ciężki, nieprzyjemny przypadek bólu klatki piersiowej pozasercowej, który uznano za prawdopodobnie związany z lekiem w dniu 44 i który doprowadził do przerwania badania w dniu 45 (po ostatniej dawce of fitusiran został otrzymany w dniu 28). Ból w klatce piersiowej towarzyszył podwyższeniu poziomu białka C-reaktywnego, aminotransferazy alaninowej, aminotransferazy asparaginianowej i d-dimeru. Obszerna ocena nie ujawniła żadnych znaczących nieprawidłowości medycznych; zator tętnicy płucnej, zakrzepicę żyły wrotnej i zakrzepicę żył głębokich wykluczono z powtarzanej angiografii komputerowej i ultrasonografii dopplerowskiej wątroby i kończyn dolnych. Wyniki serologiczne dla wirusowego zapalenia wątroby były ujemne. Ultrasonografia jamy brzusznej wykazała obecność osadu pęcherzyka żółciowego, ale nie postawiono ostatecznej diagnozy. Zdarzenie rozwiązano za pomocą środków przeciwbólowych i środków zobojętniających kwas żołądkowy i znormalizowano wartości laboratoryjne.
Spośród 25 uczestników części B i C, 2 (8%) zgłosiło jedno poważne zdarzenie niepożądane. Jednym z tych zdarzeń była reaktywacja zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C u uczestnika, który otrzymał 0,45 mg fitusiranu na kilogram (patrz Dodatek dodatkowy dla szczegółów), a drugim było wspomniane powyżej wirusowe zapalenie płuc. Żadne z poważnych zdarzeń niepożądanych nie spowodowało przerwania stosowania fitusiranu.
Nie stwierdzono istotnych klinicznie zmian w badaniu fizykalnym, oznaki życiowe lub w pomiarach elektrokardiograficznych u żadnego z uczestników. Bezobjawowe, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (> 1,5-krotność górnej granicy zakresu normy lub> 1,5-krotność wartości wyjściowej [u uczestników z wartością wyjściową powyżej górnej granicy zakresu prawidłowego]) obserwowano w 9 25 uczestników (36%), ale żadne zdarzenia nie wiązały się ze zwiększeniem stężenia bilirubiny lub nie prowadziły do przerwania leczenia (ryc. S4 i S5 w dodatkowym dodatku). Spośród tych 9 uczestników 8 miało wzrosty pików, które były mniejsze niż 3-krotność górnej granicy prawidłowego zakresu; uczestnik miał ponad 3-krotny wzrost w stosunku do górnej granicy prawidłowego zakresu w związku z wyżej wspomnianym bólem w klatce piersiowej
[przypisy: medis, parafrenia, medicus jawor rejestracja ]

Tags: , ,

No Responses to “Celowanie w antytrombinę w hemofilię A lub B z terapią RNAi ad 6”

 1. Cross Thread Says:

  U mnie przyczyną raka jest amnestocyna

 2. Amelia Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu chirurgiczne usuwanie zębów ósemek[...]

 3. Kickstart Says:

  Można pisać obszernie ?

 4. Tomasz Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: stomatolog płock[...]

 5. Bianka Says:

  Jak masz bule takie jak ja to musze ci wspulczóc tylko

 6. Barbara Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Dietetyk Warszawa[...]

 7. Luiza Says:

  rak płuca to nie oszukujmy się wyrok

Powiązane tematy z artykułem: medicus jawor rejestracja medis parafrenia