Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Krajowe badanie planów zarządzania opieką medyczną

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

W zarządzanej opiece finansowanie i świadczenie opieki zdrowotnej są organizowane przez jeden podmiot. Plany zarządzania opieką są klasyfikowane jako organizacje zajmujące się utrzymaniem zdrowia (HMO), organizacje preferowanych dostawców (PPO) lub różne mieszanki tych dwóch.1 Istnieją dwie główne formy HMO: model grupowy lub modele HMO modelu personelu i sieć lub niezależne HMO-praktyce-stowarzyszeniu (IPA). Oba typy są zwykle zagrożone kosztami opieki, a zatem często kontrolują koszty, wymagając od pacjentów skierowania do specjalistów przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze w sieci lub HMO IPA są zwykle w niezależnej praktyce. Z kolei PPO składa się z grupy lekarzy, którzy zgadzają się świadczyć usługi pacjentom planu za obniżoną opłatą. Read the rest of this entry »

No Comments »

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Krajowe badanie planów zarządzania opieką medyczną

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Poglądy wyrażone w tym artykule są poglądami autorów, a nie Komisji Przeglądu Płatniczych Lekarzy. Dr Berenson jest dyrektorem medycznym i współzałożycielem National Capital Preferred-Provider Organization, którego nie uwzględniono w tym badaniu. Jesteśmy wdzięczni Jackowi Hoadleyowi z Komisji ds. Przeglądu Płatniczych Lekarzy za jego wskazówki i wsparcie; do następujących pracowników Mathematica Policy Research: Lyle Nelson za przegląd badań, Linda Mendenko za nadzorowanie badania, Daisy Ewell i Susan Thomas za wsparcie w programowaniu, Barbara Foot i DeWayne Davis za koordynację produkcji, Daryl Hall za edycję rękopisu i Kathleen Donaldson za pomoc w przygotowaniu manuskryptu; do planów zarządzania opieką, które brały udział w badaniu; do Stowarzyszenia Zdrowia Grupy Ameryki, Amerykańskiego Stowarzyszenia Opieki i Przeglądania oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Organizacji Preferowanych Dostawców; do panelu ekspertów liderów klinicznych w zarządzanej opiece; oraz Paulowi Ginsburgowi z Centrum Studiów nad Systemami Zdrowotnymi Zmiana w celu przeglądu manuskryptu.
Author Affiliations
From Mathematica Policy Research, Washington, DC (MRG, TL, TE); Departament Administracji Zdrowia, Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University, Richmond (RH); program IMPACS Roberta Wooda Johnsona / CHPS, Uniwersytet Georgetown, Waszyngton, DC (RB); oraz National Capital Preferred-Provider Organization, Washington, DC (RB). Read the rest of this entry »

No Comments »

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Krajowe badanie planów zarządzania opieką medyczną

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Około trzy czwarte HMO i 28 procent PPO wykorzystało formalne, pisemne wytyczne dotyczące praktyki. Są to najczęściej stosowane do szczepień dziecięcych, leczenia astmy, mammograficznych badań przesiewowych i badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego. Prawie wszystkie plany zawierały procedury oceny wykorzystania. W większości planów zbierano informacje o pacjentach lub dane o spotkaniach na temat usług lekarskich i innych usług opieki ambulatoryjnej, nawet w przypadku, gdy dostawcy byli wypłacani na zasadzie capit lub pensji. Ale lekarze złożyli ponad 90 procent formularzy spotkań (fałszywe oświadczenia) tylko w niewielkiej liczbie planów. Read the rest of this entry »

No Comments »

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Krajowe badanie planów zarządzania opieką medyczną

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Plany zazwyczaj liczyły co najmniej 100 000 członków, a często ponad 250 000. Prawie wszystkie zostały utworzone przed 1990 r., A wiele przed 1980 r. Plany for-profit stanowiły 59 procent próby i około trzech czwartych sieci lub HMO IPA i PPO. Tworzenie i utrzymywanie sieci
Na pytanie, które z trzech stwierdzeń najlepiej scharakteryzowało ich politykę wyboru lekarzy, większość respondentów wybrała staranny wybór (71 procent) zamiast przycinać później (18 procent) lub tak szeroki, jak to możliwe (11 procent). Niektóre plany (38 procent) odejmowały lekarzy ( zaostrzanie sieci), a inne (43 procent) dodawały lekarzy ( poszerzanie sieci). Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries Next Entries »