Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Chwilowy współczynnik bez fal (iFR) jest wskaźnikiem stosowanym do oceny stopnia zwężenia tętnic wieńcowych. Indeks został przetestowany pod kątem rezerwy przepływu frakcyjnego (FFR) w małych próbach i stwierdzono, że obie metody mają podobną dokładność diagnostyczną. Jednakże brakuje badań dotyczących wyników klinicznych związanych ze stosowaniem iFR. Naszym celem było sprawdzenie, czy iFR nie jest gorsze od FFR w odniesieniu do częstości kolejnych poważnych niekorzystnych zdarzeń sercowych. Metody
Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane, otwarte badanie kliniczne z wykorzystaniem szwedzkiej angiografii koronarograficznej i rejestru angioplastyki do rejestracji. Łącznie 2037 uczestników ze stabilną dławicą piersiową lub ostrym zespołem wieńcowym, którzy mieli wskazania do fizjologicznej oceny zwężenia tętnic wieńcowych, zostali losowo przydzieleni do rewaskularyzacji prowadzonej przez iFR lub FFR. Pierwszorzędowym punktem końcowym była częstość zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego lub nieplanowana rewaskularyzacja w ciągu 12 miesięcy po zabiegu.
Wyniki
Pierwotne zdarzenie końcowe wystąpiło u 68 z 1012 pacjentów (6,7%) w grupie iFR oraz u 61 z 1007 (6,1%) w grupie FFR (różnica w częstości zdarzeń, 0,7 punktu procentowego, 95% przedział ufności [CI] , -1,5 do 2,8; P = 0,007 dla nie mniejszej wartości, współczynnik ryzyka, 1,12; 95% CI, 0,79 do 1,58; P = 0,53); górny limit 95% przedziału ufności dla różnicy w częstości zdarzeń mieścił się w ramach wcześniej określonego marginesu nieskorzystalności wynoszącego 3,2 punktu procentowego. Wyniki były podobne wśród głównych podgrup. Wskaźniki zawału mięśnia sercowego, rewaskularyzacji z docelowym uszkodzeniem, restenozy i zakrzepicy w stencie nie różniły się istotnie pomiędzy tymi dwiema grupami. Znacznie wyższy odsetek pacjentów w grupie FFR niż w grupie iFR zgłaszał dyskomfort w klatce piersiowej podczas zabiegu.
Wnioski
Wśród pacjentów ze stabilną dławicą piersiową lub ostrym zespołem wieńcowym, strategia rewaskularyzacji kierowana przez iFR była nie lepsza niż strategia rewaskularyzacji kierowana przez FFR w odniesieniu do częstości występowania poważnych niekorzystnych zdarzeń sercowych po 12 miesiącach. (Finansowane przez Philips Volcano; iFR SWEDEHEART ClinicalTrials.gov number, NCT02166736.)
Wprowadzenie
SZYBKIE PODEJŚCIE
Testy iFR-SWEDEHEART i DEFINE-FLAIR
02:53
Rewaskularyzacja wieńcowa jest uzasadniona tylko wtedy, gdy pacjent ma jedną lub więcej zwężeń tętnic wieńcowych, które są hemodynamicznie ważne. Duże randomizowane badania wykazały, że rezerwa przepływu frakcyjnego (FFR) jest lepsza od oceny angiograficznej w celu wykrycia hemodynamicznie istotnych zwężeń tętnic wieńcowych i że zastosowanie FFR do kierowania rewaskularyzacją wieńcową poprawia wyniki kliniczne.1-3 FFR mierzy się postępem wieńcowym – naciągnięcie prowadnika dystalnie do zwężenia, a następnie podanie adenozyny w celu oceny gradientu ciśnienia w obrębie zmiany podczas przekrwienia.
Badania wykazały, że indeksy spoczynkowe (pochodzące z pomiaru ciśnienia w spoczynku, bez podawania adenozyny) mają dokładność diagnostyczną podobną do dokładności FFR jako niezależne pomiary niedokrwienia.4-7 Natychmiastowy współczynnik beznapięciowy (iFR) jest ostatnio opracowany wskaźnik fizjologiczny stosowany do oceny ciężkości zwężenia.IFR oblicza się przez pomiar spoczynkowego gradientu ciśnienia przez uszkodzenie wieńcowe podczas części rozkurczu, gdy oporność mikronaczyniowa jest mała i stała.8 Korzyści z iFR obejmują zdolność do uzyskania natychmiastowego uszkodzenia ocena bez konieczności podawania środka przekrwionego, takiego jak adenozyna
[więcej w: promazyna, poradnia kardiologiczna kielce, oddawanie krwi warunki ]

Tags: , ,

No Responses to “Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI”

 1. Albert Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu sklep ekologiczny[...]

 2. Bitmap Says:

  Relacja marchewka kalorie to nie jest prosta sprawa

 3. Helena Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: wypełnianie zmarszczek warszawa[...]

 4. Natalia Says:

  mam problem ze skaczącym ciśnieniem,

 5. Zofia Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: spalacz dla kobiet[...]

 6. Ada Says:

  Zobaczcie czego ucza w medyku

Powiązane tematy z artykułem: oddawanie krwi warunki poradnia kardiologiczna kielce promazyna